Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Järelevalvest

Järelevalvet teostavad tööinspektorid, kes kontrollivad ettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse seisukorda. Töösuhteid kontrollivad tööinspektor-juristid. Tööinspektor lepib tavaliselt et­tevõtte juhiga eelnevalt kokku külastusaja ja selgitab, mis on külastuse eesmärk. Vahel esineb ka etteteatamata külastusi, näiteks kui tööinspektor teostab järelkont­rolli või külastab ehitusplatse. Ettevõtte poolt kaasatakse kontrolli juurde tööandja esindaja ning võima­lusel ka töötajate esindaja ehk töökeskkonnavolinik. Külastuse tulemused vormistatak­se kontrolli protokolli. Kui esineb puudusi, siis määrab tööinspektor nende kõr­valdamise tähtajad. Kui puu­dus on väga ohtlik, võib järgneda väärteomenetlus koos trahvi määramisega. Kui tööinspektor tuleb ettevõttesse kontrollkäigule, siis on ta alati valmis nõustama töökeskkonna parendamisel.