Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

13.07.2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea"

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea", mille eesmärgiks on anda võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete ja töökeskkonna kohta. Trükis kannab märgist, mis annab teada, et selles sisalduv tekst on kergesti loetav ja arusaadav. Seda trükist saavad kasutada ka kerge vaimse või psüühilise puudega inimesed. Trükis on leitav Tööinspektsiooni kodulehelt.
08.07.2016

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust.

Sel poolaastal on Eestis toimunud 2802 õnnetusjuhtumit tööl, millest 2422 on kvalifitseerunud tööõnnetuseks ning ülejäänud õnnetused on kas uurimisel või ei olnud tegemist tööõnnetustega. Seega kui arvestada käesoleva aasta juhtumitele juurde ka täpsustamisel olevate juhtumite arv, siis tööõnnetuste arv on ca 100 võrra kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.      Tööõnnetustest üle 470 lõppes raske ning enam kui 1900 kerge kehavigastusega. Surmaga lõppenud õnnetuste kohta tööl laekus 20 teadet, 11 klassifitseerus tööõnnetuseks, kahe asjaolud on veel...
08.07.2016

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust.

Sel poolaastal on Eestis toimunud 2802 õnnetusjuhtumit tööl, millest 2422 on kvalifitseerunud tööõnnetuseks ning ülejäänud õnnetused on kas uurimisel või ei olnud tegemist tööõnnetustega. Seega kui arvestada käesoleva aasta juhtumitele juurde ka täpsustamisel olevate juhtumite arv, siis tööõnnetuste arv on ca 100 võrra kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.      Tööõnnetustest üle 470 lõppes raske ning enam kui 1900 kerge kehavigastusega. Surmaga lõppenud õnnetuste kohta tööl laekus 20 teadet, 11 klassifitseerus tööõnnetuseks, kahe asjaolud on veel...
06.07.2016

Ilmunud on uus Tööinspektsiooni trükis "Teedeehituse ohud"

Käesolevas trükises juhib Tööinspektsioon tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldab õigusaktide nõudeid ning annab soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuste vältimiseks. Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud. Juhend võib olla hea abivahend ka ametnikele, sest enamjaolt toimuvad teetööd avalikult kasutatavatel teedel, kus teetöid korraldavad Maanteeamet või kohalik omavalitsus. Kõikde trükistega saate tutvuda siin.
27.06.2016

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid

Parimad praktikad on eeskujuks ka teistele asutustele, kes soovivad parandada oma töökeskkonda, kuid otsivad inspireerivaid ideid.     Ootame edulugusid kõikidelt organisatsioonidelt, kes oma kogemust jagada soovivad. Kui olete oma ettevõttes viinud ellu innovaatilisi tegevusi töötaja ohutuse, tervise ja heaolu paremaks tagamiseks, siis andke sellest teada Tööinspektsiooni teabe peaspetsialistile Liisa Pröömile (liisa.proom@ti.ee) hiljemalt 30.septembriks.     Oma lahenduse tutvustamiseks palume kasutada parima praktika esitamise vormi, mille leiate siit...
22.06.2016

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele. Tööinspektsioon peab selliseid pakkumisi ebaeetiliseks ning tööinspektori mainet kahjustavaks. Ettevõtete hinnangul järgnes tööinspektori kontroll sellele, et reklaami tulemusel pakutud tooteid siiski ei ostetud või järgnes reklaam ettekirjutusele. Kinnitame, et Tööinspektsioon ei ole mingil määral selliste pakkumustega seotud!
22.06.2016

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele. Tööinspektsioon peab selliseid pakkumisi ebaeetiliseks ning tööinspektori mainet kahjustavaks. Ettevõtete hinnangul järgnes tööinspektori kontroll sellele, et reklaami tulemusel pakutud tooteid siiski ei ostetud või järgnes reklaam ettekirjutusele. Kinnitame, et Tööinspektsioon ei ole mingil määral selliste pakkumustega seotud!
21.06.2016

Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Neile, kes töötavad tööajakava alusel, tähendab see seda, et tööandja peab juba ajakava koostamisel lühendatud tööpäeva osas töötajatelt nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida. Kui töötaja on nõus tööpäeva lühendamata jätmisega ning ta töötab...
20.06.2016

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 13.00

Täpsema info vastuvõtuaegade kohta leiate siit.
10.06.2016

Tööinspektsioon alustab kuni juuli lõpuni kestava sihtkontrolliga

Sihtkontrolli eesmärgiks on pöörata tööandjate tähelepanu väikekaupluste töötajate töötingimustele seoses töötajate töökoormuse suurenemisega suvekuudel. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul kasvab suvel maakaupluste müüjate töökoormus, mis mõjutab ka töötingimusi. „Suvel, eriti pühade ja suurürituste ajal kasvab suvituspiirkondades maakauplustes läbimüük. Poetöötajad peavad vastu võtma ja müügile paigutama tavapärasest oluliselt rohkem kaupa, ruumi on vähem ja liikumisteed jäävad kitsaks,“ ütles ta. „Suvesoojaga on sageli probleeme õhuvahetusega, kuna hooned kus väikepoed...

Lehed