Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

26.11.2020

Ilmunud on brošüüri „Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas“ täiendatud versioon

Tööinspektsioonil ilmus elektrooniline brošüür „Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas“. Tegemist on 2016. a trükise parandatud versiooniga ning brošüür on saadaval nii eesti kui vene keeles. Brošüüris vaadeldakse, mis on ohtlik kemikaal, milline on kemikaalide mõju inimese organismile ning käsitletakse ohtlike kemikaalide ohutut käitlemist töökeskkonnas. Trükis on allalaaditav Tööinspektsiooni koduleheküljel. EST: Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas (laadi alla PDF kujul) RUS: Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas, vene keeles (laadi alla PDF kujul)
24.11.2020

„Hea töökeskkond 2020“ tunnustuse pälvis Ericsson Eesti

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Sel aastal hinnati auhinna vääriliseks Ericsson Eesti. Auhinna andis üle Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. „Tänavune aasta on tõstnud hea ja töötajatest hooliva töökeskkonna jõuliselt esiplaanile. Seekordne võitja Ericsson Eesti on hea näide sellest, kuidas töötajaid kaasates on võimalik üles ehitada hästitoimiv tööohutussüsteem,“ ütles ta. Maripuu sõnul paluti sel aastal konkursil osalejatel kirjeldada vähemalt üht head koroonaviiruse leviku tõkestamise praktikat töökeskkonnas. „On ilmne, et...
24.11.2020

XXII Töötervishoiupäev keskendub luu- ja lihaskonna vaevuste ennetusele

Teisipäeval, 24. novembril toimub XXII Töötervishoiupäeva aastakonverents, sedakorda virtuaalselt. Konverentsil kuulutatakse välja „Hea töökeskkond 2020“ auhinnasaaja. Seekordne töötervishoiu aasta tippsündmus keskendub luu- ja lihaskonna vaevustele. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on luu- ja lihaskonna vaevused üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme meil ja Euroopas, mõjutades miljoneid töötajaid ning minnes tööandjatele maksma miljardeid eurosid aastas. „Sel aastal on töötervishoid olnud COVID-19 leviku tõttu enneolematu tähelepanu all. Samas ei tohi...
13.11.2020

Tööinspektsioon: kontrollitud ehitusplatsidest vaid kahel täideti kõik ohutusnõudeid

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 70 ehitusplatsil, kus tuvastati 200 rikkumist. Vaid kahel  ehitusplatsil täideti kõiki tööohutuse nõudeid. Ühel juhul ohtlik töö peatati. Sügisene ehitusplatside kontroll oli jätkuks kevadel toimunud sarnasele kontrollile. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud tööohutuse tagamisse. Sihtkontrolli käigus kontrolliti ehitusplatse Harju, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Põlva,...
08.10.2020

Uus infosüsteem aitab tööandjatel luua ohutut töökeskkonda

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega lihtsustatakse tööandjatel töökeskkonna nõuete täitmist. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt arendatav Tööinspektsiooni e-teenuseid koondav infosüsteem (TEIS) lubab tulevikus ettevõtjatel töökeskkonna riskianalüüse Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu kiiremini ja mugavamalt koostada. Riskianalüüs tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2021. Tervise hoidmine töökeskkonnas on kaalukas meede ka koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. „Pean oluliseks, et töökeskkonna riskide hindamine ja nende maandamiseks abinõude kasutuselevõtt oleks sama...
01.10.2020

Tööinspektsiooni uued plakatid

Tööinspektsioonil ilmus äsja plakat "Raskuste käsitsi teisaldamine" eesti ja vene keeles ning suvel ilmus plakat teemal "Nutikael". Raskuste käsitsi teisaldamise plakat tuletab meelde raskuste käsitsi teisaldamise ABC, et raskusi tõstes kõik ikka terveks jääks ja vahepeal puhkepause teeks. Nutikaela plakat juhib tähelepanu sellele, milliseks võib meie rüht ja kehahoiak muutuda, kui pidevalt ninapidi nutitelefonis oleme. Plakatid on leitavad Plakatite alamlehelt. Paberkandjal plakateid on võimalik küsida aadressil ti@ti.ee. Seoses COVID-19 ohuga toimub plakatite saatmine ja...
14.09.2020

COVID-19 ABC töökohal: mida teha kokkupuute ning nakkuskahtluse korral

COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktist* nakkusohtliku inimesega. COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides. Juhise eesmärk on anda suunised tööandjatele ja töötajatele ohutuks töötamiseks COVID-19 haiguse leviku tingimustes. Töötaja puutus kokku nakkuskahtlusega inimesega COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et nakkuskahtlusega inimesega lähikontaktis* olnud töötaja informeeriks sellest tööandjat. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt...
28.08.2020

Tööinspektsioon: metalltoodete tootmisel varitseb suurim oht tööl kaitseta töövahendiga

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 75 metalltoodete tootmisega tegelevas ettevõttes. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 375 rikkumist ning 200 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Sihtkontrolli käigus kontrollisid tööinspektorid töövahendite korrasolu, isikukaitsevahendite kasutamist ning töökeskkonna riskianalüüside vastavust tegelikule olukorrale. Seekord külastati  ettevõtteid Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. Esmalt kontrollisid inspektorid töövahendite kaitsekatete ja hädaseiskamise...
19.08.2020

Hulgikaubanduse ettevõtete töökeskkond on oluliselt paranenud

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 44 hulgikaubandusega tegelevas ettevõttes. Tuvastati 95 rikkumist ning koostati 40 ettekirjutust. Tööinspektorid pöörasid tähelepanu tõstukite ohutule kasutamisele, kauba ladustamisele, isikukaitsevahendite kasutamisele, raskuste käsitsi teisaldamisele, sisekliima sobivusele ning töökeskkonna riskianalüüsi olemasolule ja vastavusele tegelikule olukorrale. Sihtkontrolli käigus kontrolliti hulgikaubanduse ettevõtteid Harju-, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 95 rikkumist ning 40 rikkumise...
30.07.2020

Jõustuvad lähetatud töötajate õigusi paremini kaitsvad muudatused

30. juulist jõustuvad muudatused, mis tagavad Eestisse lähetatud töötajate õiguste parema kaitse. Täpsustuvad lähetatud töötajate töötingimused Eestis töötamise ajal ja kehtestatakse pikaajalise töötamise regulatsioon. Tööandjad peavad lähetatud töötajate kohta esitatud teavet ajakohasena hoidma. Lähetatud töötaja mõiste on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuse osutamisega. Lähetatud töötajaks loetakse sellist töötajat, kelle tööandja saadab ajutiselt teise Euroopa Liidu liikmesriiki tööle, kas ettevõtte äritegevuse raames...

Lehed