Tööinspektsiooni ametiisikute palgaandmed 2006

                       Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping)
         
         
Ametikoht Ametiisiku nimi 1. Põhipalk 2.Lisatasud 3. Muud KOKKU
      ja hüvitised tasud 1.+2.+3.
        KOKKU  
               
Peadirektor Priit Siitan 124 828   10 000   115 000   249 828   01.01-31.05.2006 teenistusleping
               
Peadirektori asetäitja Juhan Salum 179 061   73 983   7 350   260 394   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Järelevalve osak.juhataja Eino Rohtmets 101 985   44 429   7 510   153 924   01.01-31.08.2006 teenistusleping
               
Õigusosakonna juhataja Niina Siitam 132 583   34 088   8 510   175 181   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Informaatika os.juhataja kt. Ants Lehtlaan 21 280   2 128     23 408   01.01-28.02.2006 teenistusleping
               
Haldustalituse juhataja Ants Lehtlaan 104 200   17 102   5 384   126 685   01.03-31.12.2006 teenistusleping
               
Informaatika os. juh. asetäitja Adu Zirk 17 306   53     17 359   01.01-28.02.2006 teenistusleping
               
Pearaamtupidaja-osak.juh.kt. Merike Karjaherm 136 186   34 138   5 510   175 834   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Arendus- ja personali os.juh.kt. Katrin Lepisk 92 806   17 433   5 320   115 559   01.01-15.09.2006 teenistusleping
               
               
Tallinna ja Harjumaa TI juhataja Jaan Kiviall 129 809   18 757   5 320   153 886   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Juhataja asetäitja Eve Hinno 100 629   23 929   4 259   128 818   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Toivo-Ants Mäe 76 451   11 180   1 617   89 248   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ao Riips 60 926   11 521   2 490   74 937   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Endel Laurik 94 256   18 165   3 908   116 329   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ivi Abe 88 300   8 671   5 773   102 744   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Helle Veetamm 82 357   15 474   3 369   101 200   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Kadri Levand 35 845   1 617     37 462   01.06-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Seili Suder 26 950       26 950   01.08-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ann Tiitson 71 692   4 379   3 369   79 440   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Meeli Miidla-Vanatalu 67 039   4 555   1 617   73 211   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Mariliis Proos 59 928     3 638   63 566   01.01-08.09.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Anu Kobin 22 943   2 780   2 695   28 418   01.01-10.05.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Saar 83 942   15 872   3 504   103 318   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Liilia Laurson 78 025   11 492   3 369   92 886   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Helga Ritsik 88 415   12 838   3 638   104 891   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Tõnu Kanepi 59 290   1 617     60 907   01.02-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Oleg Kinsigo 81 919   11 833   3 369   97 121   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Ingrid Põder 89 561   18 358   3 638   111 556   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Klaus Merilaid 74 435   5 743   3 234   83 412   01.01-03.11.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Zinaida Demenstein 86 940   13 531   3 638   104 109   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Ego Kaseorg 7 595   380     7 975   20.11-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Sven Levasov 86 805   4 730   3 638   95 173   01.01-15.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Vaikla 89 586   9 579   3 773   102 939   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Jüri Veisberg 80 159   8 087   3 234   91 480   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Jako Oidermaa 74 139   7 966   3 504   85 608   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Kremm 72 215   7 420   3 369   83 004   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Peeter Rapur 4 410       4 410   01.01-20.01.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Katrin Saar 33 377   1 617   1 348   36 342   01.06-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Maris Liidemaa 34 687   1 617   1 348   37 651   01.06-31.12.2006 teenistusleping
               
 TVK juhataja Raili Karjane 129 438   39 773   7 940   177 151   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
 TVK juhataja Thea Rohtla 68 744   14 112   4 560   87 416   01.01-07.07.2006 teenistusleping
               
