Tööinspektsiooni ametiisikute palgaandmed  2004

                       Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping)
         
         
Ametikoht Ametiisiku nimi 1. Põhipalk 2.Lisatasud 3. Muud KOKKU
      ja hüvitised tasud 1.+2.+3.
        KOKKU  
               
Peadirektor Priit Siitan 214 385   42 788   18 000   275 173   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Peadirektori asetäitja Juhan Salum 154 216   51 499   12 075   217 790   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Järelevalve osak.juhataja Eino Rohtmets 119 296   30 058   9 500   158 854   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Õigusosakonna juhataja Niina Siitam 121 710   40 467   9 500   171 677   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Informaatika os.juhataja kt Ants Lehtlaan 116 371   24 936   9 500   150 807   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Informaatika os. juh. asetäitja Adu Zirk 107 419   16 179   9 674   133 272   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Pearaamtupidaja-osak.juh.kt. Merike Karjaherm 118 159   34 587   9 500   162 246   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Arendus- ja personali os.juh.kt Katrin Lepisk 73 592   23 582     97 174   17.05-31.12.2004 teenistusleping
               
Haldustalituse juhataja Tõnis Pihlak 75 471   15 472   6 402   97 345   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Tallinna ja Harjumaa TI juhataja Jaan Kiviall 114 705   29 458   9 120   153 283   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Juhataja asetäitja Eve Hinno 93 430   30 800   7 257   131 487   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Liilia Laurson 70 425   15 251   7 660   93 336   1.01.-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Marju Aibast 41 503   3 456   5 929   50 888   1.01-30.07.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ao Riips 62 945   13 791   4 980   81 716   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Saar 80 157   26 060   6 199   112 416   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Endel Laurik 83 483   24 203   8 468   116 154   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Ragnar Klaamas 5 811   1 778     7 589   1.01-06.02.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Helga Ritsik 78 615   18 188   6 199   103 002   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Helle Veetamm 68 030   15 235   5 390   88 655   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Eino Kõosaar 64 811   6 401   2 695   73 907   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Oleg Kinsigo 69 967   11 018   5 660   86 645   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Ingrid Põder 58 554   16 075   5 929   80 558   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Klaus Merilaid 75 649   13 122   5 929   94 700   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Zinaida Demenstein 77 381   14 781   6 199   98 361   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Urmas Nestor 52 810   1 551     54 361   22.03-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Sven Levasov 29 400   1 348     30 748   19.07-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Vaikla 79 063   19 203   6 199   104 465   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Jüri Veisberg 72 559   12 842   7 929   93 330   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Margus Särg-Räni 18 375       18 375   20.09-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Jako Oidermaa 75 624   14 333   5 929   95 886   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Kremm 62 600   8 963   7 390   78 953   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Ivi Abe 77 027   11 077   5 929   94 033   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Riina Riisalo 9 505   4 109     13 614   1.01-31.03.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Annely Lind 16 170       16 170   1.10-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Peeter Rapur 71 148   7 913   5 660   84 721   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ann Tiitson 16 170       16 170   1.10-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Silvia Tammik 51 262   4 849   5 660   61 771   1.01-30.09.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Mariliis Proos 71 148   7 816   5 390   84 354   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Anu Kobin 14 887       14 887   4.10-31.12.2004 teenistusleping
               
