Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Töövaidluste lahendamine COVID-19 olukorras

Töövaidluskomisjonide istungid toimuvad võimalikult hajutatult, kõik osalejad on kohustatud kandma suu ja nina katvat maski ja desinfitseerima käsi.

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 305 on kehtestatud riigisisesed meetmed ja piirangud, mis kehtivad avalikes kohtades ning korralduses nimetatud tegevustele.

Korralduse punkti 8 kohaselt on avalikus siseruumis isikul kohustus kanda kaitsemaski. Töövaidluskomisjon lähtub töökorralduses sellest, et töövaidluse lahendamine oleks kõigile osapooltele ja töövaidluskomisjonile ohutu. Töövaidluskomisjoni istungitele tulles tuleb kanda maski. Mask peab ees olema nii ooteruumis kui istungil. Maski peavad töövaidluskomisjoni istungil kandma kõik osalejad: nii komisjoni liikmed (juhataja, kaasistujad ja sekretär-referent) kui istungile tulijad (avaldaja ja vastaspool).

Kasutame meditsiinilisi või FFP2 maske. Meditsiiniline mask kaitseb teisi juhul kui oled haige. FFP2 kaitseb Sind, kui puutud kokku inimesega, kes kannab viirust.

Võimalikust nakkuskontaktist või haigestumisest tuleb kindlasti teavitada komisjoni sekretär-referenti (kontaktinfo istungi kutses). Sellisel juhul otsustab töövaidluskomisjoni juhataja, millal ja kuidas istung toimub.

Võimaluse korral palume eelistada virtuaalkonverentsina läbiviidavat istungit. Lähtudes TvLS § 421 lõikest 1 võib töövaidluskomisjon istungi korraldada täielikult või osaliselt menetluskonverentsina ehk virtuaalselt. Palume osapooltel selle võimaluse kasutamise soov märkida avalduse koostamisel või teavitada sellest töövaidluskomisjoni sekretär-referenti.