Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

16.08.2017

Tööinspektsioon kolib Mustamäele

Kolimise tõttu ei toimu alates 16. augustist kuni kuu lõpuni juristi vastuvõttu Tallinnas. Juristi infotelefonil kolimisega seoses katkestusi ei tule ning nõu saab küsida telefonil 640 6000 igal tööpäeval kella 9-16:30. Samuti võib saata küsimuse e-kirja teel aadressile jurist@ti.ee.  Tallinna töövaidluskomisjon ei võta alates 28. augustist kuni augusti lõpuni Endla kontoris avaldusi vastu. Avaldused saab sel ajavahemikul jätta postkasti aadressil Endla 10A. Dokumente on võimalik saata ka e-kirjaga. Tallinna töövaidluskomisjonid ja nõustamisjuristid alustavad septembris tegevust...
15.08.2017

Töötaja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv on kordades vähenenud

Valdkondadest on sel aastal tööõnnetusterohkeim olnud metalltoodete tootmine, millele järgnes riigikaitse ning kaubandus. Turvalisim töövaldkond oli kalandus, kus ei registreeritud ühtegi õnnetust. Töötaja surmaga lõppes esimesel poolaastal üks tööõnnetus, millele augustis lisandus paraku ka teine.  Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu märkis, et surmaga lõppenud tööõnnetusi on oluliselt vähem, ent registreeriti kaheksa juhtumit, kus töötaja suri terviserikke tagajärjel. Kõik tööl terviserikke tõttu surnud olid üle 60aastased mehed. „Vananevas ühiskonnas on üha rohkem eakaid...
12.07.2017

Kõrgetasemeline tulevikutöö konverents toob Tallinnasse valdkonna tippjuhid

„Digitehnoloogiate areng muudab põhjalikult meie majandust, ühiskondi ja tööturgu, mistõttu peame juba täna panustama enam töötingimuste ja seaduste uuendamisse ning investeerima töötajate oskustesse ja teadmistesse. E-riigina usume, et tulevikutöös on olulisel kohal nutikad e-lahendused ja –teenused,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Vajalike muudatuste elluviimine nõuab poliitikakujundajate tahet ja sotsiaalpartnerite kaasamist, mistõttu soovime eesistumise ajal juhtida Euroopa Liidus tulevikutöö arutelusid ning teha ettepanekud tulevikutöö kohta edasiseks...
11.07.2017

Töökeskkonna nõuded muutuvad selgemaks ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust

„Töötervishoiu ja tööohutuse seadus vajas uuendamist, sest selles oli palju ajale jalgu jäänud bürokraatianõudeid. Formaalsete kohustuste asemel suuname ettevõtjaid reaalselt looma ohutut töökeskkonda,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Kõige olulisem on see, et uue korra järgi on töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötajale arusaadavamad ning tööandja jaoks lihtsamini ning väiksemate kuludega rakendatavad.“Töötajate tervisekontroll muutub tulevikus eesmärgipärasemaks ning kaitseb töötajat senisest paremini vahetut mõju omavate ohtude korral. Töötaja tuleb suunata...
04.07.2017

Autopesulates tuleb kemikaale ohutumalt käsitleda

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas täidetakse ohutu ja tervist säästva töötamise nõudeid autopesulates. Autopesulate peamised riskid on seotud ohtlike kemikaalidega, oskusega neid käidelda ning tagada töötajate ohutus. Sihtkontrolli käigus kontrolliti, mida tööandja on teinud erinevate ohutegurite vältimiseks või nende mõju vähendamiseks. Põhitähelepanu suunati ohtlike kemikaalide käitlemise ohutusele nii vajaliku ventilatsiooni, ohutuskaartide, juhendite kui juhendamise osas. Samuti kontrolliti, kuidas on korraldatud töötajate tervisekontroll ning esmaabi andmine kohapeal.  ...
04.07.2017

Autopesulates tuleb kemikaale ohutumalt käsitleda

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas täidetakse ohutu ja tervist säästva töötamise nõudeid autopesulates. Autopesulate peamised riskid on seotud ohtlike kemikaalidega, oskusega neid käidelda ning tagada töötajate ohutus. Sihtkontrolli käigus kontrolliti, mida tööandja on teinud erinevate ohutegurite vältimiseks või nende mõju vähendamiseks. Põhitähelepanu suunati ohtlike kemikaalide käitlemise ohutusele nii vajaliku ventilatsiooni, ohutuskaartide, juhendite kui juhendamise osas. Samuti kontrolliti, kuidas on korraldatud töötajate tervisekontroll ning esmaabi andmine kohapeal.  ...
22.06.2017

Tööinspektsioon lõpetas lehelaste väärteomenetluse

Inspektsioon on seisukohal, et eelmisel suvel Järve Keskuse juures töötanud lehelapsed olid vaadeldavad töötajatena töölepingu seaduse mõistes ning nad ei teinud 7-12aastasele lapsele seadusega lubatud kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Samas leiab Tööinspektsioon, et karistuse määramine Ekspress Meediale ei ole eesmärgipärane, kuna antud juhul on tööandja kohtumistel näidanud üles siirast soovi korraldada töökeskkond ümber selliselt, et laste tervis ja ohutus oleks tagatud. Samuti on tööandja väljendanud soovi leida võimalusi, kuidas pakkuda tööd 7-12 aastastele...
22.06.2017

Tööinspektsioon lõpetas lehelaste väärteomenetluse

Inspektsioon on seisukohal, et eelmisel suvel Järve Keskuse juures töötanud lehelapsed olid vaadeldavad töötajatena töölepingu seaduse mõistes ning nad ei teinud 7-12aastasele lapsele seadusega lubatud kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Samas leiab Tööinspektsioon, et karistuse määramine Ekspress Meediale ei ole eesmärgipärane, kuna antud juhul on tööandja kohtumistel näidanud üles siirast soovi korraldada töökeskkond ümber selliselt, et laste tervis ja ohutus oleks tagatud. Samuti on tööandja väljendanud soovi leida võimalusi, kuidas pakkuda tööd 7-12 aastastele...
20.06.2017

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Neile, kes töötavad tööajakava alusel, tähendab see seda, et tööandja peab juba ajakava koostamisel lühendatud tööpäeva osas töötajatelt nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.  Kui töötaja on nõus tööpäeva lühendamata jätmisega ning ta...
20.06.2017

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Neile, kes töötavad tööajakava alusel, tähendab see seda, et tööandja peab juba ajakava koostamisel lühendatud tööpäeva osas töötajatelt nõusoleku saama. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.  Kui töötaja on nõus tööpäeva lühendamata jätmisega ning ta...

Lehed