Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

24.11.2014

Algab tööeluportaali teemanädal „Vabatahtlik või „vabatahtlik” töö?”

„Eestlased panustavad järjest rohkem erinevatesse ettevõtmistesse vabatahtlikena oma põhitöö kõrvalt. Selline viis ühiskonnas head teha on iseenesest väga tervitatav nähtus. Probleem, millele soovime tähelepanu juhtida, on see, et lisaks vabatahtlikele on töömaastikul tuvastatud järjest rohkem „vabatahtlikke”, kes teevad justkui oma igapäevast tööd selle eest ametlikult tasu saamata,” selgitas Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, miks on Tööelu portaali teemanädalal just selline fookus. Ohu märgiks saab Maripuu sõnul lugeda seda, et üha sagedamini esineb „vabatahtliku“ töö tegijaid...
20.11.2014

Igaühel on õigus töötada tubakavabas keskkonnas

Suitsetamine tapab igal aastal miljoneid inimesi, olles seega peamiseks surma põhjustajaks üle maailma. Lisaks suitsetajatele surevad ka mittesuitsetajad tubakasuitsuga saastunud õhu sissehingamisest tekitatud haigustesse. Tubakas on kahjulik nii töötajatele kui tööandjale. Töötaja kahjustab oma tervist ja kaotab suitsupause tehes tööaega. Mittesuitsetajatest töötajate tervis võib samuti kahjustuda, sõltuvalt sellest, kuidas suitsetamine on töökohal reguleeritud. Tööandja jaoks on aga töötajate tervis ja tööaeg olulisimad varad. Nendest sõltub ettevõtte tõhusus ja konkurentsivõime. Tööandjal...
12.11.2014

Libisemine ja komistamine on kõige sagedasemad tööõnnetuste põhjused

„Libisemisele ja komistamisele vaadatakse pahatihti kui naljale, eriti kui see ei põhjusta rasket vigastust. Samas võivad inimesed viibida selliste õnnetuste tõttu pikalt töölt eemal,” ütles Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu tööõnnetuste statistikat kommenteerides. Statistikast selgub, et vanuse kasvades suureneb ka kukkumiste arv samal tasapinnal. 2013. aasta andmete põhjal on välja toodud, et kui vanusegrupis 35-44 on kukkumisest tingitud tööõnnetuste osakaal veel 17,2 %, siis 45-54 aastaste seas 23,6% ning 55-64 aastastel juba 28,6%. Maripuu lisas, et selliste tööõnnetuste...
07.11.2014

Isasid oodatakse töölt koju tervetena

Kõige kõrgema riskiohuga valdkonnad, kus meestega tööõnnetusi juhtub, on metalli- ja puidutööstus, ehitus, transport ja kaevandus. Tööandja peab tagama turvalise töökeskkonna, juhendamise ja väljaõppe ning töötaja kohustus on järgida tööohutusnõudeid ja panustada ohutu töökeskkonna loomisesse. Oluline on silmas pidada, et töösuhe on kahepoolne, kus mõlemal osapoolel on oma õigused ja kohutused.Siiski näeme tihti olukordi, kus kõik tingimused ohutuks töötamiseks on tagatud, kuid ikkagi ei kasuta töötaja  isikukaitsevahendeid või eirab tööohutusnõudeid, pidades neid ebaolulisteks....
05.11.2014

Tööinspektsiooni Haapsalu kontor kolis Lääne Maavalitsuse ruumidesse

Lisainfot juristide ja tööinspektorite vastuvõttude kohta leiab siit.
01.11.2014

Tööinspektsioon kuulutab novembri avaliku sektori tööohutuskuuks

Tööspetsiifikast lähtuvalt on osas avaliku sektori asutustes (riigikaitse, politsei, päästeteenistus, vanglateenistus) tööõnnetuste risk kõrge, ent kahetsusväärselt palju juhtub ka töötaja libisemise, komistamise ja kukkumisega seotud tööõnnetusi.Tööohutuse tagamiseks tuleks pöörata igapäevaselt tähelepanu meid ümbritsevale töökeskkonnale, nt koristamisest jäänud libe põrand või mööblist ja kastidest „üle koormatud“ liikumisteed on üheks põhjuseks, miks töötajatega juhtub tööõnnetusi. Samuti tuleks töötajaid rohkem juhendada nende põhitegevuses, et see oleks ohutum.Tööõnnetuste kurb...
31.10.2014

Novembrist pikeneb juristi infotelefoni tööaeg ning lisandub keelevalik

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu selgitab: „Meile on oluline, et töösuhete osapooled saaksid igakülgset abi ning seda kogu tööpäeva vältel.“ Nõustamine on Tööinspektsiooni poolt tasuta, infotelefoni kõnehind kujuneb vastavalt helistaja telefonioperaatori paketile. Peamiselt seletavad juristid lahti töölepinguseadusest ja sellega seonduvatest õigusaktidest tulenevaid küsimusi ja probleeme. Kõige rohkem küsivad helistajad töösuhte ülesütlemise ning saamata jäänud töötasu kohta. Tööinspektsiooni juristi infotelefon töötab alates 2008. aasta märtsist. Infotelefoni tegutsemisaja...
24.10.2014

Ööl vastu pühapäeva tööl olles võib lisanduda üks töötund

Töötajaid, kes töötavad esmaspäevast reedeni, see ei mõjuta. Samuti ei muutu selle kuu üldine tööaeg. Kellakeeramine mõjutab neid, kes on ööl vastu pühapäeva tööl. See tähendab, et öövahetuses töötajatel tekiks justkui lisatund tavapärasele töövahetusele juurde. Tööandja peaks tööajakava koostamisel lisatunniga arvestama. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja, antud juhul tund aega kauem. Summeeritud tööajaarvestusega töötajatel hüvitatakse võimalikud ületunnid (kaasa arvatud kellakeeramisest tulenev lisatund) arvestusperioodi...

Lehed