Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Ehitusohutus 2005

2005. aastal korraldati Eestis Euroopa Komisjoni juures asuva Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) ja Euroopa Komisjoni poolt algatatud ehitusohutuse kampaania.

Ehitus on olnud ja oma iseloomu tõttu ka jääb üheks ohtlikumaks tegevusalaks. Kuid õnnetusjuhtumite arvu ehitusel on võimalik ja peab vähendama. Eesti on oma õigusaktidesse üle võtnud kõik ehitusohutusega seonduvad Euroopa Liidu direktiivid, kuid kõik need ei ole veel jõudnud kõigi tööandjate ning töötajateni. SLIC ja Euroopa Komisjoni poolt algatatud kampaania viidi 2004. aastal läbi “vanades liikmesriikides“ ning 2005. aastal “uutes“ liikmesriikides.

Peatage müra! 2005

2005. aastal korraldati 25 EL liikmesriigis, EFTA riikides ja kandidaatriikides kampaania „Peatage müra!“.

Kampaania raames toimus 12. detsembril EL poliitikakujundajate, tööturu osapoolte ning juhtivate tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistide tippkohtumine Bilbaos. Kohtumisel juhiti tähelepanu EL uuele müradirektiivile ning anti üle autasud Euroopa parimate müraennetusmeetmete rakendamise eest.

Euroopa 2005. aasta hea tava auhinnad anti parimatele praktilistele lahendustele müraga kokkupuutumise vältimiseks. Võitjate hulgas olid Saksamaal ja Prantsusmaal rakendatavad uued vähe müra tekitavad betooni töötlemise meetodid, Rootsi ööklubi kujundusprojekt, Taani talupidajate kaitsevahendid, Hollandi näide kõige kuluefektiivsema müravastase lahenduse arvutamise kohta ja Ühendkuningriigi orkestrantide koolitusprojekt.