Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

22.06.2015

Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uuest numbrist leiate vastused paljudele küsimustele

Infokiri meenutab, et kestab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”. Tasuta stressiteemalisi brošüüre saate tellida, võttes ühendust e-postil kristel.plangi@ti.ee. Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu rõhutab puhkuse olulisust: iga mehhanism vajab ju taastumiseks aega, sama kehtib inimese puhul. Ja selleks ei piisa vaid nädalavahetusest! Värsket infokirja saate lugeda
22.06.2015

Täna, 22. juunil on lühendatud tööpäev

Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna sõnul on seaduse mõte selles, et lühendatud peab olema just riigipühale vahetult eelnev tööpäev. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööaja puhul, kui töötaja on tavapäraselt ametis ainult 3 tundi päevas, siis riigipüha eelsel päeval ei pea ta üldse tööle tulema. Kui aga ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. „Oluline on meeles pidada, et kui töötaja ei nõustu...
16.06.2015

18. juunil Tallinnas Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee – SLIC konverents.

Tööinspektsioon viis Eestis alates 2014 aasta märtsikuust läbi sihtkontrolli, mille käigus inspektorid kontrollisid 176 ettevõtet (kampaaniaga hõlmatud tegevusaladel) ning lisaks veel 243 avaliku sektori asutust. Üle Euroopa kontrolliti 13 085 ettevõtet. Järelevalve tulemused avalikustatakse ametlikul lõpukonverentsil, kus astuvad üles tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (videotervitus), riigikogu esimees Eiki Nestor, Euroopa Komisjoni esindaja Antonio Cammarota ning lisaks jagavad oma kampaania kogemust ka Horvaatia, Rumeenia, Rootsi ja...
09.06.2015

Iga päev juhtub Eestis keskmiselt 12 tööõnnetust

Tööõnnetuste arvu kasvu näeme ehitussektoris kus on toimunud juba 133 tööõnnetust, kuigi suurem ehitushooaeg alles algas. Puidutööstuse tegevusalas on toimunud 140 tööõnnetust, millest 36 juhul sai töötaja raske kehavigastuse. Samuti on avaliku halduse ja riigikaitse sektoris registreeritud juba 264 tööõnnetust, millest 33 juhul on tööõnnetus lõppenud töötaja jaoks raske kehavigastusega. Need on vaid suurima tööõnnetuste arvuga sektorid, kuid tööõnnetusi toimub igas sektoris.       Käesoleva aasta esimese 5 kuuga on tööd tehes oma elu kaotanud kaks kaevurit,...
01.06.2015

Tööinspektsioon alustab lastekaitsepäeval, 1. juunil alaealiste töötingimuste sihtkontrolli

Tulenevalt Eesti Vabariigi õiguskantsleri 2014 aasta seisukohast, et alaealiste töösuhetes tuleb lähtuda töö tegelikust sisust, mitte lepingu nimetusest, saatis Tööinspektsioon välja lisaks üldisele sihtkontrolli valimile märgukirjad ka ettevõtetele kuhu teadaolevalt suviti noori tööle värvatakse, kuid eelistatakse töölepingu asemel muude võlaõiguslike lepingute sõlmimist. Märgukirja sisu on tutvustada nõudeid ja erisusi alaealiste töös, tagamaks noortele seadusest tulenev kaitse töösuhetes. Tööinspektsioon tuletab nii lapsevanematele kui tööandjatele meelde, et ainult tööleping annab...
01.06.2015

Tutvuge Tööinspektsiooni uue trükisega „Renditöö“, mis ilmus eesti-, vene- ja ingliskeelsena

Töötaja jaoks tähendab kolmepoolses suhtes osalemine eelkõige mõistmist, kes ja mille eest seaduse kohaselt vastutab ning kumma ettevõtja poole probleemide ilmnemisel pöörduda. NB! Ettevõtja poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult on keelatud nõuda ja võtta tasu vaba töökoha ja tööandja andmete eest. Sealjuures ei tohi võtta ka tasu renditöötajalt selle eest, et talle kasutajaettevõtja juures töötamist võimaldatakse. Rohkem infot leiate Tööinspektsiooni uuest brošüürist 
01.06.2015

Tutvuge Tööinspektsiooni uue trükisega „Renditöö“, mis ilmus eesti-, vene- ja ingliskeelsena

Töötaja jaoks tähendab kolmepoolses suhtes osalemine eelkõige mõistmist, kes ja mille eest seaduse kohaselt vastutab ning kumma ettevõtja poole probleemide ilmnemisel pöörduda. NB! Ettevõtja poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult on keelatud nõuda ja võtta tasu vaba töökoha ja tööandja andmete eest. Sealjuures ei tohi võtta ka tasu renditöötajalt selle eest, et talle kasutajaettevõtja juures töötamist võimaldatakse. Rohkem infot leiate Tööinspektsiooni uuest brošüürist 
20.05.2015

Suurimad probleemid kaubandusettevõtetes on tööajaarvestus ja valed tööjalanõud

Külastuste käigus tuvastati kontrollaktides 114 rikkumist ning ettekirjutusi koostati 61 rikkumise kõrvaldamiseks. Lisaks tehti töötervishoiualase töö paremaks korraldamiseks 141 suulist soovitust. Sunniraha rakendamise hoiatusi ei koostatud ja väärteomenetlusi läbi ei viidud. Peamised probleemid, millele Tööinspektsioon soovib sihtkontrolli tulemusi arvestades tähelepanu juhtida on seotud juhendamise, täiendava väljaõppega, tööajaarvestusega ning töötajate tööjalatsitega. Tööinspektorid leidsid, et töötervishoiu ja tööohutuse korraldus kontrollitud kauplustes oli puudulik ning liiga vähe...

Lehed