Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööpakkumised

ENNETUSE JA TEABE OSAKONNA JUHATAJA

Ühendame töösuhete nõustamise ja töökeskkonna konsultatsiooni ning kommunikatsiooniga tegelevad meeskonnad, et olla veelgi parem partner Eesti töötajatele ja tööandjatele.

Ootame oma meeskonda ENNETUSE JA TEABE OSAKONNA JUHATAJAT,

kes:

 • Omab suurt pilti Eesti töökeskkonnas toimuvast ja teab, mida teha, et olukord muutuks paremaks.
 • Teab, kuidas kaasata ja motiveerida meeskonda tulemuste saavutamisele.
 • Seob senised ennetuse (nõustajate meeskond) ja teabeosakonna ühtseks meeskonnaks.
 • Juhib nõustamis- ning kommunikatsioonimeeskonna tegevusi.
 • Kujundab organisatsiooni kommunikatsiooni.
 • Tagab uue ennetuse ja teabe osakonna sujuva toimimise ning seeläbi parima toe töötajatele ja tööandjatele.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • teadmised töösuhetest ning töökeskkonna probleemidest;
 • strateegiline mõtlemine ning kommunikatsiooni rolli mõistmine;
 • valmisolek erinevate inimeste ja organisatsioonide kaasamiseks ning koostööks;
 • valmisolek avalikuks esinemiseks;
 • suurepärane suhtlemisoskus;
 • eelnev meeskonna või suure projekti juhtimise kogemus, sh ressursside juhtimise oskus;
 • teadmised tänapäevastest juhtimispõhimõtetest;
 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

Liitudes Tööinspektsiooniga saad teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Sulle sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti (vt www.ti.ee). Tööajakorralduses rakendame paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Kandidaadilt OOTAME: CVd, motivatsioonikirja ning töökeskkonna olukorda paremaks muutva ennetus- ja teavitustegevuse visiooni kirjeldust (kuni 5000 tähemärki).     

Dokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 8. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „ennetuse ja teabe osakonna juhataja“.

Lisainfo personalispetsialistilt Evelin Uustal´ilt   e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.

 

PEASPETSIALIST LEPINGUTE JA HANGETE ALAL

Meie ootused:

 • Sul on eelnev kogemus ja suur huvi riigihangete ja välisvahendite kasutamise protsessi vastu;
 • Sulle meeldib argumenteerida ja õigusalastes vaidlustes osalemine ei tekita stressi;
 • Tunned hästi avalikku teenistust, riigivastutuse üldpõhimõtteid, oled kodus lepinguõiguses ja omad kogemust riigihangete valdkonnas;
 • Räägid ja kirjutad eesti keeles perfektselt;
 • Omad õigusalast kõrgharidust ja varasemat valdkondlikku töökogemust vähemalt 3 aastat.

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, siis kandideeri meile PEASPETSIALISTIKS!

Vajalikud teadmised ja oskused:

 • analüüsivõime, iseseisvus ja tahe meeskonnatööks ning soov otsida probleemidele toimivaid lahendusi;
 • julgus vastutada oma nõuannete ja tegevuste tulemuste eest;
 • kasuks tuleb eelnev kogemus riigiasutuse esindamisel läbirääkimistel ning vajadusel ka vaidluses.

 

Liitudes Tööinspektsiooniga töötad koos tipptegijatest meeskonnaga. Meie tööaeg on paindlik ning soovi korral saad teha kaugtööd.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Kandideerimiseks palun saada enda elulookirjeldus ja motivatsioonikiri digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 29. septembriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „peaspetsialist“.

Lisainfo personalispetsialistilt e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.

 

Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.