Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

22.01.2015

Tööinspektsioon avab esimese nõustamisbüroo tõmbekeskuses

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu selgitab: „Meie jaoks on oluline, et Tööinspektsiooni nõustamisbürood oleksid võimalikult paljudes Eestimaa tõmbekeskustes. Konkreetne linn või asula sõltub kohaliku omavalitsuse koostöövalmidusest.“Nõustamisbüroodes hakkavad Tööinspektsiooni spetsialistid nõustama töötajaid ja tööandjaid töökeskkonda puudutavates küsimustes. Nõustamistegevuse eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete nõustamisele, tõstmaks teadlikkust töövõime hoidmise ja parandamise võimalustest.Maripuu sõnul on oluline, et...
16.01.2015

Töötajatele ja tööandjatele anti nõu 50 000 korral

Kõige rohkem kasutati juristi infotelefoniteenust, kust saadi vastuseid 40 954 korral. Järgnevad e-kirja teel pöördumised, millele vastati 4664 puhul, ning nõustamised juristi vastuvõtul, kus käidi 3931 korda.Töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna sõnul soovivad inimesed teada eelkõige töölepingu ülesütlemise tingimusi, puhkuste kasutamisega seonduvat, töötasu maksmise põhimõtteid ning nõudeid töö- ja puhkeajale. Infotelefonile helistatakse kõige enam, sest see on kiireim viis teabe saamiseks. E-kirja saadavad pigem need inimesed, kes soovivad kirjalikku selgitust, mida vajadusel ka...
05.01.2015

Kuressaares ja Kärdlas hakkab edaspidi töövaidlusi lahendama Pärnu töövaidluskomisjon

Töötaja ja tööandja jaoks Tööinspektsiooni sisemine ümberkorraldus midagi ei muuda, sest nii Saaremaal kui Hiiumaal jätkub töövaidluste lahendamine. Alates 16. jaanuarist  võtab Kuressaare töövaidluskomisjoni töö üle Pärnu töövaidluskomisjon. Töövaidluskomisjonide alalised asukohad on Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Töövaidlusavaldusi saab jätkuvalt esitada kõigisse Tööinspektsiooni büroodesse üle Eesti. Saartel on paberkandjal avaldusi võimalik esitada nii Kuressaares kui Kärdlas. Dokumente võib saata ka postiga tähtkirjana töövaidluskomisjoni asukohta või e-postiga. Sarnaselt...
22.12.2014

Töötamine pühade ajal

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööaja puhul, kui töötaja on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, siis riigipüha-eelsel päeval ei pea ta tööle tulema. Tööpäeva lühendamine ei sõltu sellest, kas tööandja majandustegevus võimaldab seda teha või mitte, see ei ole tööandja õigus, vaid kohustus. Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi...
18.12.2014

Töökeskkonna puudulikkus avalikus sektoris mõjutab meid kõiki

Enim rikkumisi olid seotud põrandate ja astmete ebatasasuste (ja nende märgistuste), käsipuude puudumise, konarlike, auklike ja libedate liikumisteede ja neil olevate erinevate takistuste (juhtmed, mööbel jms) ning kehva valgustusega. Nimetatud rikkumisi tuvastati 275. Teisel kohal olid rikkumised, mis on seotud töökeskkonna riskianalüüsi puudumise või libisemise-komistamise ohuteguri hindamata jätmisega. Võib järeldada, et mõned asutuste juhid ei pea töökeskkonna riskianalüüsi oluliseks ega tegele võimalike riskitegurite ennetamisega oma töökohal. „Iga konkreetse tuvastatud puuduse...
12.12.2014

Töösuhte osapoolte läbirääkimiste asemel toimub kiire ülesütlemine

Töölepingu seaduse kohaselt võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu. Seda eelkõige juhtudel, kui tööandja rikub töötaja hinnangul töölepingu tingimusi või seaduse nõudeid suhetes temaga. Kõige rohkem öeldakse leping üles seetõttu, et töötaja kurdab töövägivalla, palga väljamaksmise, oma elu ja tervise ohtuseadmise, töötamise mittevõimaldamise või töötingimuste olulise muutmise üle. Kui tööandja pole talle esitatud süüdistustega nõus, saab ta töötaja avalduse vaidlustada, pöördudes töövaidluskomisjoni või kohtusse. Töövaidluse...

Lehed