 TVK juhataja kt. Enn Reinsalu 117 468   36 312   4 560   158 340   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Järvamaa TI juhataja kt. Luisa Roosileht 87 811   17 124   4 102   109 037   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Urve Stroom 82 528   15 486   3 369   101 383   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Leevi Pääbo 81 819   13 360   3 369   98 548   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Raplamaa TI juhataja Milda Möldre 97 152   14 785   6 102   118 038   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Liis Kiiver 73 772   4 029   3 099   80 900   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Erich Uusallik 79 944   14 791   3 369   98 104   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Pärnumaa TI juhataja kt. Märt Nael 114 688   6 895   4 750   126 333   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalle Nõmm 81 044   17 579   3 369   101 992   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa 62 918   3 854   2 965   69 737   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Alari Nahkur 79 079   15 662   3 234   97 975   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Mihkel Anderson 57 533   6 568   2 965   67 065   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Irene Mikk 30 543       30 543   12.07-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Ilona Küüts 86 961   45 184   6 455   138 599   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Viljandimaa TI juhataja Olev Rahnu 95 921   14 229   3 944   114 093   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Andres Hendrikson 82 233   18 705   3 369   104 306   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Maimu Kullamaa 74 382   4 029   5 099   83 510   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Tartumaa TI juhataja Ülo Ustav 129 371   22 863   5 320   157 554   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Meinhard Käru 75 955   14 591   3 369   93 915   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Üllar Kallas 86 869   17 779   3 773   108 421   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Silja Soon 39 231   13 756   3 504   56 490   01.01-31.05.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Harri Alaru 86 758   12 563   3 504   102 825   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Raivo Otti 74 552   10 541   3 369   88 462   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Kristiina Tiits 30 532   6 672     37 204   12.06-17.11.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Egle Heimonen 7 595   2 114     9 709   20.11-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Egon Raim 48 198   11 396   3 234   62 828   12.06 -31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Neenu Pavel 94 937   28 450   3 773   127 161   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Irja Smutova 16 792   820     17 612   01.01-08.05.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalmer Kärblane 92 748   17 692   3 773   114 213   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Jevgeni Kupri 97 748   30 514   8 800   137 062   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Virgo Purru 95 194   31 303   3 800   130 297   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Jõgevamaa TI juhataja Tiit Gorinov 99 422   14 394   4 102   117 917   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Anne Simmulmann 79 756   18 278   3 234   101 268   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Valentina Soone 78 612   11 390   3 234   93 237   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Ida-Virumaa TI juhataja kt. Ülle Politajev 121 439   22 398   4 940   148 776   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Silvia Remmel 76 143   14 376   5 234   95 753   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Heiki Leisner 85 888   16 956   3 504   106 348   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Kaja Niinlaup 82 390   15 624   3 369   101 383   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Tiit Tabor 73 952   4 204   3 234   81 390   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Tatjana Krusevskaja 75 159   11 093   3 099   89 351   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Leonid Pavlov 72 051   10 450   2 965   85 466   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Terje Pürg 71 899   8 538   3 099   83 536   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ivan Kulper 53 968       53 968   13.02-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Vello Smirnov 73 645   13 346   3 369   90 359   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Anatoli Arhipov 96 781   35 457   4 370   136 609   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Lääne-Virumaa TI juhataja Rein Reisberg 103 644   14 892   6 259   124 795   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Länts 75 752   11 263   3 369   90 383   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Piret Laus 77 303   19 129   3 369   99 800   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Kool 78 049   9 256   3 234   90 539   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Arne Oru 99 369   25 920   3 800   129 089   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Võrumaa TI juhataja kt. Kaupo Kuus 96 797   18 576   3 944   119 316   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Merike Kalda 86 049   34 349   6 455   126 853   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Egon Raim 32 879   6 468     39 347   01.01 -11.06.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Marika Liiv 35 933   1 617     37 550   12.06-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Valgamaa TI juhataja Olev Laul 91 843   17 541   3 944   113 328   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Jaanus Jaanimäe 79 503   9 353   5 369   94 224   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Jaan Noorsalu 76 962   10 266   3 234   90 462   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Põlvamaa TI juhataja kt. Katrin Viilu 95 383   13 371   3 944   112 698   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Heikki Taidre 74 382   6 262   3 099   83 743   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Lääne-ja Hiiumaa TI juhataja Tõnis Leetsi 103 193   14 955   4 259   122 408   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Urmas Käär 85 170   15 723   3 504   104 396   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi 77 155   11 300   3 234   91 689   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Mare Nappir 50 379   4 845   2 965   58 188   01.01-29.09.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor Uve Elissaar 7 840   1 176     9 016   17.11-31.12.2006 teenistusleping
               
               
Saaremaa TI juhataja kt. Rein Nelis 102 434   7 952   6 259   116 645   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Leonid Siniavski 80 593   8 591   3 369   92 552   01.01-31.12.2006 teenistusleping
               
TVK juhataja Evi Ustel-Hallimäe 102 770   18 207   7 146   128 123   01.01-31.12.2006 teenistusleping