Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.08.2015

Töökiusamine on Eestis varjatud, ent levinud probleem.

Seminare viib läbi konsultant Merle Tambur, kes sel aastal kaitses doktoritöö teemal „Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused“. Tamburi sõnul on töökiusamine Eesti organisatsioonides üsna levinud probleem. „Negatiivse ja ebaeetilise käitumise tõttu tööl on kannatanud 23% töötajatest. Psühholoogilise töövägivalla ohvriks nimetas ennast 1% vastajatest. Töökiusamine esineb küll tihti varjatud kujul, kuid probleem on kindlasti olemas,“ möönis ta. Tamburi sõnul on töökiusamisega tegemist siis, kui negatiivne käitumine esineb mitme kuu jooksul ja korduvalt, ohver on nõrgemas...
12.08.2015

Tööinspektsioon osaleb TruckFestil

14.–16. augustini toimub Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis kutselistele autojuhtidele suunatud festival TruckFest, mille raames toimuvad Eesti Meistrivõistlused bussi- ja veoautojuhi kutsemeisterlikkuse alal. Üritus on osalejatele ja pealtvaatajatele tasuta. Festivali esimesel päeval toimub kogunemine ja võistlejate ettevalmistamine. Teisel päeval toimuvad festivali põhitegevused, kus Eesti Meistrivõistlused algavad kell 09.00 ning näituste ja infotunni ala avatakse kell 10.00. Kolmandal päeval toimub ürituse lõpetamine. Infotunni messiala on oodatud külastama kõik...
12.08.2015

Tööinspektsioon osaleb TruckFestil

14.–16. augustini toimub Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis kutselistele autojuhtidele suunatud festival TruckFest, mille raames toimuvad Eesti Meistrivõistlused bussi- ja veoautojuhi kutsemeisterlikkuse alal. Üritus on osalejatele ja pealtvaatajatele tasuta. Festivali esimesel päeval toimub kogunemine ja võistlejate ettevalmistamine. Teisel päeval toimuvad festivali põhitegevused, kus Eesti Meistrivõistlused algavad kell 09.00 ning näituste ja infotunni ala avatakse kell 10.00. Kolmandal päeval toimub ürituse lõpetamine. Infotunni messiala on oodatud külastama kõik...
06.08.2015

Tööinspektsioon osaleb Pere- ja Tervisepäeval

Ürituse eesmärgiks on edendada elanike tervist ning pakkuda kõikidele osalejatele täisväärtusliku perepäeva koos erinevate tegevustega nii lastele kui ka täiskasvanutele. Üritus algab Stroomi rannas 8. augustil kell 10.00. Lavaprogramm on sisustatud kogu päeva jooksul erinevate kollektiividega, lisaks on avatud laadaala, õppetoad ja tervisetänav. Pere- ja Tervisepäeva külastajatel on võimalus tervisetänaval kell 11-17 esitada oma küsimusi Tööinspektsiooni esindajatele, samuti saab kaasa võtta huvipakkuvaid infomaterjale. Pere- ja Tervisepäeva programmiga saab lähemalt...
22.07.2015

Tööinspektsioon korraldab augustis töökiusamisteemalisi seminare

Tööinspektsioon koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) Eesti koordinatsioonikeskusega korraldab augustis Tartus, Pärnus ja Jõhvis seminare teemal „Töökiusamine“. Seminarid on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele ja teistele töötervishoiu huvilistele ning need on kõigile osalejatele tasuta (NB! Kohtade arv on piiratud). Üritused on osa EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniast „Vähem stressi“. Seminare viib läbi tunnustatud konsultant Merle Tambur, kes 2015 aastal kaitses doktoritöö teemal „Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused“. Seminaridel...
10.07.2015

Tööinspektsioon kontrollis tööohutusnõuete täitmist 213 ehitusobjektil.

Ehitusobjektide sihtkontrolli on regulaarselt korraldatud alates 2012. aastast. Tänavu pöörasid tööinspektorid sihtkontrolli käigus varasemast suuremat tähelepanu sellele, kuidas on ehitusettevõtja korraldanud regulaarse ehituobjekti kontrolli. Ehitusplatsil on vajalik vähemalt kord nädalas viia läbi kontroll, mille käigus vaadatakse üle ehitusplatsi korrasolek ning vastavus töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Muuhulgas tuleb kontrollida ka ehitusel kasutatavaid töövahendeid nt tellinguid, redeleid ning tõsteseadmete korrasolekut. Oluline on, et kontrolli teostab ehitusalase praktilise...
05.07.2015

Puudused töövahendi kaitseseadmetes on reaalne oht töötaja elule ja tervisele

Tööinspektsioon viis esimesel poolaastal läbi sihtkontrolli, et ennetada ja vähendada töövahenditega seotud tööõnnetusi puidu töötlemisega ja mööbli tootmisega tegelevates ettevõtetes. Kontrolliti eelkõige neid ettevõtteid, kus alates 2013. ja 2014. aastal oli juhtunud tööõnnetusi. Lääne-Virumaal kontrolliti kahtteist ettevõtet ja Jõgevamaal seitset. Kuna tööõnnetuste analüüs näitas, et vanematel tööpinkidel töötavate töötajatega juhtub enam õnnetusi, kui nende kolleegidega kellel on kasutada kaasaegsemad tööpingid ja töötingimused, otsustati sihtkontrollis pöörata peamiselt tähelepanu...
02.07.2015

Ebavõrdse kohtlemisega seonduvate töövaidluste hulk on kasvamas

Eelmisel aastal olid 26 korral 28st avalduse esitajateks töötajad ja kahel korral pöördusid töövaidluskomisjoni poole tööandjad ise. 5 juhul rahuldati vaided täielikult, neljal – osaliselt. Rahuldamata jäeti 15 kaebust ning osapoolte loobumise tõttu lõpetati menetlus 2 korral. 8 töövaidluskomisjoni otsust on vaidlustatud kohtus. Peamised ebavõrdse kohtlemise tõttu esitatud nõuded on olnud tingitud diskrimineerimisest seoses lapsevanemaks olemisega, raseduse tõttu töölt töölepingu ülesütlemise ja ametiühingusse kuulumise tõttu. Esines ka nõudeid seoses ebavõrdse kohtlemisega soo, vanuse, rassi...
30.06.2015

Juulikuus toimuvad töösuhete ja tööohutusealased vastuvõtud ainult Tööinspektsiooni suuremates kontorites Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

Seoses puhkuste perioodiga palume arvestada muudatustega Tööinspektsiooni kontorite ja nõustamisbüroode lahtiolekuaegades. Eelmiste aastate statistika näitab töökeskkonna alastes küsimustes suvekuudel Tööinspektsiooni spetsilistide vastuvõtule tulla soovijate arvu suurt langust. Samas suur osa meie inimesi puhkab juulikus. Selleks, et saaksime olemasolevat ressurssi kasutada riikliku järelevalve läbi viimiseks, oleme otsustanud käesoleval aastal piirata juulikuus Tööinspektsiooni kontorite ja nõustamisbüroode lahtiolekuaegu. Alates 6. juulist kuni 31. juulini ei toimu töötajate ja tööandjate...

Lehed