Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.05.2021

Uuenenud Tööelu portaal ning Tööinspektsiooni iseteenindus aitavad luua paremat töökeskkonda

17. mail avanes täielikult uuenenud Tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel. Tööinspektsioon on juba kümme aastat hallanud Tööelu portaali www.tooelu.ee, mille eesmärk on avada töösuhete ja töökeskkonna teemasid ja seeläbi muuta tööelu Eestis paremaks. Portaalist leiavad huvipakkuvat lugemist ja teemakäsitlusi nii töötajad, tööandjad, teenuseosutajad kui ka oma tööelu alles alustavad noored. Portaalis jagatakse juhendmaterjale, räägitakse tööelu aktuaalsetel teemadel (nt koroonaviirus ja tööelu...
13.04.2021

Tööinspektsioon: viiruskriisi aasta teadvustas hea töökeskkonna olulisust

Kinnitatud andmetel juhtus möödunud aastal 3622 tööõnnetust. Enim tööõnnetusi juhtus kaubandussektoris. Töökohustusi täites hukkus üheksa inimest. Mullu registreeriti 3622 tööõnnetust, millest kergeid oli 2698 ja raskeid 915. Elu kaotas tööl 9 inimest. Möödunud aastal juhtus 2019. aastaga võrreldes 654 tööõnnetust vähem. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võiks möödunud aastat nimetada töötervishoiu aastaks, sest vähenes nii tööõnnetuste arv kui paranes arusaam tervise hoidmise vajalikkusest töökohal: „Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks hindasid tööandjad riske ning...
19.03.2021

Töölepingu seaduse käsiraamat on saanud mitmeid täiendusi

Praeguses kriisis otsivad nii töötajad kui tööandjad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad ka head nõuanded ja täiendavad selgitused jõustunud seadusmuudatuste ning lisandunud kohtupraktika kohta marjaks ära. Nüüd ongi Sotsiaalministeeriumis valminud töölepingu seaduse käsiraamatu uuendatud versioon, kust võib leida selgitusi iga seadusesätte kohta. Kümnest enim täiendatud sättest annab ülevaate sotsiaalministeeriumi blogis töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Maria-Helena Rahumets. 1. Töölepingu mõiste (töölepingu seaduse § 1)...
16.03.2021

Uued piirangud ja töölepingu muudatused

Vabariigi Valitsus kehtestab alates 11. märtsist 2021. aastal täiendavad piirangud. Täpsem informatsioon piirangute kohta on leitav kriis.ee veebilehel.  Piirangud mõjutavad paljude ettevõtete majandustegevust ning seeläbi ka töösuhteid. Allpool toome välja töölepingu seadusest (TLS) tulenevad võimalused töösuhete jätkamiseks. Paneme tööandjatele ja töötajatele südamele, et kõige tähtsam on antud juhul pidada avatud läbirääkimisi ning leida lahendus, mis sobib mõlemale poolele. Läbirääkimised ja omavaheline suhtlus aitab säilitada ettevõtteid ja töösuhteid võimalikult kaua....
01.03.2021

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

2021. aasta on juba toonud ja toob ka edaspidi muudatusi Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (edaspidi TTOS) ning silmas tasub pidada kuupäevi 1. märts ja 1. september. Põhilisteks märksõnadeks on aga kaasaegsus ja tööandjate halduskoormuse vähenemine ning seda saamegi uuenenud TTOS-i puhul välja tuua. Olgu aga öeldud, et tööandjate jaoks, kes TTOS-iga kooskõlas oma töökeskkonnas toimetavad ning teavad, mida on vaja teha, et töötajate tervis oleks hoitud ja tööohutus-töötervishoid kontrolli all, ei muutu suurt midagi ja õigusaktidega pahuksisse ei minda. Nüüd aga on paslik siiski...
08.01.2021

Tööinspektsioon: eelmisel aastal juhtus üle 800 tööõnnetuse vähem

Esialgsetel andmetel juhtus möödunud aastal 3457 tööõnnetust. Enim tööõnnetusi juhtus kaubandussektoris. Töökohustusi täites hukkus 8 inimest. Mullu registreeriti 3457 tööõnnetust, millest kergeid oli 2576 ja raskeid 873. Elu kaotas tööl 8 inimest. Möödunud aastal juhtus 2019. aastaga võrreldes 819 tööõnnetust vähem. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul aitas eelmine aasta mõista hea töökeskkonna olulisust: „Tööõnnetusi oli mullu vähem esmalt seetõttu, et majandustegevus oli piiratud. Samas on kindlasti oluline roll ka koroonaviiruse leviku takistamisega kaasnenud arusaama...
17.12.2020

Koroona-aja mõju: tööohutusele hakkasid mõtlema ka need, kes sellele varem vilistasid

COVID-19 pandeemia on pannud varem tööohutusse väga leigelt suhtunud Eesti ettevõtted töökeskkonna riskide vastu huvi tundma, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. Lõpule on jõudmas aasta, mis lõi sassi kogu maailma tavapärase toimimise. Riigid läksid lukku, lennukid ei lennanud, tavapärane suhtlus asendus virtuaalsega. Teame palju rohkem viirustest, peseme käsi rohkem kui iial varem ja kanname maske nagu Aasia turistid, keda me varem muigega vaatasime. Sellele aastale võiks panna tiitliks 'töötervishoiu aasta', sest 'tänu' koroonaviirusele on töötajate...
16.12.2020

Virtuaalsete töövaidluskomisjoni istungite korraldus

Seoses COVID-19 olukorraga annab ka Tööinspektsioon oma panuse võmalike kontaktide vähendamiseks, eelkõige puudutab see Töövaidluskomisjoni istungeid. 04.12.2020 muudeti töövaidluse lahendamise seadust, ühe olulisema muudatusena sätestati võimalus osaleda töövaidluskomisjoni istungil virtuaalselt. Töövaidluskomisjon võib istungi korraldada täielikult või osaliselt menetluskonverentsina selliselt, et menetlusosalisel või tema esindajal või tunnistajal on võimalik viibida istungi ajal muus kohas ja teha reaalajas menetlustoiminguid. Menetluskonverentsina korraldatud istungil peab olema...
16.12.2020

Töötamine pühade ajal

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu. Riigipühade eel (23. ja 31. detsembril) tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Riigipühade eel tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus. Lühendada tuleb tööpäeva pühadele eelnevatel tööpäevadel ehk 23. ja 31. detsembril. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks kui inimene töötab osaajaga ainult kolm tundi päevas ei pea riigipüha eelsel päeval tööle tulema. Kui...
01.12.2020

Raskuste teisaldamise video

Tööinspektsioonil on valminud uus video raskuste käsitsi teisaldamise kohta. Video on nii info- kui õppematerjaliks töötajatele ja tööandjatele, selleks et juhtida tähelepanu töövõime säilitamise toetamisele, tervise säästmisele ning ohutule töökeskkonnale. Vaata, kuidas Eesti jalgpallilegendid näitavad, kuidas tõsta raskusi nii, et jääks terveks. Video on saadaval nii eesti kui vene keeles. Vaata videot Youtube'ist! Täname video valmistajat Boom Productions OÜ-d ja kõiki, kes aitasid kaasa video valmimisele - Tööfüsioteraapia, Veho Baltics, Tamec Profiriided, A.Le Coq, EJL ja muidugi...

Lehed