Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

13.07.2021

Konverents "Vaimne tervis töökohal – Eesti ettevõtete kogemused töötajate toetamisel" on nüüd järelvaadatav

26. mail Tööinspektsiooni ja PARE poolt korraldatud virtuaalkonverentsi „Vaimne tervis töökohal – Eesti ettevõtete kogemused töötajate toetamisel“ on võimalik järelvaadata siit Lisatud ka esinejate ettekanded.
13.07.2021

Eestit on tabanud kuumalaine. Mida teha, et töökohal palavus ei tapaks?

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha selliselt, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säiliks töötaja töövõime ja heaolu. Töökoha õhutemperatuur ja –niiskus ning õhu liikumise kiirus peavad olema tööülesande täitmiseks sobivad, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga. Õigusaktides ei ole sätestatud konkreetset temperatuuri tööruumides. Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga....
16.06.2021

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal on võidupüha kolmapäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. 23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Töögraafiku alusel töötajatelt peab tööandja juba graafiku koostamisel lühendatud tööpäeva osas nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole...
11.06.2021

Norra Tööinspektsiooni algatatud teabekampaania "Tunne oma õigusi" on võitnud kuldmedali maailma suurimal PR auhindade konkursil Sabre Awards

Norra Tööinspektsiooni algatatud teabekampaania "Tunne oma õigusi", mis on loodud tihedaskoostöös Eesti, Leedu, Bulgaaria ja Rumeenia Tööinspektsioonidega on võitnud kuldmedali maailma suurimal PR auhindade konkursil  Sabre Awards kategoorias «Multi-Country Program». Kampaaniat rahastab Norra / EEA toetused. Tootmise, loovtöö ja reklaami on teinud Geelmuyden Kiese ja Bacon. „Tunne oma õigusi“ eesmärk on tuua arusaadavat ja hõlpsasti ligipääsetavat infot sihtrühmade emakeeles õiguste ja kohustuste osas, mida nad täidavad Norra tööturule sisenemisel. Kampaania...
19.05.2021

Ilmunud on uus Tööelu ajakiri

Taas hakkas ilmuma ajakiri Tööelu, kus räägime töökeskkonnas toimuvast, harutame lahti kaasuseid, jagame kogemusi. Loe uut numbrit, kus kaanelugu räägib dr Joel Starkopfist. Ja telli ajakiri endale e-postkasti, siis jõuavad värsked numbrid kiirelt sinuni!
18.05.2021

Uuenenud Tööelu portaal ning Tööinspektsiooni iseteenindus aitavad luua paremat töökeskkonda

17. mail avanes täielikult uuenenud Tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel. Tööinspektsioon on juba kümme aastat hallanud Tööelu portaali www.tooelu.ee, mille eesmärk on avada töösuhete ja töökeskkonna teemasid ja seeläbi muuta tööelu Eestis paremaks. Portaalist leiavad huvipakkuvat lugemist ja teemakäsitlusi nii töötajad, tööandjad, teenuseosutajad kui ka oma tööelu alles alustavad noored. Portaalis jagatakse juhendmaterjale, räägitakse tööelu aktuaalsetel teemadel (nt koroonaviirus ja tööelu...
13.04.2021

Tööinspektsioon: viiruskriisi aasta teadvustas hea töökeskkonna olulisust

Kinnitatud andmetel juhtus möödunud aastal 3622 tööõnnetust. Enim tööõnnetusi juhtus kaubandussektoris. Töökohustusi täites hukkus üheksa inimest. Mullu registreeriti 3622 tööõnnetust, millest kergeid oli 2698 ja raskeid 915. Elu kaotas tööl 9 inimest. Möödunud aastal juhtus 2019. aastaga võrreldes 654 tööõnnetust vähem. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võiks möödunud aastat nimetada töötervishoiu aastaks, sest vähenes nii tööõnnetuste arv kui paranes arusaam tervise hoidmise vajalikkusest töökohal: „Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks hindasid tööandjad riske ning...
19.03.2021

Töölepingu seaduse käsiraamat on saanud mitmeid täiendusi

Praeguses kriisis otsivad nii töötajad kui tööandjad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad ka head nõuanded ja täiendavad selgitused jõustunud seadusmuudatuste ning lisandunud kohtupraktika kohta marjaks ära. Nüüd ongi Sotsiaalministeeriumis valminud töölepingu seaduse käsiraamatu uuendatud versioon, kust võib leida selgitusi iga seadusesätte kohta. Kümnest enim täiendatud sättest annab ülevaate sotsiaalministeeriumi blogis töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Maria-Helena Rahumets. 1. Töölepingu mõiste (töölepingu seaduse § 1)...
16.03.2021

Uued piirangud ja töölepingu muudatused

Vabariigi Valitsus kehtestab alates 11. märtsist 2021. aastal täiendavad piirangud. Täpsem informatsioon piirangute kohta on leitav kriis.ee veebilehel.  Piirangud mõjutavad paljude ettevõtete majandustegevust ning seeläbi ka töösuhteid. Allpool toome välja töölepingu seadusest (TLS) tulenevad võimalused töösuhete jätkamiseks. Paneme tööandjatele ja töötajatele südamele, et kõige tähtsam on antud juhul pidada avatud läbirääkimisi ning leida lahendus, mis sobib mõlemale poolele. Läbirääkimised ja omavaheline suhtlus aitab säilitada ettevõtteid ja töösuhteid võimalikult kaua....
01.03.2021

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

2021. aasta on juba toonud ja toob ka edaspidi muudatusi Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (edaspidi TTOS) ning silmas tasub pidada kuupäevi 1. märts ja 1. september. Põhilisteks märksõnadeks on aga kaasaegsus ja tööandjate halduskoormuse vähenemine ning seda saamegi uuenenud TTOS-i puhul välja tuua. Olgu aga öeldud, et tööandjate jaoks, kes TTOS-iga kooskõlas oma töökeskkonnas toimetavad ning teavad, mida on vaja teha, et töötajate tervis oleks hoitud ja tööohutus-töötervishoid kontrolli all, ei muutu suurt midagi ja õigusaktidega pahuksisse ei minda. Nüüd aga on paslik siiski...

Lehed