Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Kergenda koormat 2007

2007. aastal korraldas Tööinspektsioon Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) egiidi all info- ja järelevalvekampaania töötajate alaseljavaevuste ennetamiseks transpordi- ja tervishoiusektorite töötajatel.

Raskuste käsitsi teisaldamise kampaania "Kergenda koormat" oli mõeldud töötajate terviseprobleemide ja –vaevuste paremaks mõistmiseks ja alaselja ning teisi luu-lihaskonna vaevusi ennetavate meetmete rakendamiseks raskuste käsitsi teisaldamise vähendamise teel.

Kampaania leidis aset kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kus tööinspektorid külastasid ettevõtteid, et kontrollida selga säästvate nõuete täitmist ning seda, kuidas töökohal raskuste käsitsemisega toime tullakse.

Kampaania raames tõlgiti SLIC-lt saadud infomaterjalid: kampaaniat tutvustav brošüür ning transpordi- ja meditsiinisektoris raskuste käsitsemist puudutavad brošüürid. 24. aprillil toimus kampaania avaüritus Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis, kus osalesid tervishoiu ja transpordi sektori erinevatele sotsiaalpartneritele (ametiühingute ja tööandjate keskorganisatsioonid, tervisekaitse- ja töötervishoiuteenistused, meditsiiniasutused jne), tööandjate ja ametiühingute alaliitude, aga ka teiste asutuste esindajaid.

Kampaania raames teostas Tööinspektsioon järelevalvet transpordi- ja tervishoiusektori ettevõtetes.

Kergenda kandamit 2007

2007. aastal korraldas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur luu-lihaskonna vaevustele pühendatud üleeuroopalise kampaania „Kergenda kandamit”, kuhu olid kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja EFTA riigid.

Kampaania jätkas esimese, 2000. aastal toimunud Euroopa nädala „Keera selg luulihaskonna vaevustele” raames algatatud luu-lihaskonna vaevustele suunatud üritusi. 

Lihaseid, liigeseid, kõõluseid, sidemeid ja närve mõjutavad luu- ja lihaskonna vaevused on praktiliselt kõigis ELi liikmesriigis peamine töölt puudumise põhjus.

Kampaaniaga püüti edendada terviklikku lähenemisviisi sellele probleemile, rõhutades arusaama, et tööandjad, töötajad ja valitsus peaksid luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlema ühiselt. Rõhutati nn kandami kergendamise põhimõtet, arvestades mitte üksnes töö raskust, vaid ka stressi, mida tekitavad keskkonnategurid ja töötempo. Rõhutati ka luu- ja lihaskonna vaevuste käes kannatajate ja kannatanute tööl hoidmise, taastusravi ja tööle naasmise tähtsust.