 TVK juhataja Raili Karjane 115 854   45 726   9 120   170 700   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
 TVK juhataja Thea Rohtla 103 359   41 108   8 360   152 827   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
 TVK juhataja Enn Reinsalu 106 799   42 701   8 360   157 860   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Järvamaa TI juhataja Luisa Roosileht 88 314   20 627   6 941   115 882   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Urve Stroom 73 707   23 546   7 660   104 913   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Leevi Pääbo 71 993   12 301   5 660   89 954   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Raplamaa TI juhataja Milda Möldre 86 699   17 813   6 941   111 453   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Liis Kiiver 57 131   4 108   2 300   63 539   5.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Erich Uusallik 72 440   19 273   5 660   97 373   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Pärnumaa TI juhataja Märt Nael 96 900   9 215   7 600   113 715   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Tiina Parkja 67 779   11 727   5 390   84 896   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Harry Juurikas 33 250   22 171   5 390   60 811   1.01-30.06.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Alari Nahkur 72 940   19 913   5 390   98 243   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalle Nõmm 64 875   17 853   5 660   88 388   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Mihkel Anderson 56 999   5 121   5 390   67 510   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Ilona Küüts 86 995   40 532   6 910   134 437   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Viljandimaa TI juhataja Olev Rahnu 87 768   15 560   6 941   110 269   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Andres Handrikson 69 812   18 700   5 390   93 902   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Maimu Kullamaa 57 547   5 488   2 300   65 335   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Tartumaa TI juhataja Ülo Ustav 111 013   30 079   10 740   151 832   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Meinhard Käru 67 687   23 083   5 660   96 430   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Üllar Kallas 82 414   25 499   6 468   114 381   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Silja Soon 73 726   39 707   5 929   119 362   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Harri Alaru 72 718   16 090   5 660   94 468   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Raivo Otti 73 269   13 218   6 199   92 686   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Neenu Pavel 79 950   21 824   6 199   107 973   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Raivo Luik 59 454   29 556   5 929   94 939   1.01-19.11.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Jevgeni Kupri 94 580   38 990   7 600   141 170   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Virgo Purru 91 040   38 774   7 600   137 414   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Irja Smutova 48 407   11 026     59 433   29.03-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalmer Kärblane 9 379       9 379   22.11-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Jõgevamaa TI juhataja Tiit Gorinov 88 275   18 931   6 941   114 147   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Anne Simmulmann 69 954   17 762   5 390   93 106   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Valentina Soone 70 933   13 959   6 155   91 047   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Ida-Virumaa TI juhataja Ülle Politajev 110 203   24 060   8 740   143 003   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Ants Remmel 62 019   11 952   5 929   79 900   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Silvia Remmel 71 003   16 326   5 929   93 258   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Heiki Leisner 77 904   21 602   6 199   105 705   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Kaja Niinlaup 76 141   19 810   5 929   101 880   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Tiit Tabor 43 120   4 582     47 702   3.05-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Tatjana Krusevskaja 71 983   13 097   5 929   91 009   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Leonid Pavlov 67 026   11 162   5 929   84 117   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Maria Jaroslavtseva 7 435       7 435   1.11-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Lya Kuusemäe 41 421   4 447   5 929   51 797   1.01-01.08.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Vello Smirnov 77 366   18 531   6 199   102 096   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Arne Oru 108 022   29 728   8 740   146 490   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Anatoli Arhipov 105 082   35 686   8 360   149 128   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Lääne-Virumaa TI juhataja Rein Reisberg 88 870   22 680   7 257   118 807   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Länts 74 558   16 063   5 929   96 550   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Piret Laus 65 583   19 235   5 390   90 208   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Kool 66 407   8 894   5 390   80 691   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Võrumaa TI juhataja kt. Kaupo Kuus 86 983   19 835   6 941   113 759   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Taivo Rohtmaa 36 965   27 707   5 390   70 062   1.01-29.10.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Merike Kalda 87 958   42 348   6 910   137 216   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Toomas Lokk 16 210   3 595     19 805   1.01-31.03.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Egon Raim 6 199       6 199   1.12-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Valgamaa TI juhataja Olev Laul 87 985   20 673   6 941   115 599   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Jaanus Jaanimäe 71 550   15 353   5 660   92 563   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Jaan Noorsalu 68 299   13 017   7 390   88 706   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Põlvamaa TI juhataja kt. Katrin Viilu 88 734   21 132   6 941   116 807   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Aivar Plakso 7 099   5 169   4 600   16 868   1.01-26.04.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Heikki Taidre 50 854   7 651     58 505   18.03-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Lääne-ja Hiiumaa TI juhataja Tõnis Leetsi 89 443   18 638   6 941   115 022   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Juhtiv tööinspektor Urmas Käär 77 744   20 232   6 199   104 175   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi 70 274   12 323   5 660   88 257   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor Mare Nappir 62 959   13 088   5 390   81 437   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
               
Saaremaa TI juhataja kt. Rein Nelis 88 024   15 624   6 941   110 589   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Leonid Siniavski 71 148   11 431   5 660   88 239   1.01-31.12.2004 teenistusleping
               
TVK juhataja Evi Ustel-Hallimäe 89 431   27 171   7 610   124 212   1.01-31.12.2004 teenistusleping