Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI

Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI on keskkond Tööinspektsiooni, tööandjate ja töötajate vaheliseks infovahetuseks. Portaali kaudu on tööandjal ja töötajal võimalik jälgida endaga seotud menetlusi Tööinspektsioonis ning edastada seadusega ettenähtud teateid ja raporteid. 

 

Tegevused

 • Kliendiportaali saab kasutada nii eraisiku kui tööandja rollis.

Eraisik saab eTIs:

 • vaadata endaga seotud juhtumite andmeid (töövaidlus, tööõnnetus, kutsehaigestumine, tööst põhjustatud haigestumine, nõusolek, väärteomenetlus);
 • esitada töövaidlusavaldust, vastust töövaidlusasjas, jõustumismärke taotlust;
 • saata muid kirju (nt selgitustaotlus, teabenõue).

Tööandja saab eTIs:

 • tutvuda järelevalvemenetluste, rikkumiste, tööõnnetuste, kutsehaigestumiste, väärteomenetluste, nõusolekutaotluste ja töövaidlusasjade andmetega;
 • teavitada rikkumise kõrvaldamisest või rikkumist vaidlustada;
 • esitada tööõnnetuse ja kutsehaigestumise raportit;
 • sisestada töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu andmeid;
 • teatada raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest;
 • esitada töövaidlusavaldust, vastust töövaidlusasjas, jõustumismärke taotlust;
 • esitada töökeskkonnanõukogu aruannet;
 • esitada ehitustöödega alustamise eelteadet jm töökeskkonna teatisi;
 • esitada ehitise ülevaatuse taotlust
 

Kasutusõigused

Eraisikuna saavad eTIt kasutada kõik eesti.ee portaali kaudu sisse loginud isikud. Tööandja esindaja roll tekib automaatselt äriregistris määratud juriidilistele esindajatele, kes saavad eTI kasutusõigusi jagada ettevõtte töötajatele. Delegeerimine on võimalik kahel tasemel:

 • tööandja esindaja – saab samad õigused, mis on seaduslikul esindajal;
 • sisestaja – võib Tööinspektsioonile määratud materjale koostada ja tutvuda laekuvate materjalidega, kuid ei saa teateid allkirjastada ega Tööinspektsioonile edastada. 

eTI kasutajate lisamiseks peab delegeerija olema eesti.ee portaali sisse loginud ning olema ettevõtte seaduslik esindaja või esindaja poolt volitatud administraator.

Tööinspektsiooni kliendiportaaliga seonduvate küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil eti@ti.ee.