Veateade

 • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Töökeskkonna ülevaade

Siit leiate kogutud ja töödeldud statistikat, mis kajastab Tööinspektsiooni tegevust aastate lõikes. Iga-aastased töökeskkonna kokkuvõtted on välja toodud käesoleval lehel, täpsem statistika ning sihtkontrollide tulemused on leitavad vastava aasta valikust.
 

Esitatud statistilised materjalid on koostatud Tööinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate valdkondade kohta, mis annavad ülevaate tööõnnetuste, kutsehaiguste ning tööst põhjustatud haigestumiste ning töövaidluste tendentside kohta.

 

Kui soovite teid huvitavaid statistilisi andmeid töökeskkonna kohta, mida käesoleval kodulehel ei ole kajastatud palun võtke ühendust teabeosakonnaga 

 

Töökeskkonna andmekogu

Tööinspektsiooni poolt Töökeskkonna andmekogu asutamise eesmärgid on:

 1. tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste arvestuse pidamine ning nende kohta andmete kogumine;
 2. Tööinspektsioonile seadustes pandud riikliku järelevalve teostamiseks, samuti Tööinspektsiooni põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalike andmete olemasolu;
 3. vajalike andmete olemasolu töövaidluste lahendamise kohta.

Infosüsteemi koosseisu kuuluvad:

 1. tööandjate register;
 2. tööõnnetuste register;
 3. kutsehaigestumiste register;
 4. tööandjate kontrollide register;
 5. töökeskkonna register;
 6. töökeskkonna ohutegurite register;
 7. ettekirjutuste täitmise register;
 8. ehitise ülevaatamiste register;
 9. taotletud nõusolekute ja kooskõlastuste register;
 10. registreerimiste register;
 11. väärteomenetluste register;
 12. töövaidluste register;
 13. asutuse dokumendiregister.

Töökeskkonna andmekogu täpne kirjeldus leidub Riigi infosüsteemi haldussüsteemis siin.