Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Raskuste käsitsi teisaldamine 2008

2008. aastal korraldas Tööinspektsioon kontrollikampaania teemal „Raskuste käsitsi teisaldamine“.

Kampaania keskendus ehitus- ja kaubandusvaldkonna ettevõtetele. Kontrolli käigus hinnati raskuste käsitsi teisaldamist käsitleva osa olemasolu riskianalüüsis, selle vastavust tegelikule olukorrale, riskide vähendamise tegevuskava. Samuti hinnati töötajate juhendamist ja väljaõpet, tööd kergendavate abivahendite olemasolu ja kasutamist, tööolusid ja korraldust ning töötajate tervisekontrolli.

Kampaania käigus külastati 110 kaubandusettevõtet ja 110 ehitusplatsi, sihtkontrolli tulemustega saab tutvuda siin (PDF).

Bioloogiline ohutegur 2008

2008. aastal korraldas Tööinspektsioon kontrollikampaania teemal „Bioloogiline ohutegur“.

Kampaania keskendus tervishoiuasutustele, põllumajandusettevõtetele, reovee- ja jäätmekäitlejatele, tapamajadele, veterinaar- ja diagnostikalaboritele ning puhastus- ja koristusteenustega tegelevatele ettevõtetele. Bioloogilise ohuteguri seisukohast on probleemseimad valdkonnad jäätmekäitlus ja põllumajandus, millest palju paremas olukorras pole ka tervishoiu valdkond, kus töötab kõige suurem osa bioloogilise ohuteguriga kokkupuutuvatest töötajatest. Küllaltki hea seis on veterinaar- ja diagnostikalaborites, kus bioloogilise ohuteguri teadvustamisega on probleeme vähem kui muudes valdkondades.

Kampaania käigus külastati 134 ettevõtet, sihtkontrolli tulemustega saab tutvuda siin (PDF).