Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Teavitusüritused

2022. aastal jätkab Tööinspektsioon infohommikute, ümarlaudade ja koolituste korraldamist üle Eesti, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest „Tervist hoidev töökeskkond ja võrdsed võimalused igale tööelus osalejale 2021-2023“.

Toimumisaeg Teema Asukoht Keel Registreerimine

18.03.2022

Perepuhkused (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Toimunud

6.04.2022

Ehitus (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti Toimunud

7.04.2022

Ehitus/Строительная площадка (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT vene Toimunud

10.05.2022

Alaealiste töötamine (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti Toimunud

12.05.2022

Alaealiste töötamine/Несовершеннолетний работник (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT vene  Toimunud

14.06.2022

kell 10.00-12.00

Töölepingu sõlmimine: 1. augustist jõustuvad muudatused (info) Veebiseminar  vene Registreeru

15.06.2022

kell 10.00-12.00

Töölepingu sõlmimine: 1. augustist jõustuvad muudatused (info) Veebiseminar eesti Registreeru
13.-14.09.2022 Töökeskkonnaspetsialistide koolitus (info) Tallinn eesti Registreerumine avatakse siin 22.08.2022
oktoober Kahjuhüvitamine Veebiseminar eesti  
november Töö- ja puhkeaeg Veebiseminar eesti  
Toimunud        

2021

Tööinspektsiooni Tööelu infosüsteemi (TEIS) iseteeninduskeskkonna riskianalüüsi mooduli tutvustus (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  

 

Oбзор модуля анализа рисков системы самообслуживания портала Трудовой жизни TEIS (информация)

Videosalvestust saab vaadata SIIT vene  

 

Tööaja lühendamine (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  

 

Juhendamine ja väljaõpe (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
 

Muudatustest töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
 

2020. a töökeskkonna ülevaate tutvustus

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
 

Töösuhete ülesütlemine ja kriisiaja kogemused info

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
 

Прекращение трудовых отношении и опыт кризиса info

Videosalvestust saab vaadata SIIT vene  
 

Töösuhete alustamine info

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
 

Tööõnnetused info

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti  
2020

Kuidas pöörduda töövaidluskomisjoni

Videoettekannet saab vaadata SIIT

eesti  
 

Isikukaitsevahendid 

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
 

Töökeskkond laonduses

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
 

Tööohutus ja töösuhted kaubanduses

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
 

Kemikaalid töökeskkonnas

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
 

Riskianalüüsi ABC 

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
2019

Прекращение и отказ от трудового договора

Videoettekannet saab vaadata SIIT vene  
2018

Töövaidluse lahendamise menetlus. Kaasistuja roll.

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  
 

Isikuandmete kaitse. Kaasistuja roll.

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti  


NB! Teavitusüritused on osalejatele tasuta.

Lisainfo: Kaja Tamm (e-post kaja.tamm@ti.ee; tel 5699 2324)

Euroopa Sotsiaalfondi logo