Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Tunne oma õigusi – eelista töölepingut 2013

2013. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania "Tunne oma õigusi – eelista töölepingut".

Kampaania eesmärgiks oli selgitada töölepingu sõlmimise olulisust ja vajalikkust. Kampaania sihtgrupiks olid töötajad ja tööandjad. Töötajate puhul oli taotluseks selgitada probleeme, mis võivad tekkida töölepinguta töötamisel või töötamisega töösuhte tunnustega võlaõigusliku lepingu aluse. Teemad hõlmasid nii sotsiaalset kaitset, näiteks haigushüvitisi ja pensioni, kui ka töölepinguga ettenähtud puhkuse ja perepuhkuste kasutamise võimalust. Samuti tööohutuse aspekte ehk tööandja kohustust turvalise ja tervisthoidva töökeskkonna tagamisel.

Kampaania viidi läbi koos sotsiaalpartneritega. Kampaania raames toimus ümarlaud ajakirjanikele, meediakampaania, ilmusid sisulised artiklid ja brošüür „Eelista töölepingut“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Uued töötajad 2013

2013. aastal korraldas Tööinspektsioon tööohutusalase ennetuskampaania teemal „Uued töötajad“.

Kampaania eesmärgiks oli tutvustada või meelde tuletada uutele töötajatele töölepinguga seotud õigusi ja kohustusi ning teadvustada tööandjatele, kui oluline on panustada ettevõttes töötajate juhendamisse ja väljaõppesse ning ohutute töövõtete omandamise kontrollimisse.

Ajavahemikul 2006-2010 registreeriti Eestis üle 3300 raske tööõnnetuse. Esimesel töötamise aastal juhtunud tööõnnetuste osakaal on ca 30% kõigist registreeritud tööõnnetustest, mis on üle kahe korra enam kui teisel töötamise aastal. Kõige sagedasemalt juhtub esimesel töötamise aastal tööõnnetusi kuni 25-aastaste noorte töötajatega. Kõigist 18-24 aasta vanustest raskesse tööõnnetusse sattunud töötajatest juhtus 60% tööõnnetus esimesel aastal.

Kampaania raames toimus 6 teabepäeva Eesti erinevates linnades, meediakampaania ning ilmus brošüür „Uus töötaja ettevõttes“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Vedaja vastutus sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete täitmise korraldamisel 2013

2013. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania „Vedaja vastutus sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete täitmise korraldamisel“.

Kampaania eesmärgiks oli teavitada transpordiga tegelevaid ettevõtteid erinevatest riigisisestest ja Euroopa Liidu õigusaktidest, mis sätestavad sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid; samuti vedaja vastutusest nõuete täitmata jätmisel, Tööinspektsiooni järelevalve ja läbiviimise põhimõtetest.

Kampaania raames külastasid tööinspektorid transpordiga tegelevaid ettevõtteid, toimus 6 teabepäeva Eesti erinevates linnades ning ilmus käsiraamat „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Ennetame riske üheskoos 2012–2013

2012.–2013. aastatel korraldas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) koos partneritega Euroopa Liidu 27 liikmesriigist ja mujalt tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos”. Eestis oli agentuuri partneriks Tööinspektsioon.

Kampaania eesmärgiks oli aidata riigiasutustel, ettevõtjatel, organisatsioonidel, töötajatel ja nende esindajatel ning teistel sidusrühmadel teha tööohutuse ja töötervishoiu edendamise nimel koostööd. Kampaania keskendus järgmistele teemadele: riskide ennetamine; riskide juhtimine; tippjuhtide innustamine riskide vähendamisel aktiivselt osalema; töötajate, nende esindajate ja teiste sidusrühmade julgustamine juhtidega riskide vähendamiseks koostööd tegema.

Kampaania raames korraldati Eestis erinevaid seminare, ajakirjanike ümarlaudu, parimate praktikate workshop, kaks Töötervishoiupäeva. Jagati tuhandeid teavitusmaterjale, ilmusid erinevad pressiteated ning eesti keelde tõlgiti õppevahend õpetajatele, et tutvustada algkooli lastele tervise ja ohutuse teemasid harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo videoklippide ja loovtegevuste abil. Täpsem info Tööelu portaalis.