Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

19.01.2018

Tööinspektsiooni Narva kontor kolib

Tööinspektsiooni Narva kontori uus aadress alates esmaspäevast, 5. veebruarist on I. Grafovi 21, Narva. Kontori kolimisega seoses muutub ka juristi vastuvõtuaeg. Juristi vastuvõtt hakkab toimuma I korrusel neljapäeviti kell 09.00-12.30 ja 13.00-15.30. Esimene juristi vastuvõtt uues kontoris toimub 8. veebruaril.
09.01.2018

10. ja 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Tööinspektsiooni poole on võimalik pöörduda küsimustega kirjalikult aadressil jurist@ti.ee. Teie kirjale vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast.     Vabandame ebameeldivuste pärast!
09.01.2018

10. ja 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Tööinspektsiooni poole on võimalik pöörduda küsimustega kirjalikult aadressil jurist@ti.ee. Teie kirjale vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast.     Vabandame ebameeldivuste pärast!
03.01.2018

Uuest aastast muutus töövaidluste lahendamise kord

Seadusega võimaldatakse senise suulise istungi kõrval ka kirjalikku töövaidluste menetlust ja kompromissi kinnitamist. Lisaks antakse töövaidluse osapooltele võimalus läbida töövaidluskomisjoni juhataja vahendusel lepitusmenetlus ning pöörduda töövaidluskomisjoni ka kollektiivlepingu täitmisest tuleneva töövaidlusega. Paindlik ning osapoolte leppimist ja kompromissi soosiv töövaidluste lahendamine aitab töötajatel ja tööandjatel jõuda kergemini mõlemat poolt rahuldava tulemuseni. Seaduse jõustumisega kadus 2009. aastast kehtiv rahalise nõude piirmäär 10 000 eurot ning töövaidluskomisjoni...
03.01.2018

Alates 2018.a saabunud töövaidluste lahendamine, töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Uus töövaidluse lahendamise seadus toob märgatavaid muudatusi töövaidluskomisjoni töös. Muudatuste eesmärk on nüüdisajastada töövaidluste lahendamise reegleid, et vastata rohkem ühiskonnas olevatele ootustele, kuid samas on eesmärk olemuselt veidi vastuoluline. Ühelt poolt vajatakse täpsemaid reegleid isikute õiguste efektiivsemaks tagamiseks, mis muudab menetluse reegleid paratamatult keerulisemaks. Teiselt poolt on soov jätkuvalt tagada lihtne, kiire ja odav töövaidluse lahendamine Eestis Uue eelnõu menetluse käigus oli esitatud hulk ettepanekuid, muuhulgas soovitati kohtuvälise...
03.01.2018

Alates 2018.a saabunud töövaidluste lahendamine, töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Uus töövaidluse lahendamise seadus toob märgatavaid muudatusi töövaidluskomisjoni töös. Muudatuste eesmärk on nüüdisajastada töövaidluste lahendamise reegleid, et vastata rohkem ühiskonnas olevatele ootustele, kuid samas on eesmärk olemuselt veidi vastuoluline. Ühelt poolt vajatakse täpsemaid reegleid isikute õiguste efektiivsemaks tagamiseks, mis muudab menetluse reegleid paratamatult keerulisemaks. Teiselt poolt on soov jätkuvalt tagada lihtne, kiire ja odav töövaidluse lahendamine Eestis Uue eelnõu menetluse käigus oli esitatud hulk ettepanekuid, muuhulgas soovitati kohtuvälise...
20.12.2017

Töötamine pühade ajal

Riigipühade eel tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus, vaid kohustus. Lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelnevatel reaalsetel tööpäevadel ehk 23. ja 31. detsembril. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea. Neil töötajatel, kes töötavad reedel, 22. detsembril ja 29. detsembril ei pea tööpäeva lühendama, kuid olenevalt asutusesisesest töökorrast võib tööandja seda ette näha. Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada,...
14.12.2017

Laste joonistuste näitus "Minu tulevikutöö"

Väga tore oli, et nii paljud lapsed joonistasid toredaid pilte sellest, kellena nad tahaksid tulevikus töötada. Kokku saadeti meile 642 joonistust 61 lasteaiast. Enim tahavad lapsed saada politseinikuks, juuksuriks, popid on ka erinevad loomadega seotud ametid. Saada tahetakse ka lauljaks, arstiks/hambaarstiks, sõduriks, sportlaseks, tantsijaks, müüjaks, remondimeheks jne. Mitu last tahtis saada emaks või isaks, kuid oli ka uuema ajastu karjäärisoove nagu juutuuber, Disney filmitegija, kosmonaut, telekamängupoe müüja, teadlane. Lapsed jälgivad ka ümberringi toimuvat tähelepanelikult ja nii...
13.12.2017

Vaid 13% ehitusplatsidel on tagatud töötajate turvalisus

Tööinspektorid kontrollisid, mida on ehitusplatsidel ette võetud selleks, et vältida kukkumisi. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul põhjustab ehituses just kukkumine enim raskeid tööõnnetusi. „Paraku näeme pidevalt, et ehitusplatsidel pole paigaldatud piirdeid või kasutusele võetud muid vahendeid, et kukkumist takistada,“ nentis ta. „Ehitajatega on sel aastal juhtunud 96 rasket tööõnnetust ja oma elu jättis üks töötaja. Traagiline on see, et pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik vältida, kui oleks täidetud elementaarseid ohutusnõudeid,“ lisas Maripuu. Vaid seitsmel...
08.12.2017

Bioloogilise ohuteguriga kokku puutuvate töötajate tervist peab kontrollima töötervishoiuarst

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli, mis keskendus bioloogilise ohuteguri küsimustele jäätme- ja heitveekäitlusettevõtetes. Jäätme- ja heitveekäitlusettevõtete töötajaid ohustavad eelkõige niisugused bioloogilised ohutegurid, mis võivad inimestele kanduda esemete, pindade ja vee kaudu. Kontrolliti, kas tööandja on rakendanud abinõusid bioloogiliste ohutegurite mõju vältimiseks või vähendamiseks. Tööinspektorid tuvastasid enim probleeme riskianalüüsi tegevuskava tegemata jätmise, töötajate juhendamise ning töötajate tervisekontrolli korraldamisega. Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse...

Lehed