Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Järelevalve

 

Töösuhete järelevalve käigus peamised töölepingu seadusest tulenevad rikkumised on:

  • töötajatele töötasu maksmise tingimustest teavitamata jätmine;
  • töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest teavitamata jätmine;
  • tööajast teavitamata jätmine.

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli käigus tuvastati sagedamini ööpäevase või nädalase puhkeaja nõuet rikkumisi veoseveol.