Sa oled siin

Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
18.06.2019

Laupäeval on lühendatud tööpäev

Lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelneval reaalsel tööpäeval ehk 22. juunil. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea. Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba...
12.06.2019

Tööinspektsioon kutsub kandideerima „Hea töökeskkond 2019“ auhinnale

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on hea töökeskkond saamas Eesti parimate ettevõtete organisatsioonikultuuri loomulikuks osaks. „Konkurentsitihedal tööturul on töötajate hoidmisel ja uute värbamisel edukamaks osutunud ettevõtted, kus on loodud ohutu ja töötajate tervist hoidev töökeskkond. See on osa ettevõtte mainest,“ ütles ta. „Hea töökeskkonna tunnustusega soovime tõsta esile ettevõtteid, kes on teinud enam kui seaduses esitatud nõuete täitmiseks vajalik ning kes võiksid olla teistele eeskujuks,“ lisas Maripuu. Hea töökeskkonna auhinnale on oodatud kandideerima...
10.06.2019

Uuendasime noortele töötajatele ja nende tööandjatele suunatud brošüüri

Brošüüri esimene osa ""Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?" annab teavet tööandjale, kes võtab noore tööle ning annab talle võimaluse omandada teadmisi ja oskusi ning rakendada koolis õpitut praktikas. Kuid just noore tööleasumisel peab tööandja pöörama eriti suurt tähelepanu töötervishoiule ja tööohutusele. Ikka selleks, et töö ei mõjuks laastavalt noore tervisele. Toetamaks noorte tööandjaid, annab brošüür ülevaate ohuteguritest ning nendest tulenevate riskide vähendamiseks vajalikest tegevustest ja parimatest praktikatest, mis on tähtsad...
30.05.2019

Uuring: töötervishoid ja tööohutus mikro- ja väikeettevõtetes vajab suuremat tähelepanu

Eile tutvustati Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri korraldusel toimunud üle-Euroopalist uuringut. Uuringu tulemused näitavad, et tööohutus ja töötervishoid väiksemates ettevõtetes on probleemne, kuna napib ressursse, teadmisi ja stiimuleid teemaga tegeleda. Eestis on mikro- ja väikeettevõtteid 89%. Statistika kohaselt juhtus eelmisel aastal 64% kõigist tööõnnetustest just seal. Üheksast hukkunuga lõppenud õnnetusest juhtus kaheksa mikro- ja väikeettevõttes. Uuring viidi läbi ka Eestis. Uuringu tulemustest selgub, et Eestis sõltub palju ettevõtte juhi eeskujust, oskusest riske...
21.05.2019

Meeldetuletus aitas tõsta poolte kaubaveo ettevõtete töötajate palka

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on kaubaveo sektor üks väheseid, kus töötajatel on tööandjatega sõlmitud kollektiivleping. „Kollektiivleping näeb ette, et riigisiseseid vedusid tegevate autojuhtide alampalk peab olema vähemalt 620 eurot. Rutiinse kontrolli käigus selgus, et pea pooled sektori ettevõtted eksivad nii seaduses sätestatu kui kollektiivlepinguga sätestatu vastu,“ tõdes Maripuu. Tööinspektsioon saatis märgukirja 1406 kaubaveo äriühingule. Kirjasaajad jagunesid kahte palgagruppi. Esimeses grupis oli 664 ettevõtet, kus töötajatele maksti 0-499 eurot palka. Teises...
08.05.2019

Mööblitööstuses on suurim probleem puudulike kaitseseadmetega töövahendid

Tööinspektorid kontrollisid töövahendite ja liikumisteede vastavust ohutusnõuetele, isikukaitsevahendite kasutamist ja esmaabivahendite olemasolu. Üle pooltes kontrollitud ettevõtetest olid rikkumised seotud töövahendi liikuva osaga ohtlikku kokkupuudet vältida aitava kaitsepiirde või -seadise puudumisega. Teisel kohal oli puudulik ohuala märgistamine töökohtadel või kukkumisohtlikes kohtades. Tõsiseid probleeme esines ka töövahendi juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadiste nähtavusega. Veerandis kontrollitud ettevõtetest puudusid töövahendite ohutusjuhendid täielikult. Tööinspektsiooni...
19.03.2019

Tööõnnetused on kulukad nii inimesele kui ühiskonnale

Möödunud aastal oli Eesti tööturg väga aktiivne. Kokku tegutses siin mullu 131 650 ettevõtet, millest Tööinspektsiooni järelevalve alla kuulus 56 683 ehk vaid 43% kõigist ettevõtetest. Tööinspektsioon kontrollib töökeskkonna ohutust ja töötervishoiu korraldust ettevõttetes, kus on vähemalt üks töölepinguline töötaja või on töötajatena tegevad juhatuse liikmed. Seetõttu puudub ülevaade töökeskkonna olukorrast ettevõtetes, kus töötegemine on reguleeritud teenuse osutamise lepingutega. Eesti suurim tööandja on jätkuvalt mikro- või väikeettevõte, sest ca 86% ettevõtetes on alla kümne...
30.01.2019

Digitaalse Tööinspektsiooni arendajaks valiti TripleDev ja Trinidad Wiseman

Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse koostöös valiti riigihanke tulemusena välja tööelu infosüsteemi arenduspartnerid. Hanke võitsid ühispakkujana TripleDev OÜ ja Trinidad Wiseman OÜ. Tööelu infosüsteemi loomise esimese etapi eesmärk on võimaldada ettevõtetel elektroonselt Tööinspektsiooniga infot vahetada ning saada tuge oma ettevõtte tööohutuskultuuri loomiseks. Infosüsteemi arendamise tulemusena saab riik kiiremini ülevaate töökeskkonna olukorrast ning seeläbi tõhusamalt korraldada töökeskkonna järelevalvet. Infosüsteem valmib tihedas...
22.01.2019

Muutub juristide vastuvõtuaeg Tallinnas ja Narvas

Tallinnas toimub juristi vastuvõtt alates 4. veebruarist igal esmaspäeval ja neljapäeval kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00. Narvas toimub vastuvõtt teisipäeviti kell 9.00-12.30 ja 13.00-15.30. Vastuvõtuaeg teistes linnades jääb samaks.      Tööinspektsiooni vastuvõtud toimuvad Tallinnas, Jõhvis, Narvas, Tartus ja Pärnus. Valgas, Võrus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus toimuvad vastuvõtud eelneva kokkuleppe alusel. Selleks tuleb helistada infotelefonil 640 000 või kirjutada jurist@ti.ee.     ...
14.01.2019

Muutus e-aadress Töövaidluskomisjonile avalduse esitamiseks

Elektroonselt esitatud Töövaidluskomisjoni avaldus peab olema digitaalselt allkirjastaud, avaldus ja selle lisad peavad olema pdf/pdfa formaadis ning avaldusele lisatavatel dokumentidel peavad olema korrektsed failinimed (nt Lisa1_Tööleping). Avalduse vorm Töövaidluskomisjonile esitamiseks on leitav

Lehed