Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Norra Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi“

Eestist Norra tööle minnes on oluline, et teaksid oma tööga seonduvaid õigusi ja kohustusi. Töötades Norra ettevõttes, on sul samasugused õigused nagu sinu Norra kolleegidel.

Paljud töötajad võiksid saada poole suuremat töötasu- kui nad nõuaksid miinimumtöötasu. Norras on sul õigus saada miinimumtöötasu teatud sektorites. Külastage kodulehekülge knowyourrights.no (eesti keeles) et saada lisateavet:

  • Miinimumtöötasu
  • Tööleping
  • Tähtajatu või tähtajaline leping
  • Töötunnid, ületunnitöö ja ületunnitöö eest lisatasu
  • Puhkus ja puhkusetasu
  • Töölepingu ülesütlemine ja sundpuhkus
  • Töötervishoid ja –ohutus, koostöö ja töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaart

Võtke ühendust Norra tööinspektsiooniga telefonil +47 73 19 97 00 või külastage võõrtööjõu teeninduskeskuse nõustajaid (sua.no), kui soovite rohkem informatsiooni või teatada probleemidest oma töökohal.

Vaata ja lae alla plakatid „Sul võib olla õigus poole suuremale töötasule

Vaata teemaklippe „Sul võib olla õigus poole suuremale töötasule

Vaata ja lae alla kahepoolselt trükitavate postkaartide materjal: „Sul võib olla õigus poole suuremale töötasule

Rohkem infot leiad Norra Tööinspektsiooni kodulehelt: