Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

19.04.2016

Tööinspektsioon: metallitööstuses tuleb pidevalt kontrollida töövahendite korrasolu

Tööinspektorid kontrollisid 31 ettevõtet. Kaheksas neist ei tuvastatud ühtegi puudust. Seevastu 23  ettevõttes tuvastati 63 rikkumist. Nõuetele ei vastanud tõsteseadmed, töövahendite ohutust tagavad seadised puudusid või ei kontrollitud nende korrasolu. Mitmel puhul oli koostamata ohutusjuhend, paigaldamata olid ohutusmärgid või ei vastanud nõuetele liikumisteed. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul sooviti sihtkontrolliga pöörata tähelepanu tõstevahendite ohutusele ja ennetada nendega seotud tööõnnetusi. „Metallitööstus on kõrge ohuhinnanguga valdkond, sest tööd tuleb...
13.04.2016

Töötajaid võrdselt kohtlevad ettevõtted on edukamad

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul takistab sooline palgalõhe Eesti ühtlast arengut. „Sama töö eest erineva palga maksmine meestele ja naistele süvendab ühiskonnas ebavõrdsust. Väiksem töötasu tähendab naistele väiksemat sissetulekut praegu, aga ka väiksemat pensioni vanaduspäevadel,“ ütles Maripuu. „Teiste riikide kogemused kinnitavad, et töötajate võrdne kohtlemine aitab ettevõtetel olla edukamad. Need ettevõtted on atraktiivsed töökohad, kus töötajad on valmis panustama rohkem ning ei vaata ringi parema töökoha järele,“ lisas ta. Statistikaameti andmeil oli 2014. aasta...
30.03.2016

Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Parimad praktikad on eeskujuks ka teistele asutustele, kes soovivad parandada oma töökeskkonda, kuid otsivad inspireerivaid ideid. Ootame edulugusid kõikidelt organisatsioonidelt, kes oma kogemust jagada soovivad. Kui olete oma ettevõttes viinud ellu innovaatilisi tegevusi töötaja ohutuse, tervise ja heaolu paremaks tagamiseks, siis andke sellest teada Tööinspektsiooni teabe peaspetsialistile Liisa Pröömile...
30.03.2016

Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Parimad praktikad on eeskujuks ka teistele asutustele, kes soovivad parandada oma töökeskkonda, kuid otsivad inspireerivaid ideid. Ootame edulugusid kõikidelt organisatsioonidelt, kes oma kogemust jagada soovivad. Kui olete oma ettevõttes viinud ellu innovaatilisi tegevusi töötaja ohutuse, tervise ja heaolu paremaks tagamiseks, siis andke sellest teada Tööinspektsiooni teabe peaspetsialistile Liisa Pröömile...
23.03.2016

Tööinspektsiooni Narva kontor on avatud kahel päeval nädalas

Aprillikuust on Tööinspektsiooni Narva kontor avatud kahel päeval nädalas senise ühe päeva asemel.  Muutunud on ka vastuvõttude kellaajad. Narva kontoris toimub vastuvõtt teisipäeviti ja reedeti kell 10.00-12.00 ning 13.00-15.00. Tööinspektsiooni kontor asub Narvas aadressil Malmi 5A. Tööpäeviti kella 9-16:30 saab helistada infotelefonile 640 6000 ning küsida juristi nõu töösuhete ja –keskkonna teemadel. E-kirjad küsimustega on odatud aadressile jurist@ti.ee. Kirjadele vastatakse esimesel võimalusel.
23.03.2016

Tööinspektsiooni Narva kontor on avatud kahel päeval nädalas

Aprillikuust on Tööinspektsiooni Narva kontor avatud kahel päeval nädalas senise ühe päeva asemel.  Muutunud on ka vastuvõttude kellaajad. Narva kontoris toimub vastuvõtt teisipäeviti ja reedeti kell 10.00-12.00 ning 13.00-15.00. Tööinspektsiooni kontor asub Narvas aadressil Malmi 5A. Tööpäeviti kella 9-16:30 saab helistada infotelefonile 640 6000 ning küsida juristi nõu töösuhete ja –keskkonna teemadel. E-kirjad küsimustega on odatud aadressile jurist@ti.ee. Kirjadele vastatakse esimesel võimalusel.
21.03.2016

Ühekordne muutus Tööinspektsiooni infotelefoni- ja vastuvõtuaegades.

24.03 töötab Tööinspektsiooni infotelefon kell 9.00-15.0025.03, 28.03 ja 29.03 Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta ning samuti ei toimu vastuvõtte. Kuupäevadel, mil infotelefon ei tööta ja vastuvõtte ei toimu saate kirjutada aadressil jurist@ti.ee, kus vastame teile esimesel võimalusel. Vabandame ebamugavuste pärast!
14.03.2016

Tööinspektsioon kontrollib ehitusobjektide ohutust

Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine.  Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, mida Tööinspektsioon hoiab kõrgendatud tähelepanu all. Sellest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitusobjektidel tööõnnetused, kus töötaja saab rängalt kannatada või hukkub. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud ohutuse tagamisse kõrgustes töötamisel. „Külastame ehitusobjekte täpset aega ette teatamata ning rikkumiste...
09.03.2016

Tööinspektsioon: hea töökeskkond eeldab oskust märgata ohte ja neid maandada

Raport 2015. aasta kohta toob esile, et  Eesti tööturg oli aktiivne. Tööl oli 16 000 inimest rohkem kui aasta varem. Aastaga loodi juurde 1919 ettevõtet, kus töötab vähemalt üks inimene. Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse, -tervishoiu ja –suhete olukorda 3838 ettevõttes. Tööohutuse ja –tervishoiu alaseid rikkumisi tuvastati 17 611 ning töölepingu seaduse rikkumisi 1761. Töötajad ja tööandjad esitasid töövaidluskomisjonile 2691 avaldust. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on aastatega töökeskkond Eestis paranenud, ent arenguruumi on piisavalt. „Tööelu on...
09.03.2016

Tööinspektsioon: hea töökeskkond eeldab oskust märgata ohte ja neid maandada

Raport 2015. aasta kohta toob esile, et  Eesti tööturg oli aktiivne. Tööl oli 16 000 inimest rohkem kui aasta varem. Aastaga loodi juurde 1919 ettevõtet, kus töötab vähemalt üks inimene. Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse, -tervishoiu ja –suhete olukorda 3838 ettevõttes. Tööohutuse ja –tervishoiu alaseid rikkumisi tuvastati 17 611 ning töölepingu seaduse rikkumisi 1761. Töötajad ja tööandjad esitasid töövaidluskomisjonile 2691 avaldust. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on aastatega töökeskkond Eestis paranenud, ent arenguruumi on piisavalt. „Tööelu on...

Lehed