Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Isikukaitsevahendid 2011

2011. aastal korraldas Tööinspektsioon ennetuskampaania teemal „Isikukaitsevahendid“.

Kampaania keskendus isikukaitsevahendite kasutamisele töökohal, eesmärgiga rõhutada nende kasutamise vajalikkust ning tutvustada mittekasutamise tagajärgi.

Isikukaitsevahendite mittekasutamine on üheks levinumaks rikkumiseks tootmis- ja ehitussektoris. Tööinspektsiooni 2009. aasta töökeskkonna ülevaade näitab, et isikukaitsevahendite mitte-kasutamisega seotud tööõnnetusi on ligikaudu pool kõikidest tööõnnetustest.

Kampaania raames kontrollisid tööinspektorid tootmis- ja ehitussektori ettevõtetes isikukaitse-vahendite kasutamist, toimus 4 teabepäeva Eesti erinevates linnades ja meediakampaania.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Töösuhte lõppemine 2011

2011. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania teemal „Töösuhte lõppemine“.

Kampaania eesmärgiks oli teavitada tööandjaid ja töötajaid nende õigustest ja kohustustest töölepingu lõppemisel, eesmärgiga vältida lahkhelide tekkimist ning vähendada töövaidluste arvu.

Töösuhte lõppemine on üks keerukamaid töösuhte valdkondi. Kuigi töölepingu lõppemise võimalused on võrreldes varem kehtinud seadusega jäänud samaks, tuleb lepingu pooltel arvestada mitmete uute põhimõtetega, eriti töölepingu ülesütlemisel. Mitmeid muudatusi on töölepingu ülesütlemisega seotud vaidluste reeglistikus.

Kampaania raames toimus 13 teabepäeva Eesti erinevates linnades, meediakampaania ja ilmus brošüür „Töölepingu lõppemine“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg 2011

2011. aastal korraldas Tööinspektsioon teavituskampaania teemal „Sõidukjuhtide töö- ja puhkeaeg“.

Kampaania fookuses oli töö- ja puhkeaja sätete tutvustamine uue, 01.01.2011 jõustunud liiklusseaduse raames. Teema oli eriti oluline, kuna 2011 aastal jõustunud liiklusseadus tõi sõidukijuhtidele kaasa mitmeid olulisi muudatusi. Kampaania sihtgrupiks olid transpordiga tegelevaid ettevõtteid.

Kampaania raames toimus 4 teabepäeva Eesti erinevates linnades.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.

Riskianalüüs ohtlike ainete kasutamisel 2010–2011

2010.–2011. aastatel korraldas Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) koos partneritega Euroopa Liidu 26 liikmesriigist ja Norrast kommunikatsiooni-, teavitus- ja kontrollikampaania "Riskianalüüs töökohal ohtlike ainete kasutamisel". Eestis viis kampaania läbi Tööinspektsioon.

Kampaania eesmärgiks oli teadlikkuse tõstmine erinevate kemikaalide riskide hindamisest. Kemikaale kasutatakse töökeskkonnas paljudes tegevusvaldkondades ja sagedased on probleemid tegevusaladel, kus neid kasutatakse teiste toodete valmistamisel või teenuste osutamisel.

Kampaania sihtgrupiks olid igapäevaselt erinevaid kemikaale kasutavad mikro- ja väikeettevõtted puidu tööstusliku töötlemise ja mööblitööstuses, sõidukiremondi valdkonnas, pagaritööstuses, keemilise puhastuse ja tööstusliku puhastuse valdkonnas.

Kampaania raames külastasid tööinspektorid pagari-, puidu- ja mööblitööstuse, sõidukiremondi ning keemilise ja tööstusliku puhastuse ettevõtteid, toimus 14 teabepäeva Eesti erinevates linnades ning ilmus brošüür „Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas“.

Kampaaniat finantseeris Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.