Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg 2011

2011. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania teemal „Sõidukjuhtide töö- ja puhkeaeg“.

Kampaania fookuses oli töö- ja puhkeaja sätete tutvustamine uue, 01.01.2011 jõustunud liiklusseaduse raames. Teema oli eriti oluline, kuna 2011 aastal jõustunud liiklusseadus tõi sõidukijuhtidele kaasa mitmeid olulisi muudatusi. Kampaania sihtgrupiks olid transpordiga tegelevaid ettevõtteid.

Kampaania raames toimus 4 teabepäeva Eesti erinevates linnades.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Tööstress 2010

2010. aastal korraldas Tööinspektsioon ennetuskampaania teemal „Tööstress“.

Kampaania eesmärgiks oli laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja tööstressi tervisemõju vähendamine. Töökeskkonna erinevate riskide käsitlemisel Eesti ettevõtetes pööratakse vähe tähelepanu psühhosotsiaalsetele riskidele, kuna neid on raske hinnata ja nende esinemisest ja tervisemõjust teatakse vähe.

Kampaania käigus jagati tööelu osapooltele üldist teavet tööstressi põhjustest ja tervisemõjust, töötati välja ettevõtte psühhosotsiaalsete faktorite taseme hindamiseks sobiv veebipõhine töövahend ning jagati teavet psühhosotsiaalsete faktorite juhtimiseks ettevõtetes.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Töö- ja puhkeaeg 2010

2010. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania teemal „Töö- ja puhkeaeg“.

Kampaania keskendus töö- ja puhkeajaga seotud küsimustele. Töö- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamine on oluline töötaja tervise seisukohast. Tööandjad ja töötajad ei pööra sageli töö- ja puhkeaja järgmisele vajalikku tähelepanu. Töötajad on sageli nõus suurema sissetuleku eesmärgil töötama pikemates vahetustes ja tegema ületunnitööd. Töötajate teadlikkus töö- ja puhkeaja õiguslikust regulatsioonist on vähene, mis võimaldab neid rakendada tööle pikemateks vahetusteks, saamata selle eest seaduses ettenähtud hüvitist. Kampaania sihtgrupiks olid töötajad ja tööandjad.

Kampaania raames toimus 13 teabepäeva Eesti erinevates linnades, meediakampaania ning ilmus brošüür „Töö- ja puhkeaeg“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.