Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööpakkumised

Infoks kandideerijatele:

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialistil, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.

 

Peaspetsialist lepingute ja hangete alal

Tule meie meeskonda ja aita luua selgust riigihangete ja lepingute maailmas!

See töö sobib sulle, kui:

 • Sul on eelnev kogemus ja suur huvi riigihangete ja välisvahendite kasutamise protsessi vastu;
 • Sulle meeldib argumenteerida ja õigusalastes vaidlustes osalemine ei tekita stressi;
 • Tunned hästi avalikku teenistust, riigivastutuse üldpõhimõtteid, oled kodus lepinguõiguses ja omad kogemust riigihangete valdkonnas;
 • Räägid ja kirjutad eesti keeles perfektselt;
 • Omad õigusalast kõrgharidust ja varasemat valdkondlikku töökogemust vähemalt 3 aastat.

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, siis kandideeri meile PEASPETSIALISTIKS!

Vajalikud teadmised ja oskused:

 • analüüsivõime, iseseisvus ja tahe meeskonnatööks ning soov otsida probleemidele toimivaid lahendusi;
 • julgus vastutada oma nõuannete ja tegevuste tulemuste eest;
 • kasuks tuleb eelnev kogemus riigiasutuse esindamisel läbirääkimistel ning vajadusel ka vaidluses.

Liitudes Tööinspektsiooniga töötad koos tipptegijatest meeskonnaga. Meie tööaeg on paindlik ning soovi korral saad teha kaugtööd.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Kandideerimiseks palun saada enda elulookirjeldus ja motivatsioonikiri digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 29. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „peaspetsialist“.

Lisainfo personalispetsialistilt e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.

 

Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHT

Tule meile ennetuse ja teabe osakonda Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHIKS!

See töö on Sulle kui:

 • Armastad pidevalt uusi väljakutseid ja oled valmis juhtima mitut projekti korraga;
 • Tunned hästi ESF vahendite kasutamise tingimusi ja sul on selles valdkonnas eelnev töökogemus;
 • Oskad kasutada struktuuritoetuse e-keskkonda;
 • Oled detailiinimene ja naudid tööd erinevate tabelitega, taludes vajadusel rutiini;
 • Sulle sobib nii protsessi juhtimine kui teiste inimeste töö ülekontrollimine.

ESF projektijuhi peamised tööülesanded on:

 • ESF vahendite kasutamisel ilmnenud probleemide kohta ettepanekute ja arvamuste kogumine ja hindamine ning ettepanekute tegemine juhtkonnale.
 • Rakendusasutusele ja rakendusüksusele järgmise eelarve aasta tegevuste detailse kirjelduse, eelarve ja eelarve seletuskirja koostamine.
 • Koostöös teiste spetsialistidega järgneva eelarve aasta väljamaksete prognoosi esitamine ja eelarve kinnitamist struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu.
 • Igakuiselt maksetaotluste kohta esitatud küsimustele vastamine struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu.
 • Kaks korda aastas rakendusüksusele vahearuannete koostamine ja esitamine.
 • Jälgida, et ESF vahendite kasutamine toimub vastavalt kinnitatud tegevuskavale ja eelarvele.
 • Pidev ESF tegevuste, lepingute, aktide, kuludokumentide seiramine, olemasolukontroll ning abikõlblikkuse hindamine.

Liitudes Tööinspektsiooniga saad teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Sulle sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti (vt www.ti.ee). Tööajakorralduses rakendame paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva ning põhipalka 2 000 eurost (katseajal) kuni 2 500 euroni kuus.

Kandidaadilt OOTAME: CVd ja motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 27. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „ESF projektijuht“.

Lisainfo personalispetsialistilt Evelin Uustal´ilt   e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.

 

JUHTIV NÕUSTAMISJURIST

Aita Eestis luua korrektseid töösuhteid, et töövaidlused muutuksid ajalooks!

Meie meeskonda on oodatud JUHTIV NÕUSTAMISJURIST (tähtajaliselt, kuni asendatava ametisse naasmiseni)

kes:

 • annab töösuhetealast teavet ja selgitusi juristi infotelefonile helistajatele;
 • vastab elektroonselt või kirjaga laekunud selgitustaotlustele ja teabenõuetele, sh ajakirjanike päringutele;
 • teeb ettekandeid töösuhete teemadel nii infohommikutel, konverentsidel kui muudel üritustel;
 • osaleb seminaridel, nõupidamistel ja töörühmade töös.

 

Ootame kandideerima, kui Sul on:

 • rakenduslik või akadeemiline juriidiline või personalitöö alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja soovitavalt vene ning inglise keele oskus suhtlustasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemisoskus, valmisolek avalikuks esinemiseks;
 • hea töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus ning valmisolek sõita Eesti eri paikadesse.

 

Liitudes Tööinspektsiooniga töötad koos tipptegijatest meeskonnaga. Meie tööaeg on paindlik ning soovi korral saad teha kaugtööd.
Põhipalk alates 1462 (katseajal) kuni 1720 eurot kuus.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.  

Kandideerimiseks palun saada enda CV koos kuni viieminutilise videoga tööõiguse teemal hiljemalt 15. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „juhtiv nõustamisjurist“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee.