Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

15.06.2022

Töötamine pühade ajal

Sel aastal on võidupüha neljapäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. 23. juunile eelnevat tööpäeva peab tööandja lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusest tulenevalt tööpäeva lühendada ei saa, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Töögraafiku alusel töötajatelt peab tööandja juba graafiku koostamisel lühendatud tööpäeva osas nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda...
13.05.2022

Tööinspektsioon: väikeste toidupoodide töökeskkonna riskianalüüse tuleb hoida ajakohasena

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu ja tööohutuste nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti. Tuvastati 315 puudust. Vaid 9% kontrollitud kauplustest vastas kõik nõuetele. Kevadise sihtkontrolli käigus külastasid tööinspektorid 108 väikest, kuni kümne töötajaga toidukauplust üle Eesti. Kontroll keskendus töötingimustele ning töötervishoiu ja tööohutuse korraldusele. Ettekirjutusi tehti 55% kontrollitud ettevõtetest. Kaubandussektor on juba paar aastat tööõnnetusterohkeim sektor. Suurt osa õnnetustest saaks ära hoida, kui töökeskkonna riske õigesti hinnata ja neid...
28.04.2022

Tööinspektsioon: töökeskkonna riskide hindamine säästab töötajate tervist ja ohutust

Ligi 30 000 Eesti tööandjatest on esitanud töökeskkonna riskianalüüsi, millega on kaardistatud 80% siinsete töötajate töökoha riskid. 28. aprillil on rahvusvaheline tööohutuse ja töötervishoiu päev, mis juhib tähelepanu vajadusele muuta töökohad töötajate jaoks ohutuks ja tervist hoidvaks. Hea töökeskkond algab riskide hindamisest. Tööinspektsioon lõi eelmisel aastal tööandjatele abiks digitaalse töövahendi, et riske oleks lihtsam hinnata. Riskianalüüsi töövahendis saab tööandja valida tegevusala ning töövahend toob seejärel välja sellel tegevusalal enamlevinud ohud ning meetmed nende...
20.04.2022

Tööpakkumine nõustamisjuristile

Meie meeskonda on oodatud NÕUSTAMISJURIST keda ootavad ees järgmised väljakutsed: Eestisse saabunud välismaalaste (sh Ukraina sõjapõgenike) nõustamine ettekande käigus, vahetu suhtluse või e-kirja teel; Tööinspektsiooni juristi infotelefonil töösuhetega seotud selgituste andmine töötajatele ja tööandjatele; Vajadusel tööõigusalaste selgituste andmine meedias Ootame kandideerima, kui Sul on: rakenduslik või akadeemiline juriidiline või personalitöö alane kõrgharidus; eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu; ukraina keele oskus väga heal tasemel ja vene või inglise...
01.04.2022

Tööinspektsioon: eelmisel aastal oli vaid kolm päeva tööõnnetusteta

2021. aastal kasvas koos majanduse avanemisega ka tööõnnetuste arv. Tööõnnetuste tõttu kaotasime ca 1,1 mln töötundi. Möödunud aastal juhtus 3873 tööõnnetust. Neist kergeid oli 2827 ning raskeid 1033. Oma elu kaotas tööl 13 inimest. Vaid kolmel päeval ei juhtunud ühtegi tööõnnetust. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul olid eelmise aasta märksõnad töökeskkonna riskianalüüs ning vaktsineerimine. „2021. aasta oli teine, mille veetsime koos koroonaviirusega.  Enamus tööandjaid hindasid töökeskkonna riskianalüüsis ka bioloogilist ohutegurit ning tegid kõik selleks, et...
30.03.2022

Ühisavaldus: sõjapõgenikke tuleb tööturul kohelda võrdselt ja väärikalt

Sotsiaalministeerium  Eesti Ametiühingute Keskliit  Eesti Tööandjate Keskliit  30. märts 2022 Putini režiimi sõjaline agressioon Ukraina vastu on sundinud miljoneid ukrainlasi oma kodumaalt lahkuma. Sõjapõgenike vastuvõtmine ja Venemaa sõjategevuse tagajärjel halvenenud globaalne majanduskeskkond mõjutavad oluliselt ka olukorda Eesti tööturul. Ukraina sõjapõgenikud on Putini režiimi ohvrid ning peame kohtlema neid Eestis võrdselt ja väärikalt. Paljud neist otsivad Eestis tööd, et end ja oma perekonda ülal pidada. Sobiva töökoha leidmine aitab neil ka kiiremini...
30.03.2022

Politsei, Maksuameti ja Tööinspektsiooni infotund 31.03.: Ukraina sõjapõgenike tööle värbamine

Head tööandjad! Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning Tööinspektsioon korraldavad ühiselt infotunni tööandjatele, mille eesmärgiks on anda olulist infot selle kohta, kuidas värvata tööle Ukraina sõjapõgenikke. Infotund toimub neljapäeval, 31. märtsil kell 15.00 ning otseülekannet sellest on võimalik vaadata Facebookis. Pärast infotunni toimumist on video üritusest järele vaadatav. Infotunnis osalevad: Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti valdkonna koordineerija Tiina Normak, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna talitusejuhataja Jaana Vaus Madureira Silva...
25.03.2022

Tööinspektsioon: tööõnnetuse järel tuleb töökeskkonna riske ümber hinnata

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas tööandjad uurisid oma ettevõttes juhtunud tööõnnetust. Tulemused näitasid, et tööõnnetustest tehakse pigem lühiajalisi järeldusi. Tööandja peab uurima kõiki tema ettevõttes juhtunud tööõnnetusi, et selgitada välja, miks õnnetus juhtus ning viia sisse muudatused, et samalaadsed juhtumid enam ei korduks. Tööõnnetust tuleb uurida kümne tööpäeva jooksul. Tööinspektsioon otsustab tööõnnetuse kohta laekunud info põhjal, kas on vajadus seda juhtumit täiendavalt uurida. Tööinspektor-uurijad viisid läbi sihtkontrolli ettevõtetes, kus 2021. aastal registreeriti...
16.03.2022

15. märtsist jõustusid töökeskkonna keemiliste ohutegurite määruse muudatused

15. märtsist 2022.a jõustusid Vabariigi Valitsuse määruse „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muudatused. Muudatused puudutavad määruse lisa ehk töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnorme ning selle tulemusel eemaldati nimekirjast ohtlikud kemikaalid, mis olid seni lisas välja toodud dubleerivalt (sama aine oli erinevate nimetustega kaks või enam korda). Liigsete ainete eemaldamisega tagatakse parem ülevaade ainete kehtivatest piirnormidest ja märgetest....
16.03.2022

15. märtsist jõustusid töökeskkonna bioloogiliste ohutegurite määruse muudatused

Alles eelmise aasta augustis muudeti ja täiendati seoses covid viirusega Vabariigi Valitsuse määrust „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“. Kuid praktikas tekkisid probleemid määruse rakendamisega ning teadusuuringutest nähtub, et COVID-19 haiguse läbipõdemine ja vaktsineerimiskuuri läbimine ei anna haigestumise vastu sellist immuunsust, mis välistaks nakatumise. Nii nagu ka teiste viirushaiguste puhul, pärast läbipõdemist või vaktsineerimist väheneb aja jooksul inimesel tekkinud immuunsus, mis tähendab, et ta võib uuesti haigestuda....

Lehed