Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid"

Tallinnas 8. novembril 2017 toimunud konverentsil arutasid praktikud, eksperdid, sotsiaalpartnerid ning teadlased, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. 
 

Esimese paneeli põhiettekande tegi Ülemaailmse Tööhõive Konföderatsiooni tegevdirektor hr Denis Pennel, kes kõneles töötajate ja tööandjate valmisolekust muutustega kaasa minna. Oma kogemusi uues ettevõtluses ning uute põlvkondadega tööturul jagasid Aino-Silvia Tali idufirmast Testlio ning Kai Realo ettevõttest Circle K Eesti. Teises paneelis kõneles William Cockburn EU-OSHAst uutest töövormidest ning tööohutuse ja –tervishoiu regulatsioonist. Singapuri töötervishoiu ja -ohutuse instituudi tegevdirektor dr Jukka Takala kõneles uuringute andmetele toetudes sellest, mis mõjutab töötajate tervist ja ohutust. 

Kogemusi töötervishoiu ja -ohutuse edukal rakendamisel jagas Andreas Tautz, Deutsche Post DHL Groupi meditsiinijuht. Kolmanda paneeli põhiettekandes tegi Cardiffi Ülikooli töökeskkonna uuringukeskuse professor David Walters ülevaate Euroopa tööinspektsioonidest, nende eri mudelitest ja valmisolekust uute väljakutsetega toime tulla. Håkan Olsson Rootsi tööinspektsioonist kõneles inspektsiooni rollist muutunud ühiskonnas. Dr Stephen Kinghorn-Perry tutvustas Suurbritannia tööohutuse- ja tervishoiu süsteemi eesmärke kontrollida riskide maandamist muutuvas töökeskkonnas.

Konverentsi avasid Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm ning Charlotte Grevfors Ernoult Euroopa Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadist.