Menu

Välismaalasena töötamine

Kui välismaalase (va Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike) Eestis viibimise eesmärk on siin töötamine, peab tal olema elamisluba töötamiseks. Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis (näiteks viisa või viisavabaduse alusel) ja kelle töötamine on enne tööleasumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.

Täpsemat ja rohkemat informatsiooni lühiajalise töötamise registreerimise kohta on leitav võimalik leida Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ametlikult kodulehelt 

Välismaalaste Eestisse saabumine, Eestis ajutine viibimine, elamise ja töötamise alused on reguleeritud välismaalaste seaduses.  

Politsei- ja Piirivalveametil on välismaalastele mõeldud nõustamisteenus. Nõustaja poole saab pöörduda telefoni teel numbril 612 3500, e-posti kaudu migrationadvice|ät|politsei.ee, Skype´i vahendusel või tulla vastuvõtule.

Veebis leiab teenuse kohta infot siit või eesti keeles siit 

Enne, kui välismaalane saab taotleda elamisluba töötamiseks Politsei- ja Piirivalveametilt, peab tööandjal üldjuhul olema Töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks. 

Täiendava informatsiooni leiate Eesti Töötukassa ametlikult kodulehelt


Välismaalaste (v.a Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende perekonnaliikmed, kellel on Eestis viibimis- või elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses) Eestisse sisenemist ja nende õiguseid ja kohustusi Eestis elamise, viibimise või töötamise ajal reguleerib välismaalaste seadus.