Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööbik suletakse 1. septembrist

1. Millal ja miks Tööbik suletakse?

Tööbik on avalikult kasutatav kuni 1. septembrini 2021. a. Pärast seda kuupäeva ei saa Tööbikusse enam sisse logida, sealt andmeid välja võtta ega muid toiminguid teha. Kõik vajalikud tegevused tuleks Tööbikus teha enne selle aasta 1. septembrit.

Tööbik suletakse, sest selle tehniline lahendus ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. Samal põhjusel ei ole enam otstarbekas töövahendit arendada. Tööbikut hakkab asendama uus riskianalüüsi töövahend, mida saab kasutada Tööinspektisooni iseteeninduses

2. Millal kõik Tööbikusse sisestatud andmed kustutatakase?

Kõik Tööbikusse kantud andmed kustutatakse 31. detsmebril 2021. a. Andmeid saab Tööbikust välja võtta siiski vaid kuni 1. septembrini 2021. a. 

3. Mis tuleb Tööbiku asemele?

Alates 30.04.2021 on Tööinspektsiooni iseteeninduses kasutusel uus riskianalüüsi töövahend. Uus riskianalüüsi töövahend on Tööbikust erinev. Töövahendi arendamisel arvestati paljude ettevõtete soovi, et selle kasutamine oleks lihtne ja et see sisaldaks abistavat sisu. Uues töövahendis on rõhk ohtude teadvustamisel ja abinõude kasutuselevõtul. Töövahend pakub erinevatele tegevusaladele välja tüüpilised ohud ja annab tööandjale ka kohe hulga abinõusid, millega neid ohte maandada. Tööandja saab töövahendi abil veenduda kas võimalikud abinõud ohu maandamiseks on juba kasutusele võetud või tuleks need ettevõtte tegevuskavasse lisada ja edaspidi kasutusele võtta.

5. Kas midagi saab eksportida ja oma arvutisse salvestada?

Jah, Tööbikust saab andmeid erineval moel eksportida ja endale salvestada. Näiteks on võimalik teatud andmeid eksportida Exceli tööfaili. Mõningate andmete salvestamiseks tuleb need Tööbiku veebivaatest kopeerida ja Exceli tööfaili kleepida. Täpsemad juhised Tööbikust andmete väljavõtmiseks:

6. Kelle poole küsimustega pöörduda?

Juhul, kui on küsimusi, tuleks nendega pöörduda Tööinspektsiooni iseteeninduse kasutajatoe telefonile (+372) 5853 3440 (tööpäeviti 9.00-16.30).