Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.10.2021

Tööandjatel on võimalus tellida tööperele vaktsineerimisalane nõustamine ning vaktsineerija

Kõikidel tööandjatel on võimalus läbi haigekassa tellida oma töötajatele loeng, kus tervishoiuspetsialist annab ülevaate vaktsiinidest ja vaktsineerimisest ning vastab inimeste küsimustele. Loeng on huvilistele tasuta. „Haigekassa abil on tööandjatel võimalik paluda kohapeale tervishoiuspetsialist, kes saab vaktsineerimise teemal inimestega rääkida ning neile nõu anda. Seda võimalust saavad kasutada kõik tööandjad, sh ettevõtted, koolid, hooldekodud jt,“ ütles tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. „Tööandjatel on ka jätkuvalt võimalus kutsuda vaktsineerijaid ettevõttesse, kui...
14.10.2021

Hooldekodude sihtkontroll: vaktsineeritud töötajad ning korrektne isikukaitsevahendite kasutamine tagab eakate ohutuse

Tööinspektsioon kontrollis septembri lõpus 21 hooldekodu, kus töötajate vaktsineerituse tase oli teistest oluliselt madalam. Tööinspektorid registreerisid 48 puudust. Vaid neljas hooldekodus vastas kõik nõuetele. Sihtkontrolli raames pöörati tähelepanu COVID-19 leviku tõkestamise tegevustele hooldekodudes - töökeskkonna riskianalüüsile ja tegevuskavale, isikukaitsevahendite väljastamisele ja kandmisele, ohutusmärkidele ning viiruse käitlemise juhistele. Riskianalüüs oli tegemata vaid 14% kontrollitud hooldekodudest. Kontrolli käigus selgus aga, et mitte alati polnud riske analüüsitud...
06.10.2021

Riskianalüüsi allalaadimise võimalus iseteeninduses

Selleks on kaks võimalust: Kehtivate riskianalüüside vaatest „Toimingud nupu alt“ siit: Juba konkreetse riskianalüüsi avades:   Lisainfo: Alla saab laadida kõikides staatustes riskianalüüse (nii kehtivaid, pooleliolevaid, arhiveerituid – staatuse kohta on märge analüüsi peal). Fail on Tööinspektsiooni digitempliga. Faili on toodud vaid need ohukategooriad, mille osas on vastatud, et oht esineb. Tervishoiuteenuseosutajatele saatmiseks laadige riskianalüüs alla ja edastage see eraldi e-mailiga.
14.09.2021

Tööinspektsioon kutsub kandideerima „Hea töökeskkond 2021“ auhinnale

Tööinspektsioon annab seitsmendat korda välja hea töökeskkonna auhinda ettevõtetele, kus seatakse esikohale töötajate ohutus ning nende tervise hoidmine. Kandideerimise tähtaeg on 30. september. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitas viiruskriis, et ohutu töökeskkond on jätkusuutliku ettevõtte tunnus. „Paljud ettevõtted on hakanud süsteemsemalt lähenema hea töökeskkonna loomisele. Saime ju kõik kogemuse, et kui viiruse levikut töökohas takistada ei õnnestu, võib ettevõte sootuks kinni minna,“ kirjeldas ta. „Sel aastal edastasid tööandjad töökeskkonna riskianalüüsid...
09.09.2021

Tööinspektsioon: riskianalüüsi on esitanud ligi pooled ettevõtted

8. septembriks on riskianalüüsi Tööinspektsioonile digitaalselt edastanud 45% kõigist ettevõtetest, kus töötab vähemalt üks lepinguline töötaja. Kokku on esitatud 27 524 riskianalüüsi. Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärk on selgitada välja ettevõtte töökeskkonnas esineda võivad ohutegurid ning hinnata riske töötaja tervisele ja ohutusele. Kohustus töökeskkonna riskianalüüs läbi viia kehtib aastast 1999. 1.septembriks tuli kõigil vähemalt ühe töölepingulise töötajaga ettevõtetel esitada riskianalüüs Tööinspektsioonile digitaalselt, laadides see üles iseteeninduskeskkonnas...
30.08.2021

Ilmunud on uus Tööelu ajakiri

Hea lugeja! Ilmunud on Tööelu ajakirja värske, 2021. aasta sügisnumber. Sel korral räägime kaug- ja hübriidtööst ning platvormitöötajatest. Saame ülevaate tööandjate hoiakutest vähenenud töövõimega inimeste värbamisel. Mida teha, kui töökohal tärkab romantika? Oma tööelu seitset hetke jagab astrofüüsik, poliitik ning e-demokraatia ekspert Liia Hänni. Ajakirja e-versiooni leiate siit https://www.ti.ee/et/teavitustegevus-infomaterjalid/ajakiri-tooelu Head lugemist!
16.08.2021

Äriregistri teenuste katkestus 27-29.08.2021

Registrite ja infosüsteemide Keskus annab teada, et 27-29.08.2021 toimub e-äriregistri portaali ulatuslik uuendamine, millega seoses ei ole äriregistri teenused (äriregistri teabesüsteem sh XML ja x-tee teenused, Euroopa äriregister, ettevõtjaportaal) selles ajavahemikus kättesaadavad. Vabandame katkestusega seonduvate võimalike ebameeldivuste pärast. Uuenduse järgselt on kõigile kättesaadav uus e-äriregistri portaal, mis sisaldab endas nii äriregistri teabesüsteemi, ettevõtjaportaali kui Euroopa äriregistri võimalusi. Uue portaaliga seoses muutuvad alates 28.08.2021 ka Registrite ja...
15.08.2021

Tervislikud töökohad vähendavad koormust - sundasendid ja korduvliigutused

Tööinspektsioon korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania "Tervislikud töökohad vähendavad koormust" raames kolm seminari - Tallinnas, Tartus ja Pärnus, mis keskenduvad sundasenditele ja korduvliigutustele.  Seminaride eesmärgiks on tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmine sundasendite ja korduvliigutuste hindamisest ja analüüsimisest ning kuidas neid töökohtadel ennetada. Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula/Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon selgitavad millised on...
03.08.2021

Kui on küsimusi TI iseteeninduse või Riskianalüüsi osas

Viimastel päevadel on Tööinspektsioonile laekunud palju kirju ja kõnesid seoses riskianalüüsi ning selle üleslaadimisega Tööinspektsiooni iseteenindusse. Vastame kõikidele küsimustele, kirjadele, kõnedele esimesel võimalusel, kuid palume varuda kannatust, sest küsijaid on palju. Enamik vastuseid Riskianalüüsi küsimustele leiad Tööelu portaalist (sh KKK)  Tööinspektsiooni iseteeninduse osas (sh KKK)
29.07.2021

Kas said kirja töökeskkonna riskianalüüsi esitamise kohta?

Alates 27.07.2021 saadab Tööinspektsioon tööandjatele meeldetuletusi, et tööandjal on kohustus koostada riskianalüüsi töökeskkonna andmekogus või edastada see kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13(4) lõige 7). Riskianalüüsi ei pea Tööinspektsioonile esitama julgeolekuasutused (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 1 lõige 2). Nimetatud sätte rakendussäte kohustab tööandjat kehtiva töökeskkonna riskianalüüsi, mis on koostatud enne 2021. aasta 1. märtsi, esitama töökeskkonna andmekogusse või edastama Tööinspektsioonile...

Lehed