Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Ohutu lähe – noored töötajad 2006

2006. aastal korraldas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur kampaania „Ohutu lähe“, kus osalesid kõik EL liikmesriigid, kandidaatriigid, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa sotsiaalpartnerid.

"Ohutu lähe" oli pühendatud noorte inimeste tööohutusele ja töötervishoiule. Nooremate töötajatega esineb tööõnnetusi vanematest töötajatest sagedamini mitmel põhjusel, sealhulgas koolituse, kogemuste ning töötervishoiu- ja tööohutusalase teadlikkuse puudumise, samuti noorte füüsilise ja vaimse ebaküpsuse tõttu ja tulenevalt töö liigist ning olukorrast, millesse neid asetatakse. Samas on paljud noori mõjutavad õnnetused ja terviseprobleemid välditavad. Noored on töötervishoidu ja tööohutust käsitlevale teabele vastuvõtlikud ning kaitsevad end, kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Kampaania raames suurendati noorte ja tööandjate teadlikkust riskidest; seda tehti nii ettevõtetes kui ka koolides, püüdes jõuda noorteni varakult ja harjutada neid riske ennetama.

Kampaania kulmineerus tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalaga 2006. aasta oktoobris, kampaania lõpuüritus toimus 2007. aasta märtsis Bilbaos.

Asbestiga seotud ametialaste riskide vähendamine 2006

2006. aastal korraldas Euroopa Komisjoni Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) töötajate tervise kaitseks kontrollikampaania kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kus toimuvad hooldus- ja lammutustööd, millega võib kaasneda kokkupuude asbestiga, ning kus tegeldakse asbesti sisaldavate materjalide eemaldamisega. Kontrollkäike teevad riiklikud tööinspektsioonid (vajadusel töötervishoiuasutused).

Kampaania eesmärgiks oli kontrollida direktiivi 2003/18/EÜ rakendamist, millega pidid kõik liikmesriigid oma õigusaktid vastavusse viima hiljemalt 15. aprilliks 2006.