Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööinspektsiooni nõustamisteenus

Tööinspektsioonis annavad nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid informatsiooni Tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Nõustamisjurist vastab töölepingu, töö- ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja muudele töösuhtega seondutavatele, sh kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele. Töökeskkonna konsultant vastab töökeskkonna ohutust ja töötervishoidu puudutavatele küsimustele.

Nõustamisteenuse eesmärk on aidata töösuhete pooltel käituda töösuhetes teadlikult kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktide ja hea usu põhimõtetega,  soodustada töösuhetes õiguskuulekat käitumist ning seeläbi vältida või vähendada töösuhteid reguleerivate õigusaktide rikkumist ja töövaidlusi.

Tööinspektsioon osutab hetkel nõustamisteenust telefoni (640 6000) ja e-kirja (jurist@ti.ee) teel. Vene või inglise keeles vastuse saamiseks palume pöördumises välja tuua eelistatud keel. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta. Nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid on erapooletud ja usaldusväärsed. Nõustamine on konfidentsiaalne, st nõustamise käigus saadud teave ei kuulu poolte nõusolekuta avalikustamisele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.  

NB! Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid ei osuta õigusabi, vaid annavad selgitusi töölepingu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja nende seaduste alusel antud õigusaktide kohta.

Seoses COVID-19 ohuga ei toimu Tööinspektsiooni kontorites nõustamisjuristide ja töökeskkonna konsultantide vastuvõttu.

Nõustamistelefon 640 6000

Infotelefon töötab igal tööpäeval kell 9.00 - 16.30. 

Keerulisemates küsimustes ja pikemat selgitust vajavatel helistajatel on soovitav pöörduda kohalikku inspektsiooni või saata küsimus kirjalikult aadressil jurist@ti.ee. Kirjalikult saadetud küsimustele vastab jurist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Parema teeninduse tagamiseks võidakse teie kõned salvestada.
Tööinspektsioon võib kasutada Teie andmeid kliendi rahulolu-uuringute korraldamiseks.

Soovitused infotelefonile helistajale:

  • tee enne helistamist endale selgeks küsimus, millele soovid vastust;
  • püüa helistamisel sõnastada küsimus võimalikult arusaadavalt;
  • küsi üks küsimus korraga ja kuula ära vastus;
  • kuula ära vastaja täpsustavad küsimused;
  • küsi ainult seda, mida tõepoolest on vaja teada saada;
  • väldi helistamist kellegi palvel ehk soovita tal endal helistada;
  • väldi probleemiga seotud pikka tausta selgitust, et anda võimalus ka teistel küsida;
  • ära lasku vastajaga diskussiooni.

Juristi infotelefoni finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Kirjuta juristile

Tööinspektsiooni nõustamisjuristide ja töökeskkonna konsultantide poole saate kirjalikult pöörduda alltoodud ankeedi või e-kirja teel aadressil jurist@ti.ee.

NB! Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid ei osuta õigusabi, vaid annavad selgitusi töölepingu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja nende seaduste alusel antud õigusaktide kohta.

Vastame üldjuhul 7 kalendripäeva jooksul, kuid kui vastamine eeldab info kogumist, siis vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Tööinspektsioon võib kasutada Teie andmeid kliendi rahulolu-uuringute korraldamiseks.

Kahjuks ei ole allolevale ankeedile võimalik faile lisada. Kui soovite Tööinspektsioonile dokumente edastada, siis palun kirjutage otse jurist@ti.ee.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.