Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deklareerimata töö

2020. aasta märtsis käivitus deklareerimata töö vastu võitlemise Euroopa platvorm #EU4FairWork, mis on esimene ELi deklareeritud töö eeliseid käsitlev kampaania, kus osaleb Euroopa Tööamet. Kampaania eesmärk on tõsta töötajate teadlikkust nende õigustest, deklareerimata töö negatiivsest mõjust ja deklareeritud tööle ülemineku võimalustest, teavitada ettevõtteid töötajate deklareerimise eelistest ja kohustustest ning sanktsioonide riskist deklareerimata töö korral, julgustada poliitikakujundajaid deklareerimata tööga paremini võitlema poliitika ja õigusaktide kaudu ning suurendada koostööd platvormi liikmete vahel. Alates märtsist pööratakse erinevate teavitustegevuste ja meediakanalite kaudu tähelepanu deklareerimata tööle ning kampaania haripunkt on 21.-25. septembril. Sel nädalal septembris viiakse üle Euroopa läbi sotsiaalmeediakampaaniaid, ühisreide ja inspekteerimisi riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, koolitusi ja webinare, erinevate ametisutuste koostööd jne. Eestis viikase läbi sotsiaalmeedia kampaania Facebookis ja koostöös teiste ametiaustusega ühisreide.

Videod (eestikeelsed subtiitrid saad sisse lülitada videomängija CC valikust):

Avaldatud artiklid:

Kuula Podcaste:

Loe lisaks: