Tööinspektsiooni ametiisikute palgaandmed 2005

                       Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping)
         
         
Ametikoht Ametiisiku nimi 1. Põhipalk 2.Lisatasud 3. Muud KOKKU
      ja hüvitised tasud 1.+2.+3.
        KOKKU  
               
Peadirektor Priit Siitan 242 896   45 871   12 000   300 767   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Peadirektori asetäitja Juhan Salum 177 281   35 989   7 350   220 620   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Järelevalve osak.juhataja Eino Rohtmets 134 391   20 003   5 510   159 904   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Õigusosakonna juhataja Niina Siitam 136 027   28 546   7 510   172 083   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Informaatika os.juhataja kt. Ants Lehtlaan 123 833   18 020   5 320   147 173   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Informaatika os. juh. asetäitja Adu Zirk 118 413   5 510   5 010   128 933   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Pearaamtupidaja-osak.juh.kt. Merike Karjaherm 133 331   26 859   7 510   167 700   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Arendus- ja personali os.juh.kt. Katrin Lepisk 131 051   37 243   5 320   173 614   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Haldustalituse juhataja Tõnis Pihlak 63 985   2 712   3 492   70 189   01.01-04.10.2005 teenistusleping
               
               
Tallinna ja Harjumaa TI juhataja Jaan Kiviall 118 728   19 061   4 560   142 349   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Juhataja asetäitja Eve Hinno 105 288   24 257   4 259   133 804   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Liilia Laurson 77 502   9 740   3 234   90 476   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Toivo-Ants Mäe 6 125   306     6 431   28.11-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ao Riips 61 401   10 313   2 490   74 204   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Saar 85 875   14 506   3 504   103 885   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Endel Laurik 95 812   18 132   3 908   117 852   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Helga Ritsik 86 852   11 104   3 504   101 460   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Helle Veetamm 79 118   14 218   5 234   98 570   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Eino Kõosaar 27 150     2 695   29 845   01.01-11.07.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Oleg Kinsigo 75 764   9 495   3 234   88 493   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Ingrid Põder 83 940   15 554   3 504   102 998   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Klaus Merilaid 77 115   9 458   3 504   90 077   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Zinaida Demenstein 86 063   11 493   3 638   101 194   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Urmas Nestor 37 413     3 234   40 647   01.01-31.05.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Sven Levasov 82 146   6 292   1 752   90 190   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Vaikla 87 575   9 524   3 773   100 872   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Jüri Veisberg 79 310   9 851   3 369   92 530   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Margus Särg-Räni 55 853   5 293   1 482   62 628   01.01-30.11.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Jako Oidermaa 75 722   9 803   3 504   89 029   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Kremm 79 154   3 234   3 369   85 757   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ivi Abe 86 441   5 273   3 638   95 352   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Annely Lind 67 567   3 504   1 348   72 419   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Peeter Rapur 79 136   3 234   3 369   85 739   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ann Tiitson 62 432   3 233   1 348   67 013   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Meeli Miidla-Vanatalu 4 877       4 877   07.11-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Mariliis Proos 86 138   5 638   3 638   95 414   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Anu Kobin 69 546   10 667   3 348   83 561   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
 TVK juhataja Raili Karjane 123 738   36 391   4 940   165 069   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
 TVK juhataja Thea Rohtla 109 491   29 381   4 560   143 432   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
 TVK juhataja kt. Enn Reinsalu 113 483   30 231   4 560   148 274   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja kt. Neeme Mozolev 6 054       6 054   21.03-12.04.2005 teenistusleping
               
               
Järvamaa TI juhataja kt. Luisa Roosileht 93 724   12 011   4 102   109 837   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Urve Stroom 82 388   14 028   3 369   99 785   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Leevi Pääbo 79 724   8 135   3 369   91 228   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Raplamaa TI juhataja Milda Möldre 99 541   12 697   6 102   118 340   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Liis Kiiver 68 264   3 099   3 099   74 462   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Erich Uusallik 82 585   13 572   3 369   99 526   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Pärnumaa TI juhataja kt. Märt Nael 114 036   4 750   4 750   123 536   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Tiina Parkja 16 654   1 186     17 840   01.01-28.02.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa 50 947   1 348     52 295   21.03-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Alari Nahkur 67 655   11 467   5 234   84 356   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalle Nõmm 81 738   16 536   3 369   101 643   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Mihkel Anderson 66 610   5 869   2 695   75 174   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Ilona Küüts 87 272   31 581   3 455   122 308   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Viljandimaa TI juhataja Olev Rahnu 95 532   12 145   3 944   111 621   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Andres Handrikson 82 722   17 039   3 369   103 130   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Maimu Kullamaa 74 348   3 099   3 099   80 546   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Elina Avarand 1 078       1 078   05.12-10.12.2005 teenistusleping
               
               
Tartumaa TI juhataja Ülo Ustav 129 693   18 338   7 320   155 351   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Meinhard Käru 79 356   13 524   5 369   98 249   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Üllar Kallas 92 238   16 792   3 773   112 803   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Silja Soon 85 923   27 545   3 504   116 972   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Harri Alaru 83 928   9 694   3 504   97 126   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Raivo Otti 80 903   7 267   3 369   91 539   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Neenu Pavel 81 753   13 175   3 773   98 701   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Jevgeni Kupri 94 146   30 409   3 800   128 355   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Virgo Purru 83 742   26 319   3 800   113 861   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Irja Smutova 71 819   9 645   3 369   84 833   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalmer Kärblane 80 250   11 612   1 684   93 546   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Jõgevamaa TI juhataja Tiit Gorinov 99 633   13 177   4 102   116 912   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Anne Simmulmann 79 286   15 515   3 234   98 035   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Valentina Soone 78 817   10 023   3 234   92 074   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Ida-Virumaa TI tööinspektor-              
jurist juhataja ülesannetes Ülle Politajev 120 836   20 341   4 940   146 117   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Ants Remmel 7 221   452   5 929   13 602   01.01-24.01.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Silvia Remmel 63 071   11 078   2 965   77 114   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Heiki Leisner 82 204   13 902   3 504   99 610   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Kaja Niinlaup 82 851   14 258   5 369   102 478   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Tiit Tabor 72 547   5 234   1 550   79 331   03.05-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Tatjana Krusevskaja 76 376   8 921   3 099   88 396   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Leonid Pavlov 70 592   6 868   2 965   80 425   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Terje Pürg 73 222   6 129   3 099   82 450   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Maria Jaroslavtseva 4 658       4 658   01.01-18.01.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Vello Smirnov 79 790   12 535   3 504   95 829   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Arne Oru 114 657   42 865   4 560   162 082   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Anatoli Arhipov 91 670   24 164   4 370   120 204   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Lääne-Virumaa TI juhataja Rein Reisberg 103 793   17 132   4 259   125 184   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Länts 81 966   10 408   3 369   95 743   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Piret Laus 75 244   13 824   3 369   92 437   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Kool 77 632   7 127   3 234   87 993   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Võrumaa TI juhataja kt. Kaupo Kuus 96 932   16 059   3 944   116 935   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Merike Kalda 88 757   35 312   3 455   127 524   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Egon Raim 72 488   16 176   3 234   91 898   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Valgamaa TI juhataja Olev Laul 96 671   16 306   3 944   116 921   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Jaanus Jaanimäe 81 839   8 650   3 369   93 858   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Jaan Noorsalu 78 586   8 045   3 234   89 865   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Põlvamaa TI juhataja kt. Katrin Viilu 91 997   7 865   5 944   105 806   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Heikki Taidre 74 979   7 158   5 099   87 236   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Lääne-ja Hiiumaa TI juhataja Tõnis Leetsi 103 535   15 169   6 259   124 963   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Urmas Käär 84 868   14 138   3 504   102 510   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi 76 934   6 907   3 234   87 075   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor Mare Nappir 73 880   9 044   2 965   85 889   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
               
Saaremaa TI juhataja kt. Rein Nelis 102 223   6 259   4 259   112 741   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Leonid Siniavski 80 715   7 050   3 369   91 134   01.01-31.12.2005 teenistusleping
               
TVK juhataja Evi Ustel-Hallimäe 101 896   18 184   4 146   124 226   01.01-31.12.2005 teenistusleping