Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Töötamise lepingute võrdlus

 

Tööleping

Töövõtuleping

Käsundusleping

Seaduslik alus

Töölepingu seadus (TLS)

Võlaõigusseaduse (VÕS) §§ 635 - 657

VÕS §§ 619 - 634

Töö sisu

Töö tegemine kui protsess vastavalt tööandja juhtimisele ja kontrollile

Asja valmistamine või muutmine või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamine

Teenuse osutamine vastavalt kokkuleppele

Alluvussuhe

Jah

Ei

Ei

Tasu

Vähemalt töötasu alammäär

Õigus saada tasu, kuid võimalikud ka tasuta kokkulepped

Õigus saada tasu, kuid võimalikud ka tasuta kokkulepped

Ületunnitöö, riigipühal ja öösel töötamise eest kõrgem tasu

Jah

Ei

Ei

Kohustuslik ja tasustatud põhipuhkus

Jah

Ei

Ei

Katseaeg

Jah (eeldatakse 4-kuulist katseaega)

Ei

Ei

Töö- ja puhkeaja piirangud

Jah

Ei

Ei

Ravikindlustus

Jah

Ainult juhul, kui on makstud sotsiaalmaksu miinimummääralt

Ainult juhul, kui on makstud sotsiaalmaksu miinimummääralt

Töövahendite omanik

Tööandja

Töövõtja

* Üldjuhul on töövõtja enda vahendid, aga võib olla erandeid, nt koolitaja ei võta koolituspaika kaasa oma projektorit, vaid kasutab kohapealset. 

Käsundisaaja

Etteteatamistähtajad lepingu ülesütlemisel

Jah

(TLS § 97 lg 2)

Ei

Ei

(v.a. VÕS § 630 lg 3)

Vaidluste lahendamise koht

Töövaidluskomisjon või kohus

Kohus

Kohus

Töökeskkonna riskide hindamine

Jah

Ei

Ei

Töötaja juhendamine

Jah

Ei, kohustus teavitada ühisel töökohal esinevatest ohtudest ja nende vältimise abinõudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest.

Ei, kohustus teavitada ühisel töökohal esinevatest ohtudest ja nende vältimise abinõudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest.

Tervisekontrolli korraldamine

Jah

Ei

Ei

Esmaabi

Jah

Kui lisaks tööandja töötajatele töötab töökohal teenuseosutaja, teeb esmaabiga seotud toimingud töid korraldav  tööandja.

Kui lisaks tööandja töötajatele töötab töökohal teenuseosutaja, teeb esmaabiga seotud toimingud töid korraldav  tööandja.

Tööõnnetuse uurimine

Jah

Kui lisaks tööandja töötajatele töötab töökohal teenuseosutaja, teeb tööõnnetusega seotud toimingud töid korraldav  tööandja.

Kui lisaks tööandja töötajatele töötab töökohal teenuseosutaja, teeb tööõnnetusega seotud toimingud töid korraldav  tööandja.

Näited

Klienditeenindaja, õpetaja

Remondimees (korteri vannitoa remontimiseks)

Jurist (kliendi kohtus esindamine)

Näide:

Tööleping: Tarmo on elukutselt ehitaja. Ta töötab juba 10 aastat ehitusettevõttes töölepinguga. Tööandja kohustus on otsida uusi ehitusobjekte, millega tagada töötajatele tööd, järgida töö- ja puhkeaega ning anda töötajatele töövahendid, -riided ja materjalid. Tarmo kohustus on teha kokkulepitud ajal, kohas ja mahus tööd vastavalt tööandja korraldustele.

Töövõtuleping: Tarmo soovib lisaraha teenida, ning naabril on uut garaaži vaja. Tarmo sõlmib naabriga töövõtulepingu, mille kohaselt peab ta garaaži vastavalt naabri esitatud projektile valmis ehitama. Tarmo saab ehitamise eest tasu siis, kui garaaž on valmis ja üle antud. Vajalikud töövahendid peab Tarmo ise leidma.

Käsundusleping: Kohalik kutsekool kutsub Tarmot pidama 2 päevast loengut õpilastele töövahendite kasutamise teemal ehitusel. Tarmo ja kutsekool sõlmivad loengu pidamiseks käsunduslepingu. Käsunduslepingu kohaselt peab Tarmo pidama õpilastele loengu, mille sisu ja ülesehitus on täielikult Tarmo enda otsustada.