Sa oled siin

Veateade

 • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1585 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTOR-UURIJALE (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja), kontori asukoht Tartu või Võru

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse ja -tervishoiu valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste ja kutsehaiguste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.

Tööinspektor-uurija põhiülesanded on:

 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimine ning tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine;
 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine;
 • väärteoasja kohtuväline menetlemine;
 • teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste uurimisel.

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on esimese astme kõrgharidus (soovitavalt terviseteadused või riigikaitse)
 • Sul on haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine
 • Sul on töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
 • Oled aus ja kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline
 • Sul on hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus
 • Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Sul on eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel
 • Sul on tulemustele orienteeritud töössesuhtumine
 • Omad B-kategooria juhilube ja sõiduki juhtimisoskust

Liitudes Tööinspektsiooniga, on Sul võimalus töötada tipptegijatest meeskonnaga, rakendame tööajakorralduses paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid. Pakume põhipalka alates 1445 eurost (katseajal) kuni 1700 euroni kuus

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, 3 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.  

Lisainfo: Silja Soon, järelevalve osakonna juhataja, telefon 5623 0259 või silja.soon@ti.ee; personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee

Dokumendid palume saata hiljemalt 30. oktoobril 2020 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-uurija tähtajaline“.

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.

 

Pakume tööd TÖÖINSPEKTOR-UURIJALE, kontori asukoht Tallinn

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse ja -tervishoiu valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste ja kutsehaiguste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.

Tööinspektor-uurija põhiülesanded on:

 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimine ning tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine;
 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine;
 • väärteoasja kohtuväline menetlemine;
 • teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste uurimisel.

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on esimese astme kõrgharidus (soovitavalt terviseteadused või riigikaitse)
 • Sul on haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine
 • Sul on töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
 • Oled aus ja kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline
 • Sul on hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus
 • Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Sul on eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel
 • Sul on tulemustele orienteeritud töössesuhtumine
 • Omad B-kategooria juhilube ja sõiduki juhtimisoskust

Liitudes Tööinspektsiooniga, on Sul võimalus töötada tipptegijatest meeskonnaga, rakendame tööajakorralduses paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid. Pakume põhipalka alates 1445 eurost (katseajal) kuni 1700 euroni kuus

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, 3 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.  

Lisainfo: Silja Soon, järelevalve osakonna juhataja, telefon 5623 0259 või silja.soon@ti.ee; personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee

Dokumendid palume saata hiljemalt 28. oktoobril 2020 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-uurija“.

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.

                   

 

Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.