Sa oled siin

Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Tasuta töökeskkonna konsultandi teenus

Tööinspektsioon on loonud töökeskkonna konsultandi teenuse, et pakkuda tööandjatele personaalsemat tuge ja nõu. Töökeskkonna konsultandid külastavad ettevõtteid üle Eesti, sõltumata asukohast. Ettevõtetele on konsultanditeenus tasuta.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte juht puutub igapäevatöös kokku kümnete teemadega: müük, turundus, raamatupidamine, tootmine, klientide pretensioonid, personalitöö ja veel palju muudki, mis nõuab eriteadmisi ja -oskuseid. Kogu selles virvarris ja lahendamist vajavate probleemide rägastikus võivad jääda n-ö vaeslapse ossa töötajate ohutust ja tervishoidu puudutavad teemad, mis aga võib nii töötajale kui ka tööandjale kurjasti kätte maksta, näiteks siis, kui töötaja saab töökohal tervisekahjustuse.

Töökeskkonda puudutavad teemad muutuvad järjest tähtsamaks olukorras, kus Eestis tööjõud väheneb ning tööandjad peavad ennast töötajale atraktiivseks tegema. Näiteks, miks peaks väljaõppinud ja kvalifitseeritud keevitaja tahtma töötada ettevõttes, kus puudub ventilatsioon ja olmetingimused on kesised, kui tal on võimalus minna tööle ettevõttesse, kus töötajate heaolusse panustatakse rohkem?

 
 

Millega konsultandid tegelevad?

2015. aastal asusid Tööinspektsioonis tööle töökeskkonna konsultandid, kelle peamine tööülesanne on konsulteerida ettevõttes tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse teemal. Lisaks vastavad nad pöördujate töökeskkonnaküsimustele, kirjutavad artikleid ja brošüüre ning jagavad teadmisi infopäevadel ja koolitustel.

Konsultant nõustab tööandjat pigem töökeskkonna juhtimissüsteemi loomisel, mitte ei otsi töökeskkonnast üksikuid rikkumisi. Teda saab kutsuda nii ettevõtte üldisele konsulteerimisele, mis hõlmab kogu töökeskkonda ja dokumentatsiooni, kui ka mingi kindla töökeskkonna valdkonna (nt isikukaitsevahendite kasutamine) konsulteerimisele.

Kogu ettevõtte konsulteerimise teenust pakutakse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurtes ettevõtetes peab enne külastust olema ära määratud konsulteerimise valdkond, nt tervisekontrolli või juhendamiste ja väljaõppe korraldamine.

Konsultanti on võimalik kaasata ka tööõnnetuste uurimisse: sellisel juhul annab ta nõu, kuidas tööõnnetuse asjaolusid välja selgitada, kuidas jõuda tööõnnetuse algpõhjusteni ning mida nende kõrvaldamiseks ette võtta. Töökeskkonna konsultant ei koosta ettevõttesiseid dokumente ega nende projekte (nt riskianalüüsi, ohutusjuhendit).

 
 

Kuidas konsulteerimine toimub?

Töökeskkonna konsulteerimine ettevõttes algab ettevõtte töötajate ja konsultandi tutvumisega, vajadusel täpsustatakse, millisele osale töökeskkonnast või millisele ohutegurile tuleks erilist tähelepanu pöörata. Seejärel tehakse ettevõtte töökeskkonnas (tootmistsehhis, kontoris, laudas vms) ringkäik, mille ajal annab konsultant parandussoovitusi. Konsultandi eeliseks on võime vaadata töökeskkonda värske pilguga – ta ei ole harjunud näiteks käiguteel oleva juhtmega ning märkab seda kindlasti. Samas töötajad, kes juhet iga päev näevad, ei pööra sellele enam suuremat tähelepanu.

Kui ringkäik töökeskkonnas on lõpule jõudnud, tutvub töökeskkonna konsultant ettevõtte dokumentidega (sh riskianalüüsi, ohutusjuhendite, juhendamiste registreerimisega) ning vajadusel annab soovitusi, et neid asjakohasemaks muuta. Lõpetuseks räägitakse veel kord läbi avastatud puudused ning soovitused töökeskkonna parandamiseks. Viie tööpäeva jooksul pärast külastust saadab töökeskkonna konsultant tööandjale külastusest kirjaliku kokkuvõtte.

Näide.

Tööandja kutsus töökeskkonna konsultandi ettevõttesse eesmärgiga keskenduda liikumisteedele ohtlike töökohtade läheduses. Tööandja oli loonud uue ja turvalisema liikumistee ning soovis kinnitust, et see on ohutu. Konsulteerimise käigus andsid konsultandid tööandjale soovitusi trepi märgistuse ja välisvalgustuse parandamiseks, lisaks soovitasid kasutusele võtta teisaldatavad ohumärgid, juhuks kui käiguteel on ajutine takistus, ning paigaldada ohtlike kemikaalide märgistus ja piirded teisaldatavatele töölavadele.

Ettevõttes konsulteerimise järel antakse tööandjale aega, et ta saaks konsultandi soovitusi ellu rakendada, ning sel ajal tööinspektorid ettevõtet kontrollima ei tule. Erandiks jäävad olukorrad, mis viitavad suurele töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisele – need võivad ilmneda tööõnnetuse või kutsehaigestumise teatisest või kaebusest.

 
 

Kuidas saab kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse?

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee

Küsimuste korral võtke ühendust töökeskkonna konsultandi Rein Reisbergi (telefon 504 8935, rein.reisberg@ti.ee) või töökeskkonna konsultandi Piret Kaljulaga (telefon 529 5020, piret.kaljula@ti.ee).