Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rahvusvahelised lepingud

Balti inspektsioonide koostöölepe

2018. aastal allkirjastatud Balti tööinspektsioonide koostöölepe

 

Eesti ja Norra Tööinspektsioonide koostööleping

5. märtsil 2018 kirjutasid Eesti ja Norra Tööinspektsioonide juhid alla koostöölepingule, mille eesmärk on tagada Eestist Norra Kuningriiki lähetatud töötajate õigused ja võrdne kohtlemine tööturul. Koostöölepingu eesmärk on tõsta koostöös töötajate ja tööandjate teadlikust ning ka teha koostööd järelevalve läbiviimisel ja andmete vahetamisel.

 

 

 

 

 

Eesti ja Poola Tööinspektsioonide kahepoolne koostöö ja teabevahetuse kokkulepe

Koostöölepingu eesmärk on mõlema riigi territooriumile lähetatud töötajatele kohaldatavate töötingimuste tagamise tõhustamine ning töökeskkonnas töötervishoiu ja -ohutuse õigussätete järgimise tagamine. 

 

Euroopa mereteenistuse inspektorite koostöökokkulepe

2015. aasta novembris allkirjastasid Euroopa mereteenistuse inspektorid  koostöökokkulepe, mille tulemusena tehakse rohkem piiriülest koostööd. 

 

Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide koostööleping

3. detsembril 2014. aastal sõlmisid Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide juhid koostööleppe, mille eesmärgiks on tagada Eestist Soome lähetatud töötajate õigused ja võrdne kohtlemine tööturul.

 

Vene Föderatsiooni Tööameti ja Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni koostöömemorandum

Vene Föderatsiooni Tööameti ja Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni koostöömemorandum

2012. aastal allkirjastatud Vene Föderatsiooni Tööameti ja Eesti vabariigi Tööinspektsiooni koostöömemorandum.