Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

01.10.2020

Tööinspektsiooni uued plakatid

Tööinspektsioonil ilmus äsja plakat "Raskuste käsitsi teisaldamine" eesti ja vene keeles ning suvel ilmus plakat teemal "Nutikael". Raskuste käsitsi teisaldamise plakat tuletab meelde raskuste käsitsi teisaldamise ABC, et raskusi tõstes kõik ikka terveks jääks ja vahepeal puhkepause teeks. Nutikaela plakat juhib tähelepanu sellele, milliseks võib meie rüht ja kehahoiak muutuda, kui pidevalt ninapidi nutitelefonis oleme. Plakatid on leitavad Plakatite alamlehelt. Paberkandjal plakateid on võimalik küsida aadressil ti@ti.ee. Seoses COVID-19 ohuga toimub plakatite saatmine ja...
14.09.2020

COVID-19 ABC töökohal: mida teha kokkupuute ning nakkuskahtluse korral

COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktist* nakkusohtliku inimesega. COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides. Juhise eesmärk on anda suunised tööandjatele ja töötajatele ohutuks töötamiseks COVID-19 haiguse leviku tingimustes. Töötaja puutus kokku nakkuskahtlusega inimesega COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et nakkuskahtlusega inimesega lähikontaktis* olnud töötaja informeeriks sellest tööandjat. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt...
28.08.2020

Tööinspektsioon: metalltoodete tootmisel varitseb suurim oht tööl kaitseta töövahendiga

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 75 metalltoodete tootmisega tegelevas ettevõttes. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 375 rikkumist ning 200 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Sihtkontrolli käigus kontrollisid tööinspektorid töövahendite korrasolu, isikukaitsevahendite kasutamist ning töökeskkonna riskianalüüside vastavust tegelikule olukorrale. Seekord külastati  ettevõtteid Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. Esmalt kontrollisid inspektorid töövahendite kaitsekatete ja hädaseiskamise...
19.08.2020

Hulgikaubanduse ettevõtete töökeskkond on oluliselt paranenud

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 44 hulgikaubandusega tegelevas ettevõttes. Tuvastati 95 rikkumist ning koostati 40 ettekirjutust. Tööinspektorid pöörasid tähelepanu tõstukite ohutule kasutamisele, kauba ladustamisele, isikukaitsevahendite kasutamisele, raskuste käsitsi teisaldamisele, sisekliima sobivusele ning töökeskkonna riskianalüüsi olemasolule ja vastavusele tegelikule olukorrale. Sihtkontrolli käigus kontrolliti hulgikaubanduse ettevõtteid Harju-, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 95 rikkumist ning 40 rikkumise...
30.07.2020

Jõustuvad lähetatud töötajate õigusi paremini kaitsvad muudatused

30. juulist jõustuvad muudatused, mis tagavad Eestisse lähetatud töötajate õiguste parema kaitse. Täpsustuvad lähetatud töötajate töötingimused Eestis töötamise ajal ja kehtestatakse pikaajalise töötamise regulatsioon. Tööandjad peavad lähetatud töötajate kohta esitatud teavet ajakohasena hoidma. Lähetatud töötaja mõiste on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuse osutamisega. Lähetatud töötajaks loetakse sellist töötajat, kelle tööandja saadab ajutiselt teise Euroopa Liidu liikmesriiki tööle, kas ettevõtte äritegevuse raames...
10.07.2020

Tööinspektsioon kutsub kandideerima „Hea töökeskkond 2020“ auhinnale

Tööinspektsioon annab igal aastal välja hea töökeskkonna auhinda ettevõtetele, kus seatakse esikohale töötajate ohutus ning nende tervise hoidmine. Sel aastal on oodatud lisaks ka kogemuslood eriolukorra ajal ohutu töökeskkonna loomisest. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga aastaga rohkem ettevõtteid, kes väärtustavad tööohutuskultuuri. „Eriolukorras pöörati tööohutusele ja töötervishoiule erakordselt suurt tähelepanu, sest mõisteti selle olulisust ettevõtte jätkusuutlikkusele. Loodame siiralt, et saadud kogemus jätkub ka edaspidi ning näeme üha süsteemsemat lähenemist...
09.07.2020

Kelle poole pöörduda, kui töötamise registri kanne ei ole õige?

Tööinspektsiooni juhend töösuhetega kaasnevate Töötamise registri kannetega seotud küsimuste lahendamiseks Töötamise registri (TÖR) kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja, sest maksukorralduse seaduse kohaselt on just tema kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajaks või poolte kokkuleppel toimuva pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta. Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus...
08.07.2020

Kontrollitud ehitusplatsidest üheksal olid täidetud kõik ohutusnõuded

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 58 ehitusplatsil, kus tuvastati 47 rikkumist. Kõik oli korras üheksal ehitusplatsil. Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse. Sihtkontrolli käigus kontrolliti ehitusplatse Harju-, Lääne-, Pärnu-, Põlva-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Valga-, Viljandi...
19.06.2020

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal on võidupüha teisipäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. 23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Neile, kes töötavad tööajakava alusel, tähendab see seda, et tööandja peab juba ajakava koostamisel lühendatud tööpäeva osas töötajatelt nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-...
19.06.2020

Töövaidluste menetlemise periood võib pikeneda

Töövaidluskomisjonidele esitatud avalduste arv on tõusuteel. Menetluste aeg on seetõttu pikenenud. Selle aasta esimese viie kuuga on töövaidluskomisjonidele laekunud 1474 avaldust, mis on 174 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Enim esitatakse töötasu, viiviste ning hüvitiste nõudeid. Sektoritest on esitatud nõuete arvult esikohal restoranid ja toitlustuskohad.  Töövaidluskomisjon on sõltumatu kohtuväline organ, mis lahendab töövaidlusi erapooletult. Töövaidluskomisjoni ülesanne on lahendada töövaidlus õigesti, võimalikult lihtsalt, kiirelt ja väikeste kuludega, sest...

Lehed