Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Teabenõue

Vastavalt avaliku teabe seaduse § 3 on avalik teave teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Teabenõue on teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

 

Teabenõudele vastamisest on meil õigus keelduda, kui nõue eeldab selgituse andmist töösuhteid reguleerivate õigusaktide sätete rakendamise kohta või seisukohta töösuhtest tekkinud lahkarvamuse kohta, samuti juhul, kui teabenõue ei vasta seaduses sätestatud nõuetele.

Tööinspektsioon ei osuta õigusabi. 

Teabenõue:

Postiaadress:
Tööinspektsioon
Mäealuse 2/3
12618 TALLINN

E-mail: ti@ti.ee