Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

10.07.2020

Tööinspektsioon kutsub kandideerima „Hea töökeskkond 2020“ auhinnale

Tööinspektsioon annab igal aastal välja hea töökeskkonna auhinda ettevõtetele, kus seatakse esikohale töötajate ohutus ning nende tervise hoidmine. Sel aastal on oodatud lisaks ka kogemuslood eriolukorra ajal ohutu töökeskkonna loomisest. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga aastaga rohkem ettevõtteid, kes väärtustavad tööohutuskultuuri. „Eriolukorras pöörati tööohutusele ja töötervishoiule erakordselt suurt tähelepanu, sest mõisteti selle olulisust ettevõtte jätkusuutlikkusele. Loodame siiralt, et saadud kogemus jätkub ka edaspidi ning näeme üha süsteemsemat lähenemist...
09.07.2020

Kelle poole pöörduda, kui töötamise registri kanne ei ole õige?

Tööinspektsiooni juhend töösuhetega kaasnevate Töötamise registri kannetega seotud küsimuste lahendamiseks Töötamise registri (TÖR) kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja, sest maksukorralduse seaduse kohaselt on just tema kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajaks või poolte kokkuleppel toimuva pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta. Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus...
08.07.2020

Kontrollitud ehitusplatsidest üheksal olid täidetud kõik ohutusnõuded

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 58 ehitusplatsil, kus tuvastati 47 rikkumist. Kõik oli korras üheksal ehitusplatsil. Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse. Sihtkontrolli käigus kontrolliti ehitusplatse Harju-, Lääne-, Pärnu-, Põlva-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Valga-, Viljandi...
19.06.2020

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal on võidupüha teisipäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. 23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Neile, kes töötavad tööajakava alusel, tähendab see seda, et tööandja peab juba ajakava koostamisel lühendatud tööpäeva osas töötajatelt nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-...
19.06.2020

Töövaidluste menetlemise periood võib pikeneda

Töövaidluskomisjonidele esitatud avalduste arv on tõusuteel. Menetluste aeg on seetõttu pikenenud. Selle aasta esimese viie kuuga on töövaidluskomisjonidele laekunud 1474 avaldust, mis on 174 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Enim esitatakse töötasu, viiviste ning hüvitiste nõudeid. Sektoritest on esitatud nõuete arvult esikohal restoranid ja toitlustuskohad.  Töövaidluskomisjon on sõltumatu kohtuväline organ, mis lahendab töövaidlusi erapooletult. Töövaidluskomisjoni ülesanne on lahendada töövaidlus õigesti, võimalikult lihtsalt, kiirelt ja väikeste kuludega, sest...
12.06.2020

Valitsus kiitis heaks töötushüvitise ja töötutoetuse tõstmise, tööampsude lubamise ning pikendas töötasuhüvitise maksmist

Eilsel istungil kiitis valitsus heaks seadusemuudatused, millega tõstetakse töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust, lubatakse edaspidi ajutist töötamist töötuks olemise ajal ning täpsustatakse töötuskindlustushüvitise tingimusi seoses välismaal töötamise ning hooajatöödega. Lisaks andis valitsus heakskiidu töötasuhüvitise pikendamiseks ühe kuu võrra kinnitades selleks otsused vajalike eelarvevahendite kohta. „Seaduse muudatusega aitame parandada inimeste majanduslikku toimetulekut töötuse perioodil, kuid samas motiveerime tööturule naasmist. Seetõttu pean õigeks, et töötuks olemise ajal...
12.06.2020

Tööinspektsioon naaseb tavapärasesse töörütmi

Tööinspektsioon on jätkanud tööd piiratud ulatuses kogu eriolukorra vältel. Alates 18.05. jätkub töö tavapärases rütmis, ent nõustamisi kontorites siiski läbi ei viida. Tööinspektsioon jätkas töösuhte osapoolte nõustamist kogu eriolukorra ajal. Kõnede arv mitmekordistus ning eriolukorra kolmandal nädalal helistati nõuandetelefonile seitse korda rohkem kui tavaliselt. Praeguseks on kõnede arv stabiliseerunud, ent eriolukorra eelse ajaga võrreldes on kõnesid siiski poole rohkem. Normaliseerunud on ka vahepeal kõrgeks kasvanud e-kirjade arv. Enim küsitakse töötasude vähendamise, saamata...
12.06.2020

Ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev: heale töökeskkonnale pööratakse suuremat tähelepanu kui kunagi varem

COVID-19 viiruse levikuga seotud olukord mitmekordistas Tööinspektsiooni nõustamistelefonile tehtud kõnede arvu. Nõustamistelefonile tehti 9. märtsist 24. aprillini 18 779 kõnet. Kõnede kõrgnädal oli 30. märtsist 3. aprillini. Rekordpäeval tehti nõustamisjuristidele 1237 kõnet - võrdluseks varasemalt tehti tavapäevadel keskmiselt 176 kõnet. Töökeskkonna ohutumaks ja tervist hoidvaks muutmise vastu tunnevad aktiivset huvi nii töötajad kui tööandjad. Töösuhete teemal küsitakse enim töötasu vähendamise, töölepingu ülesütlemise, koondamise ning saamata jäänud töötasu kohta.  E-kirju...
Ehitis struktuur
08.04.2020

Töökeskkond 2019: ohutus ja töötervishoid on muutumas olulisemaks

Tööinspektsioon teostab järelevalvet ettevõtete üle, kus on vähemalt üks töölepinguline töötaja. Kokku oli Eestis eelmisel aastal 671 300 tööga hõivatut ning 133 784 ettevõtet. Nendest oli inspektsiooni järelevalve all 85% töötajatest ning 45% ettevõtetest. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul polnud eelmisel aastal märgata suurt hüpet töökeskkonna paranemise suunas. „Möödunud aastal panime tähele vaid mõningaid märke hea töökeskkonna olulisuse mõistmise suunas – vähenenud on korduvate tööõnnetuste juhtumine samas ettevõttes. See kinnitab, et tööandjad võtavad...
03.04.2020

Töötukassa töötasu hüvitis

Vastuseid hüvitise maksmise kohta leiab Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/korduma-kippuvad-kusimused Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Lehed