Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muutuste tuul tööelus

Kolmapäeval, 6. novembril toimus rahvusvaheline konverents "Muutuste tuul tööelus". Konverentsil kõneleti tööturu uuenemisest ning märgiti  töölepinguseaduse vastuvõtmist kümne aasta eest. Konverentsi avas peaminister Jüri Ratas. Konverentsil tunnustati konkursi "Hea töökeskkond 2019" võitjaid. 

Muutunud töösuhetest rääkisid Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ning sotsiaalminister Tanel Kiik

Ettevõtja kogemusest hea töökeskkonna loomisel kõneles Jaanus Vihand, Apollo Grupi juhatuse esimees. Annick Starren, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri projektijuht rääkis uuringust, mis tegeles digitaliseerumisega kaasnevate uute töötervishoiu- ja tööohutuse riskidega. Uuring lõi ka neli võimalikku stsenaariumi. Rootsi Bonava kontserni ohutusjuht Anna Gruffman jagas rahvusvahelise ehitusettevõtte kogemusi turvalise töökeskkonna loomisel ning süsteemselt töökeskkonna riske hallata. Tartu Ülikooli vanemteadur dr Andero Uusberg kõneles töötamise disainimisest ja tööhoost, mis inspireeriks ja arendaks töötajaid.

Konverentsi teine osa oli pühendatud töösuhetele. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor dr Gaabriel Tavits kõneles töösuhete muutumisest ajas. Ettekandele järgnes debatt teemal „Millise töölepinguseaduse teeksime täna? Küsimuse üle arutlesid töölepinguseaduse eelnõu koostajad Janno Järve, Rein Lang, Mait Palts, Harri Taliga, Kaia Vask. 

Konverentsil anti üle auhind „Hea töökeskkond 2019“. Auhinnaga tunnustab Tööinspektsioon ühte suur- ja ühte väikeettevõtet, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Sel aastal pälvisid tunnustuse suurettevõtete kategoorias Elisa Eesti OÜ ning väikeettevõtete kategoorias Insly OÜ. Mõlemat ettevõtet iseloomustab järjepidevus ja süsteemsus hea töökeskkonna loomisel.

  • Konverentsi ajakava
  • Konverentsi fotod