Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

24.11.2017

30. novembril ja 1. detsembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Tööinspektsiooni poole on võimalik pöörduda küsimustega kirjalikult aadressil jurist@ti.ee. Teie kirjale vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast.     Vabandame ebameeldivuste pärast!
23.11.2017

Tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on tegemist esmakordse juhtumiga, kus tundmatud isikud end inspektorina esitledes võõrale territooriumile tungida soovisid. „Tööinspektoritel on alati kohustus end tutvustada ning  esitada töötõend,“ ütles ta. „Kahtluse korral helistage telefonil 640 6000 või teatage kohe politseile,“ lisas Maripuu. Tööinspektsioon pöördus juhtumi selgitamiseks politseisse. Inspektsioon palub elanikel olla tähelepanelik ning sarnastest juhtumitest esimesel võimalusel inspektsioonile teada anda. Kristel Abelmeedianõunik5287238
22.11.2017

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

Loomakliinikute sihtkontrolli käigus kontrolliti, kas tööandja on vältinud või vähendanud bioloogiliste ohutegurite mõju. Tööinspektorid vaatasid üle riskianalüüsid ning kontrollisid töökeskkonna ohutust, töötajate väljaõppe küsimusi ja tervisekontrolli korraldust. Bioloogilise ohuteguri osas on loomakliinikutes töötajate väljaõpe üsna hästi korraldatud ning töötajad teavad õigeid ja ohutuid töövõtteid. Probleemseks osutus töötajate juhendamine, ligi pooltes ettevõtetes puudusid vajalikud ohutusjuhendid. Suurimaid puudujääke tuvastasid inspektorid töötajate tervise hoidmisel töökohas, nii...
08.11.2017

Euroopa Liidu eesistumise raames arutatakse täna Tallinnas uute töövormide ning tööohutuse ja –tervishoiu üle

Tallinnas toimuval konverentsil arutavad praktikud, eksperdid, sotsiaalpartnerid ning teadlased, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. Konverents toimub hotellis Radisson Blu Hotel Olümpia ning algab kell 9. Konverents on ERR-i vahendusel otseülekandena jälgitav aadressil
25.10.2017

Euroopa töötervishoiunädala raames toimuvad töökeskkonnalased filmiõhtud

Filmiõhtul linastuv film „Olla Õpetaja“ on saanud 2016. aastal Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil parima tööteemalise dokumentaalfilmi auhinna. Emotsionaalne film on lugu kolmest noorest õpetajast ja nende esimesest töökogemusest koolis, Saksamaal. Nad mõistavad, et nende õpingud on jätnud nad ette valmistamata üheks kõige vastutustundlikumaks ja olulisemaks tööks. See on lugu noortest, kelle idealism põrkub kokku karmi reaalsusega. Filmi järel toimub arutelu, kus räägitakse tulevikutööst, muutunud töökeskkonnast, muutusest tööturul, erineva vanusega töötajatest...
24.10.2017

Tööinspektsioon andis välja „Hea töökeskkond 2017“ ning töökeskkonna parimate praktikate auhinnad

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul rajaneb ettevõtte tööohutuskultuur töötajate ja tööandjate koostööl. „Sel aastal tunnustame hea töökeskkonna loomise eest ettevõtteid, kus töötajad ja tööandjad on koos püüdnud töökeskkonda paremaks muuta,“ ütles ta. „Tihtipeale pole sugugi vaja suuri investeeringuid, et töökoht oleks ohutu, vaja on ennekõike head tahet ja leidlikkust,“ lisas Maripuu.     Hea töökeskkond 2017 auhinnad pälvisid Baltic Oil Service ning Derivco Estonia. Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on kohe algusest peale korraldatud...
24.10.2017

Tööinspektsioon andis välja „Hea töökeskkond 2017“ ning töökeskkonna parimate praktikate auhinnad

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul rajaneb ettevõtte tööohutuskultuur töötajate ja tööandjate koostööl. „Sel aastal tunnustame hea töökeskkonna loomise eest ettevõtteid, kus töötajad ja tööandjad on koos püüdnud töökeskkonda paremaks muuta,“ ütles ta. „Tihtipeale pole sugugi vaja suuri investeeringuid, et töökoht oleks ohutu, vaja on ennekõike head tahet ja leidlikkust,“ lisas Maripuu.     Hea töökeskkond 2017 auhinnad pälvisid Baltic Oil Service ning Derivco Estonia. Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on kohe algusest peale korraldatud...
24.10.2017

Täna on töötervishoiupäev

Töötervishoiunädala peaüritus toimub 24. oktoobril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis algusega kell 11. Lisaks huvitavatele loengutele saab külastada ka minimessi ala, kus erinevad töötervishoiuteenuse osutajad tutvustavad oma teenuseid, et kokku viia teenuse osutajad ja selle kasutajad. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul mõjutab töökeskkond meie tervist üsna suurel määral. „Täiskasvanud inimene veedab suure osa ajast tööl. Tarkus töötada ohutult ja tervist säästvalt mõjutab üsna palju seda, kui hästi ja kui kaua meie töövõime säilib,“ ütles ta. „Tihti kiputakse arvama, et hea...
20.10.2017

Ka nädalavahetustel peab olema tagatud ohutu töö ehitusplatsidel

Läinud laupäeval kontrollisid tööinspektorid Tallinnas, Tartus ja Pärnus 18 ehitusobjekti. Tööinspektorid pöörasid tähelepanu isikukaitsevahendite ja kõrgusest kukkumise kaitse vahendite kasutamisele. Samuti kontrolliti,  kuidas on ehitusobjektil töö korraldatud. Tööinspektor-juristid kontrollisid, kas töötajaid on teavitatud töötingimustest, kas on olemas kanne töötamise registrisse ning kas on täidetud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste nõuded. Tööohutusnõuete rikkumisi fikseeriti 14 ning järelevalvemenetlus algatati 17 välismaise töötaja tööandjate suhtes, kes ei olnud kandnud...
16.10.2017

Tööohutuse ja töötervishoiu nädala üritused

Töötervishoiu peaüritus toimub 24. oktoobril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. Lisaks huvitavatele loengutele saab külastada ka minimessi ala, kus erinevad töötervishoiuteenuse osutajad tutvustavad oma teenuseid, et kokku viia teenuse osutajad ja selle kasutajad. Töötervishoiupäeval tunnustatakse ka 2017. aasta Tööinspektsiooni parimate praktikate konkursi esikolmikut ning antakse üle Tööinspektsiooni auhind „Hea Töökeskkond 2017". Lisainfo ja registreerimine siin ja Tallinna filmiõhtule http://tooelu.ee/et/eu-osha/Kampaania-Tervislikud-tookohad-soltumata-east ja kampaania...

Lehed