Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööinspektsiooni teavitamine

Taotlused, teatised ja avaldused palume esitada Tööinspektsioonile e-posti teel ti@ti.ee (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtul või jätta kinnises ümbrikus Tööinspektsiooni postkasti.

 

Raske või surmaga lõppenud tööõnnetus

Raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja viivitamatult teatama Tööinspektsiooni.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi, kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm koostama 10 tööpäeva jooksul tööõnnetuse raporti ja esitama 3 tööpäeva jooksul Tööinspektsiooni.

Teatiste vormid ja avalduste näidised leiad siit.

 

Avaldus rikkumise kohta

Tööinspektsioonile on võimalik esitada avaldust erinevate rikkumiste kohta. Avaldus Tööinspektsioonile (DOC) (NB! Mitte esitada töövaidluskomisjonile!).

Palume saata avaldus Tööinspektsioonile, kontaktandmed leiab siit.

 

Avaldus töövaidluskomisjonile

Töövaidlusavaldusi võtavad vastu töövaidluskomisjonid (avaldus saata e-posti teel digiallkirjastatult, kahes eksemplaris posti teel või tuua kohale vastuvõtuajal). Täpsema info avalduse koostamise kohta leiad siit.

 

Vihjed

Vihjeid töökeskkonna ja töösuhetega seotud õigusrikkumiste kohta saate edastada:

  • telefonil 640 6000 tööpäeviti 9.00-16.30
  • e-postile vihje@ti.ee

Vihje edastamisel palume kirjeldada rikkumise asjaolusid, aega ja kohta ning võimalusel edastada isikute ja ettevõtete andmed.  Vihje võib esitada anonüümselt. Palume võimalusel anda oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Vihje andja andmeid kolmandale osapoolele ei avalikustata. Vihjete menetlemise ning selle tulemuste kohta Tööinspektsioon tagasisidet ei anna. Meie pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale. 

 

Kontaktid pressile

Kristel Abel
Meedianõunik
Tööinspektsioon
telefon 5287 238
kristel.abel@ti.ee 

Kui soovite liituda Tööinspektsiooni pressiteadete listiga, siis kirjutage aadressil kristel.abel@ti.ee 

 

Teabenõue

Vastavalt avaliku teabe seaduse § 3 on avalik teave teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Teabenõue on teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

Teabenõudele vastamisest on meil õigus keelduda, kui nõue eeldab selgituse andmist töösuhteid reguleerivate õigusaktide sätete rakendamise kohta või seisukohta töösuhtest tekkinud lahkarvamuse kohta, samuti juhul, kui teabenõue ei vasta seaduses sätestatud nõuetele.

Tööinspektsioon ei osuta õigusabi. 

Teabenõude saate esitada:

  • Posti teel:

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/3
12618 TALLINN