Sa oled siin

Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Tervislikud töökohad – vähem stressi 2014–2015

2014.–2015. aastatel korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) üle Euroopa kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”, mille käigus kutsutakse erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone üle Euroopa aktiivselt võitlema psühhosotsiaalsete riskidega töökohtadel. Eestis koordineerib kampaaniat Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga.

Kampaania on suunatud kõikidele tööandjatele ja töötajatele eesmärgiga teadvustada tööstressi ja töökoha psühhosotsiaalseid riske ning julgustada tööandjaid ja töötajaid tegema nende riskide vähendamiseks koostööd. Eestis keskendutakse peamiselt kahele fookusele: tööalased suhted ning töö- ja pereelu ühildamine.

Kampaania raames toimub pressikonverents, seminarid erinevates Eesti linnades, tööohutuse filmiõhtu, Töötervishoiupäev, levitatakse ja avaldatakse teabematerjale, Napo multikaid ja teisi praktilisi vahendeid. 2014. aastal viidi läbi Hea Tava auhinna konkurss, mille eesmärgiks oli tõsta esile ettevõtteid ja organisatsioone, kes aktiivselt vähendavad tööstressi ja psühhosotsiaalseid riske töötajate endi kaasabil. 
Eestis toimuvate ürituste kohta leiab infot Tööelu portaalist.  

 

Libisemine ja komistamine samal tasapinnal 2014

2014. aastal korraldas Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) koos EL liikmesriikide esindajatega kampaania teemal "Libisemine ja komistamine samal tasapinnal". Kampaania ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks moodustati Eesti juhitav töörühm kuhu kuulusid veel Iirimaa, Poola, Taani ja Ühendkuningriigi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri esindajad. Eestis viis kampaania läbi Tööinspektsioon.

Kampaania eesmärgiks oli järelevalve ja teavitustegevuse kaudu pöörata töötajate ja tööandjate tähelepanu libisemisest ja komistamisest põhjustatud tööõnnetuste ennetamisele. Kampaania sihtgrupiks olid toidu valmistamise, metallitööstuse, tervishoiu, HoReCa (hotell/restoran/toitlustamine) ja jaemüügi ning hulgimüügi (ladustamine) sektorite ettevõtted.

Kampaania raames toimus 5 teabepäeva Eesti erinevates linnades, pressibriifing, meediakampaania, ilmusid sisulised artiklid, koostati õpetlik interaktiivne tarkvara olukordadest kus libisemine ja komistamine on võimalik ja nende ennetamise võimalustest, kampaania kalender 2015. aastaks ja poster.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

 

Tunne oma õigusi – lähetatud töötaja 2014

2014. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania "Tunne oma õigusi – lähetatud töötaja".

Kampaania eesmärgiks oli lähetatud töötaja alase teadlikkuse tõstmine töötajate ja tööandjate seas. Kampaania sihtgrupiks olid töötajad ja tööandjad, kes puutuvad kokku välismaal töötamisega või ostavad sisse tööjõu teenust EL liikmesriikidest Eestisse. Töölähetuse ja lähetatud töötaja eristamine on keeruline nii tööandja kui töötaja jaoks. Tööinspektsiooni pöörduva inimese jaoks on raske aru saada, milline õigus kohaldub. Samuti tekitab segadust terminoloogia – kas tegu on töölähetuse või lähetatud töötajaga.

Kampaania raames toimus seminar laeval M/S Superstaar, 15 teabepäeva Eesti erinevates linnades, pressikonverents, meediakampaania, ilmusid sisulised artiklid ja brošüür „Töölähetus ja töötajate lähetamine“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.