Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Terviseameti soovituslik juhend hooajatöötajate majutustingimuste kohta

Hooajatöötajad võivad tulenevalt Vabariigi Valituse 16.05.2020 korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ Eestisse tööle tulla. Siiski tekitab tööandjatele küsimusi, millised piirangud ja kui pikaks ajaks neile kehtivad.

Terviseameti selgituse kohaselt võivad, sõltuvalt lähteriigist ja sealsest COVID-19 olukorrast, saabuvale töötajale rakenduda 14-päevane liikumisvabaduse piirang ja kohustus teha Eestis kaks SARS-CoV-2 analüüsi – üks Eestisse saabudes ja teine mitte varem, kui 14. siinviibitud päeval.

Maandamaks COVID-19 leviku riski hooajatöötajate hulgas ning toetamaks kehtiva korralduse järgimist on Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti koostööna valminud soovituslik juhis tööandjatele, millest lähtuda hooajatöötajate majutamisel ja SARS-CoV-2 testimise korraldamisel.

Järelevalvet hooajatöötajate majutustingimuste üle teevad välismaalaste seaduse alusel Politsei- ja Piirivalveamet ning Terviseamet.

Lisaks meeldetuletus, et kui kavandate reisimist või võtate vastu teiste riikide kodanikke, siis jälgige ikka ajakohast infot võimalike piirangute kohta Välisministeeriumi kodulehelt. Euroopa Liidu asjakohane info eesti keeles kättesaadav https://reopen.europa.eu/et/

Kolmandate riikide kodanike töötingimuste kohta täpsemalt politsei kodulehelt.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste koha Tööinspektsiooni infoväljalt.

Laadi Terviseameti juhised tööandjatele hooajatöötajate majutamiseks ja SARS-CoV-2 testimise korraldamiseks alla PDF kujul.