Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

29.05.2018

Infotelefoni tööajad juunis

Tööinspektsiooni juristi infotelefon 640 6000 annab nõu tööpäeviti kell 9.00–16.30. 
29.05.2018

Tööinspektsioon alustab lastekaitsepäeval alaealiste töötingimuste kontrollimist

Töölepinguseadus lubab töötegemisega alustada alates 7. eluaastast. 7–12aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. 13-16aastase koolikohustusliku alaealisega võib tööandja sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Samas keelab seadus tööandjal lubada alaealist tööle, mis ohustab tema tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. 13aastasega võib sõlmida töölepingu näiteks põllumajandustööde tegemiseks, abitöödeks kaubandus- või teenindusettevõttes...
25.05.2018

Vaid 10%-l kontrollitud ehitusplatsidest on tagatud tööohutus

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, kus toimuvad jätkuvalt tööõnnetused, milles töötaja saab üliraskelt vigastada või hukkub. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust. Seetõttu on ehitussektor Tööinspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all. Sihtkontrolli eesmärgiks on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Sihtkontrolli käigus külastati kõiki maakondi, va. Hiiu ja Jõgeva. 79st kontrollitud ehitusobjektist 55 ehitusplatsil toimus töö tellingutel, neist 30-l ei olnud...
25.05.2018

Vaid 10%-l kontrollitud ehitusplatsidest on tagatud tööohutus

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, kus toimuvad jätkuvalt tööõnnetused, milles töötaja saab üliraskelt vigastada või hukkub. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust. Seetõttu on ehitussektor Tööinspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all. Sihtkontrolli eesmärgiks on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Sihtkontrolli käigus külastati kõiki maakondi, va. Hiiu ja Jõgeva. 79st kontrollitud ehitusobjektist 55 ehitusplatsil toimus töö tellingutel, neist 30-l ei olnud...
18.05.2018

Tööinspektsiooni Tallinna kontori aadress muutus

Pöörame tähelepanu sellele, et meie Tallinna kontori aadress on muutunud ning alates tänasest, 18. maist asume me ametlikult aadressil Mäealuse tn 2/3, Tallinn. 
14.05.2018

Eelteade: rahvusvaheline konverents „Uued töövormid ning tööohutus ja –tervishoid vol 2“

Registreerimine algab 10. septembril. Info konverentsi kohta täieneb jooksvalt ja on leitav konverentsi lehelt 
11.05.2018

Ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi tööriske

Sihtkontrolli eesmärgiks on pöörata tähelepanu öisel ajal töötamisele kui terviseriskile. Kontrolli käigus vaadati üle tööandja tegevus ohutute ja töötaja tervist hoidvate töötingimuste tagamisel ning seda eelkõige tootmisettevõtetes, kus töö toimub katkematu protsessina 24/7. Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul on inimese organism loodud tegutsema valges ning puhkama pimedas. Ööpäevase rütmi muutudes on töötajad rohkem ohustatud närvisüsteemi, hingamisteede, südame- ja veresoonkonna ning seedeelundite haigustest. Sageli esineb öötööd tegevatel inimestel ka...
11.05.2018

Ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi tööriske

Sihtkontrolli eesmärgiks on pöörata tähelepanu öisel ajal töötamisele kui terviseriskile. Kontrolli käigus vaadati üle tööandja tegevus ohutute ja töötaja tervist hoidvate töötingimuste tagamisel ning seda eelkõige tootmisettevõtetes, kus töö toimub katkematu protsessina 24/7. Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul on inimese organism loodud tegutsema valges ning puhkama pimedas. Ööpäevase rütmi muutudes on töötajad rohkem ohustatud närvisüsteemi, hingamisteede, südame- ja veresoonkonna ning seedeelundite haigustest. Sageli esineb öötööd tegevatel inimestel ka...
09.05.2018

Balti riikide inspektsioonid uuendasid koostöölepet

Inspektsioonid jätkavad leppe uuendamisega juba välja kujunenud head koostööd ning suurendavad veelgi teabevahetust ning parimate praktikate jagamist. Eesti, Läti ja Leedu tööturud seisavad juba praegu silmitsi sarnaste väljakutsetega. Tihe koostöö on ainumõeldav lahendus, et üksteise kogemusi ja ressursse kasutada parimal võimalikul moel. Allkirjastamisega sai alguse iga-aastane Balti riikide inspektsioonide kohtumine, mille vältel arutatakse inimkaubandusega, kolmandatest riikidest pärinevate töötajate värbamisega, deklareerimata ja ületunnitööga seonduvaid probleeme. Samuti vahetakse...
30.04.2018

Rahvusvaheline tööohutuse päev juhib tähelepanu hea töökeskkonnale olulisusele

Hiljutine rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO, Soome, Singapuri ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ühisuuring näitab, et EL kaotab tööõnnetuste ning tööga seotud haigestumiste tõttu 3,3% SKPst ehk 476 miljardit eurot aastas. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul kaotab Eesti tööõnnetuste tõttu 1,3 miljonit töötundi aastas. „Eelmisel aastal oli tööõnnetuse tõttu kannatada saanu haiguslehel keskmiselt 20 päeva. Haigekassa maksis hüvitisteks välja 4,4 miljonit eurot. Tööõnnetuste tõttu kaotasime üheksa inimest, kelle elu jääb elamata ning töö tegemata,“ ütles ta....

Lehed