Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

31.08.2016

Pärnus ja Tartus räägitakse töövõime säilitamisest

Seminar keskendub vananeva tööjõu paremale kaasamisele ning ealiste iseärasustega arvestamisele töökeskkonnas. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on eakad töötajad oluline osa meie tööjõust. „Vanemaealised on pühendunud töötajad, kes annavad oma kogemuse ja tarkusega olulise panuse ettevõtte majandusedusse. Töötajate tervist hoidev ning inimeste erivajadustega arvestav töökeskkond aitab tööle keskenduda. Demograafiliste muutuste valguses on mõistlik teha kõik, et inimesed suudaksid ja tahaksid töötada kaua ja tulemuslikult,“ ütles Maripuu. Seminaril räägitakse, kuidas...
17.08.2016

Tööinspektsioon korraldab kaks seminari teemal "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?"

Tööinspektsioon korraldab koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ning MTÜ Tööfüsioteraapiaga Tartus ja Pärnus töökeskkonnaspetsialistidele ja teistele töötervishoiu huvilistele suunatud tasuta seminari teemal „Kuidas säilitada töötaja töövõimet?". Seminaridel räägitakse, kuidas ennetada töövõimekadu ja säilitada töövõimet, kuidas töövõimekaoga seonduvalt kohandada töökeskkonda ja õpetada töötajatele õigeid kehaasendeid ning töövõtteid. Seminari eesmärgiks on läbi EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“  suurendada ...
27.07.2016

Puitmajade tootjad peavad pöörama suuremat tähelepanu ohutusalasele juhendamisele

Tööinspektsioon pööras sihtkontrolli käigus põhitähelepanu käsitööriistade ja redelite ohutule kasutamisele. Kokku kontrolliti 111 elektrilist või pneumaatilist käsitööriista ja 49 redelit. Kontrolli käigus keelati ühe elektrilise höövli ja kahe puitredeli kasutamine. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja sõnul oli suureks probleemiks töövahendite puudulik perioodiline või kasutusjuhendijärgne kontroll. „Töötajad kasutavad samu tööriistu igapäevaselt, tekib rutiin ning ei pöörata enam tähelepanu ohututele töövõtetele. Rutiin murdub alles see...
25.07.2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number

Luubi all on suvetöötajad ning alaealised töötajad. Erilist tähelepanu vajavad mõlemad. Millele tasub tööandjatel ja lapsevanematel kindlasti tähelepanu pöörarata? Juttu on ka sellest, mida toob endaga kaasa uus elektromagnetväljade määrus. Selgub, et enamik vähenenud töövõimega inimesi soovib tööd teha. Kuidas aitab sellele kaasa töövõimereform? Kohtulahendeid analüüsivas rubriigis küsitakse, kas ja millal peab tööandja hüvitama töötaja tervisekahjud? Häid nõuandeid jagatakse selle kohta, kuidas pühendunult puhata. Persooniloos on intervjuu ettevõtja Reet Roosiga....
25.07.2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number

Luubi all on suvetöötajad ning alaealised töötajad. Erilist tähelepanu vajavad mõlemad. Millele tasub tööandjatel ja lapsevanematel kindlasti tähelepanu pöörarata? Juttu on ka sellest, mida toob endaga kaasa uus elektromagnetväljade määrus. Selgub, et enamik vähenenud töövõimega inimesi soovib tööd teha. Kuidas aitab sellele kaasa töövõimereform? Kohtulahendeid analüüsivas rubriigis küsitakse, kas ja millal peab tööandja hüvitama töötaja tervisekahjud? Häid nõuandeid jagatakse selle kohta, kuidas pühendunult puhata. Persooniloos on intervjuu ettevõtja Reet Roosiga....
22.07.2016

Raamatukogudes väärtustatakse töötajate head töökeskkonda

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul pole raamatukogutöö riskirohke, ent ka siin tuleb vältida töökeskkonnast tulenevaid ohte. Tööinspektsiooni statistika näitab, et kontorites ja raamatukogudes juhtuvad tööõnnetused on kõige sagedamini põhjustatud libisemistest ja komistamistest, mis toovad sageli kaasa raske vigastuse ja nädalateks töölt eemale jäämise. Kontroll näitas, et  raamatukogude töökeskkonnaga võib üldiselt rahule jääda. „Raamatukogud on hea näide, et ka üsna väheste kulutustega on võimalik kujundada töötajasõbralik keskkond. Töötajaid tuleb juhendada, kuidas...
15.07.2016

Tööinspektsioon kontrollis mais 139 ehitusplatsi üle Eesti. Tuvastati 540 rikkumist, töö peatati 23 ehitusobjektil ning keelustati 18 töövahendi kasutamine.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute paigaldamisel, kus polnud vajalikke piirdeid või olid kandepostid kinnitamata. Samuti puudusid töötajatel sageli vajalikud isikukaitsevahendid.  Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul saavad probleemid alguse ohutuse alatähtsustamisest ning vähesest hoolimisest. „Kontrolli käigus nägime tihti, et ehitusplatsi koordinaatorid ei korralda...
15.07.2016

Tööinspektsioon kontrollis mais 139 ehitusplatsi üle Eesti. Tuvastati 540 rikkumist, töö peatati 23 ehitusobjektil ning keelustati 18 töövahendi kasutamine.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute paigaldamisel, kus polnud vajalikke piirdeid või olid kandepostid kinnitamata. Samuti puudusid töötajatel sageli vajalikud isikukaitsevahendid.  Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul saavad probleemid alguse ohutuse alatähtsustamisest ning vähesest hoolimisest. „Kontrolli käigus nägime tihti, et ehitusplatsi koordinaatorid ei korralda...

Lehed