Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

10.07.2015

Tööinspektsioon kontrollis tööohutusnõuete täitmist 213 ehitusobjektil.

Ehitusobjektide sihtkontrolli on regulaarselt korraldatud alates 2012. aastast. Tänavu pöörasid tööinspektorid sihtkontrolli käigus varasemast suuremat tähelepanu sellele, kuidas on ehitusettevõtja korraldanud regulaarse ehituobjekti kontrolli. Ehitusplatsil on vajalik vähemalt kord nädalas viia läbi kontroll, mille käigus vaadatakse üle ehitusplatsi korrasolek ning vastavus töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Muuhulgas tuleb kontrollida ka ehitusel kasutatavaid töövahendeid nt tellinguid, redeleid ning tõsteseadmete korrasolekut. Oluline on, et kontrolli teostab ehitusalase praktilise...
05.07.2015

Puudused töövahendi kaitseseadmetes on reaalne oht töötaja elule ja tervisele

Tööinspektsioon viis esimesel poolaastal läbi sihtkontrolli, et ennetada ja vähendada töövahenditega seotud tööõnnetusi puidu töötlemisega ja mööbli tootmisega tegelevates ettevõtetes. Kontrolliti eelkõige neid ettevõtteid, kus alates 2013. ja 2014. aastal oli juhtunud tööõnnetusi. Lääne-Virumaal kontrolliti kahtteist ettevõtet ja Jõgevamaal seitset. Kuna tööõnnetuste analüüs näitas, et vanematel tööpinkidel töötavate töötajatega juhtub enam õnnetusi, kui nende kolleegidega kellel on kasutada kaasaegsemad tööpingid ja töötingimused, otsustati sihtkontrollis pöörata peamiselt tähelepanu...
02.07.2015

Ebavõrdse kohtlemisega seonduvate töövaidluste hulk on kasvamas

Eelmisel aastal olid 26 korral 28st avalduse esitajateks töötajad ja kahel korral pöördusid töövaidluskomisjoni poole tööandjad ise. 5 juhul rahuldati vaided täielikult, neljal – osaliselt. Rahuldamata jäeti 15 kaebust ning osapoolte loobumise tõttu lõpetati menetlus 2 korral. 8 töövaidluskomisjoni otsust on vaidlustatud kohtus. Peamised ebavõrdse kohtlemise tõttu esitatud nõuded on olnud tingitud diskrimineerimisest seoses lapsevanemaks olemisega, raseduse tõttu töölt töölepingu ülesütlemise ja ametiühingusse kuulumise tõttu. Esines ka nõudeid seoses ebavõrdse kohtlemisega soo, vanuse, rassi...
30.06.2015

Juulikuus toimuvad töösuhete ja tööohutusealased vastuvõtud ainult Tööinspektsiooni suuremates kontorites Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

Seoses puhkuste perioodiga palume arvestada muudatustega Tööinspektsiooni kontorite ja nõustamisbüroode lahtiolekuaegades. Eelmiste aastate statistika näitab töökeskkonna alastes küsimustes suvekuudel Tööinspektsiooni spetsilistide vastuvõtule tulla soovijate arvu suurt langust. Samas suur osa meie inimesi puhkab juulikus. Selleks, et saaksime olemasolevat ressurssi kasutada riikliku järelevalve läbi viimiseks, oleme otsustanud käesoleval aastal piirata juulikuus Tööinspektsiooni kontorite ja nõustamisbüroode lahtiolekuaegu. Alates 6. juulist kuni 31. juulini ei toimu töötajate ja tööandjate...
22.06.2015

Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uuest numbrist leiate vastused paljudele küsimustele

Infokiri meenutab, et kestab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”. Tasuta stressiteemalisi brošüüre saate tellida, võttes ühendust e-postil kristel.plangi@ti.ee. Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu rõhutab puhkuse olulisust: iga mehhanism vajab ju taastumiseks aega, sama kehtib inimese puhul. Ja selleks ei piisa vaid nädalavahetusest! Värsket infokirja saate lugeda
22.06.2015

Täna, 22. juunil on lühendatud tööpäev

Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna sõnul on seaduse mõte selles, et lühendatud peab olema just riigipühale vahetult eelnev tööpäev. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööaja puhul, kui töötaja on tavapäraselt ametis ainult 3 tundi päevas, siis riigipüha eelsel päeval ei pea ta üldse tööle tulema. Kui aga ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. „Oluline on meeles pidada, et kui töötaja ei nõustu...
16.06.2015

18. juunil Tallinnas Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee – SLIC konverents.

Tööinspektsioon viis Eestis alates 2014 aasta märtsikuust läbi sihtkontrolli, mille käigus inspektorid kontrollisid 176 ettevõtet (kampaaniaga hõlmatud tegevusaladel) ning lisaks veel 243 avaliku sektori asutust. Üle Euroopa kontrolliti 13 085 ettevõtet. Järelevalve tulemused avalikustatakse ametlikul lõpukonverentsil, kus astuvad üles tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (videotervitus), riigikogu esimees Eiki Nestor, Euroopa Komisjoni esindaja Antonio Cammarota ning lisaks jagavad oma kampaania kogemust ka Horvaatia, Rumeenia, Rootsi ja...
09.06.2015

Iga päev juhtub Eestis keskmiselt 12 tööõnnetust

Tööõnnetuste arvu kasvu näeme ehitussektoris kus on toimunud juba 133 tööõnnetust, kuigi suurem ehitushooaeg alles algas. Puidutööstuse tegevusalas on toimunud 140 tööõnnetust, millest 36 juhul sai töötaja raske kehavigastuse. Samuti on avaliku halduse ja riigikaitse sektoris registreeritud juba 264 tööõnnetust, millest 33 juhul on tööõnnetus lõppenud töötaja jaoks raske kehavigastusega. Need on vaid suurima tööõnnetuste arvuga sektorid, kuid tööõnnetusi toimub igas sektoris.       Käesoleva aasta esimese 5 kuuga on tööd tehes oma elu kaotanud kaks kaevurit,...
01.06.2015

Tööinspektsioon alustab lastekaitsepäeval, 1. juunil alaealiste töötingimuste sihtkontrolli

Tulenevalt Eesti Vabariigi õiguskantsleri 2014 aasta seisukohast, et alaealiste töösuhetes tuleb lähtuda töö tegelikust sisust, mitte lepingu nimetusest, saatis Tööinspektsioon välja lisaks üldisele sihtkontrolli valimile märgukirjad ka ettevõtetele kuhu teadaolevalt suviti noori tööle värvatakse, kuid eelistatakse töölepingu asemel muude võlaõiguslike lepingute sõlmimist. Märgukirja sisu on tutvustada nõudeid ja erisusi alaealiste töös, tagamaks noortele seadusest tulenev kaitse töösuhetes. Tööinspektsioon tuletab nii lapsevanematele kui tööandjatele meelde, et ainult tööleping annab...

Lehed